ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ 121th บินตรง PHASE 1 [APR] 4วัน 3คืน บิน KENYA AIRWAYS

กรุณาระบุผู้เดินทางมั่นใจได้ 100% ทุกบริการของ Thaifly.com ด้วยประสบการณ์ รับจัดทัวร์ อย่างครบวงจรมากกว่า 19 ปี | จองทัวร์ต่างประเทศ,จองตั๋วเครื่องบิน,จองแพคเกจทัวร์ บริการท่องเที่ยวอื่นๆ การันตีด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรชั้นนำ ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว,การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

T.A.T. Licence No. 11/5301© 2017 | Thaifly.com. All rights reserved

สรุปข้อมูลการเดินทาง
ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ 121th บินตรง PHASE 1 [APR] 4วัน 3คืน บิน KENYA AIRWAYS
[ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก]
รหัสทัวร์ : TOUR6346
วันที่เดินทาง : 2017-04-14
สายการบิน :
เส้นทาง : China
ข้อมูลการเดินทาง
ผู้เดินทาง จำนวน ราคา ราคารวม
ผู้ใหญ่(พักคู่) 2 23,900 47,800
ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) 0 28,800 0
เด็ก(มีเตียง) 0 22,900 0
เด็ก(ไม่มีเตียง) 0 21,900 0
ผู้เดินทางทั้งหมด : 2 คน
รวมทั้งหมด : 47,800 บาท
ข้อมูล ผู้จอง /ผู้ติดต่อ