ทัวร์ยุโรป สงกรานต์ 2560 / 2017

จัดเรียงโดย:

ทัวร์ยุโรป รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [FEB-APR] 6วัน 3คืน บิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นที่
39,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ [MAR-MAY] 7วัน 4คืน บิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นที่
39,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ยุโรป ROMANTIC EAST EUROPE [FEB-APR] 8 วัน (SQ)

ราคาเริ่มต้นที่
49,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • มีนาคม 2560
 • เมษายน 2560

ทัวร์ยุโรป โปรตุเกส สเปน [MAR-APR] 8วัน 5คืน บิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นที่
49,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เชค ฮังการี ล่องเรือสําราญ (SMART EAST EUROPE) [FEB-APR] 9วัน 6คืน บิน QATAR AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
49,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย ปราสาทนอยชวานสไตน์ เชค [MAR-APR] 8วัน 5คืน บิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นที่
49,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ยุโรป EUROPE TULIP FES [MAR-MAY] 7 วัน (BR)

ราคาเริ่มต้นที่
53,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ยุโรป รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [FEB-APR] 8วัน 5คืน บิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นที่
54,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (Russia St.Petersburg Moscow) [MAR-APR] 8วัน 5คืน บิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นที่
54,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • Special Tour
  DAY : 1 สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)
  DAY : 2 สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก–โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค (-/-/D)
  DAY : 3 พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง (B/L/D)
  DAY : 4 พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ – พระราชวังฤดูหนาว - มอสโคว์ (B/L/D)
  DAY : 5 มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าซาร์- สแปร์โร่ฮิลล์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส (B/L/D)
  DAY : 6 สถานีรถไฟใต้ดิน – จตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างกุม - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ (B/L/D)
  DAY : 7 มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัท (B/L/-)
  DAY : 8 ดูไบ – กรุงเทพฯ (-/-/-)
  Highlight
  เที่ยวรัสเซีย ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [MAR-APR] 8วัน 5คืน บิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์,นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan มอสโคว์ - เซนปีเตอร์เบิร์ก
  XCND15

ทัวร์ยุโรป อิตาลี เวนิส มิลาน เจนัว ชิงเกวเตรเร ปิซ่า โรม ช้อปปิ้ง (ITALY RIVIERA) [APR] 7วัน 4คืน บิน อิมิเรต

ราคาเริ่มต้นที่
55,555บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ยุโรป FAMOUS EAST EUROPE [FEB-MAY] 8 วัน (BR)

ราคาเริ่มต้นที่
55,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE [APR-MAY] 8 วัน (BR)

ราคาเริ่มต้นที่
57,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก [FEB-APR] 8วัน 5คืน บิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นที่
59,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ทิตลิส [FEB-APR] 7วัน 4คืน บิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นที่
59,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ (MONO SWISS) [MAR-APR] 7วัน 4คืน บิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นที่
59,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เยอรมัน เชค [FEB-APR] 8วัน 5คืน บิน Austrian Airlines

ราคาเริ่มต้นที่
59,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ สงกรานต์ (ROMANTIC SWITZERLAND) [APR] 7วัน 4คืน บิน SINGAPORE AIRLINE

ราคาเริ่มต้นที่
59,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ยุโรป BALTIC [APR-MAY] 7 วัน (AY)

ราคาเริ่มต้นที่
61,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส วันสงกรานต์ (GOLDEN ROUTE ITALY SWISS FRANCE) [APR] 9วัน 6คืน บิน QATAR AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
67,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส สงกรานต์ (GOLDEN ROUTE ITALY SWISS FRANCE) [APR] 9วัน 6คืน บิน กาตาร์ แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นที่
67,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม