Notice: Undefined index: language in /home/thaifly/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_controller_common_footer.php on line 94Notice: Undefined index: language in /home/thaifly/public_html/catalog/controller/module/language.php on line 26Notice: Undefined index: language in /home/thaifly/public_html/catalog/controller/module/language.php on line 26 ไม่พบหน้าเว็บที่คุณต้องการ !
ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง