ทัวร์พม่า สงกรานต์ (Myanmar,Songkran Festival)

จัดเรียงโดย:

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน วันสงกรานต์ (DELUXE MYANMAR) [APR] 3วัน 2คืน บิน THAI LION AIR

ราคาเริ่มต้นที่
12,500บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง (ย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์แขวน) [SEP] 3วัน 2คืน บิน นกแอร์

ราคาเริ่มต้นที่
12,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง (ย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์แขวน) [JAN -MAR] 3วัน 2คืน บิน นกแอร์

ราคาเริ่มต้นที่
12,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง (ย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์แขวน) [JUN-AUG] 3วัน 2คืน บิน นกแอร์

ราคาเริ่มต้นที่
12,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์พม่า วันสงกรานต์ มัณฑะเลย์ พุกาม ไหว้พระ (มัณฑะเลย์ พุกาม) [JAN-APR] 4วัน 3คืน บิน Myanmar Airways

ราคาเริ่มต้นที่
18,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • มีนาคม 2560
  • เมษายน 2560