ค้นหา - บริษัททัวร์นิวซีแลนด์

หลักการค้นหา

ค้นหา:

ทัวร์ที่ตรงกับเงื่อนไขการค้นหา

แสดง: ทัวร์พร้อมรายละเอียด
แสดง:
จัดเรียงโดย:

ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ็คแลนด์ โรโตรัว หมู่บ้านฮอบบิท ช้อปปิ้ง (BW HIGHLIGHT NEW ZEALAND) [MAY-SEP] 8วัน 6คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
107,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ โรโตรัว ควีนส์ทาวน์ ช้อปปิ้ง (BW HIGHLIGHT NEW ZEALAND) [APR] 8วัน 6คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
110,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ็คแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช หมู่บ้านฮอบบิท ช้อปปิ้ง (BW GRAND TOUR NEW ZEALAND) [MAY-SEP] 9วัน 7คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
111,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ โรโตรัว ควีนส์ทาวน์ ช้อปปิ้ง (BW GRAND TOUR NEW ZEALAND) [APR] 9วัน 7คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
117,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์นิวซีแลนด์ ออคแลนด์ โรโตรัว ควีนส์ทาวน์ ช้อปปิ้ง (NEW ZEALAND MILFORD SOUND) [FEB-JUL] 9วัน 7คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
122,000บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ็คแลนด์ โรโตรัว ควีนส์ทาวน์ ช้อปปิ้ง (BW GRAND TOUR NEW ZEALAND) [JAN-MAR] 9วัน 7คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
126,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • มกราคม 2563
  • กุมภาพันธ์ 2563
  • มีนาคม 2563

ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ โรโตรัว ควีนส์ทาวน์ ชมปลาวาฬ ช้อปปิ้ง (นิวซีแลนด์ แกรนด์ เกาะเหนือ เกาะใต้) [JAN-MAR] 9วัน 7คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
131,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • มกราคม 2563
  • กุมภาพันธ์ 2563
  • มีนาคม 2563
ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง