ค้นหา - ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก

หลักการค้นหา

ค้นหา:

ทัวร์ที่ตรงกับเงื่อนไขการค้นหา

แสดง: ทัวร์พร้อมรายละเอียด
แสดง:
จัดเรียงโดย:

ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HONGKONG FINVER) [JAN-APR] 4วัน 3คืน บิน ROYAL JORDANIAN

ราคาเริ่มต้นที่
12,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HONGKONG FINE DAY) [APR] 3วัน 2คืน บิน CATHEY PACIFIC

ราคาเริ่มต้นที่
13,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [FEB-MAY] 3วัน 2คืน บิน CATHAY PACIFIC

ราคาเริ่มต้นที่
15,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HONGKONG 9 TEMPLE) [APR-SEP] 3วัน 2คืน บิน CATHEY PACIFIC

ราคาเริ่มต้นที่
16,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [APR-MAY] 3วัน 2คืน บิน EMIRATES

ราคาเริ่มต้นที่
17,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [APR-MAY] 3วัน 2คืน บิน EMIRATES

ราคาเริ่มต้นที่
19,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [APR-MAY] 3วัน 2คืน บิน EMIRATES

ราคาเริ่มต้นที่
20,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [APR-MAY] 4วัน 3คืน บิน EMIRATES

ราคาเริ่มต้นที่
20,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น มาเก๊า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [APR-MAY] 4วัน 3คืน บิน EMIRATES

ราคาเริ่มต้นที่
20,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [FEB-MAY] 4วัน 3คืน บิน CATHAY PACIFIC

ราคาเริ่มต้นที่
21,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง