ทัวร์ไต้หวัน วันสงกรานต์ 2561 / 2018

ทัวร์ไต้หวัน วันสงกรานต์ 2561 / 2018


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (MIRACLE IN TAIWAN) [APR] 5วัน 3คืน บิน EVA AIR

ราคาเริ่มต้นที่
21,777บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (FAMOUS IN TAIWAN) [APR] 5วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
25,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (TAIWAN HA HA) [APR] 5วัน 4คืน บิน China Airlines

ราคาเริ่มต้นที่
28,777บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


  • กำหนดการเดินทาง : SOLD OUT !!

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป อาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (TAIWAN SONGKRAN FESTIVAL) [APR] 5วัน 4คืน บิน CHINA AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
31,777บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • เมษายน 2561

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (SMILE DREAM TAIWAN ระเบิดเถิดเทิง สงกรานต์) [APR] 5วัน 4คืน บิน CHINA AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
34,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • เมษายน 2561

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (SMILE DREAM TAIWAN สงกรานต์ บานฤทัย) [APR] 5วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
37,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • เมษายน 2561

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (SMILE DREAM TAIWAN สงกรานต์ สมายด์ สมายด์) [APR] 5วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
37,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • เมษายน 2561

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 3 อุทยาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (SMILE DREAM TAIWAN สำเริง สำราญ สงกรานต์) [APR] 5วัน 4คืน บิน CHINA AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
37,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • เมษายน 2561

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (SMILE DREAM TAIWAN GRAND UNIQUE สงกรานต์) [APR] 6วัน 5คืน บิน CHINA AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
39,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • เมษายน 2561

มั่นใจ 100% ในบริการ Thaifly.com ไม่ว่าจะเป็น จองทัวร์,ตั๋วเครื่องบิน,บริการแพคเกจทัวร์อื่นๆ ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

ข้อมูลตามแผนกของเราติดต่อที่ (02)713-8992 หรือติดต่อโดยตรงตามแผนกดัง นี้