ทัวร์จีน สงกรานต์ (China,Songkran Festival)

จัดเรียงโดย:

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี [FEB-JUN] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้นที่
9,777บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ล่องเรือ บินตรง (SHANGHAI WONDERLAND) [FEB-APR] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้นที่
12,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ล่องเรือ บินตรง (SHANGHAI WONDERLAND) [MAY-JUN] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้นที่
12,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย หุบเขาอวตาร [MAR-MAY] 4วัน 3คืน บิน AIR ASIA

ราคาเริ่มต้นที่
14,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย (BREATH OF ZHANGJIAJIE) [MAR-MAY] 4วัน 3คืน บิน AIR ASIA

ราคาเริ่มต้นที่
14,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย หุบเขาอวตาร [MAR-MAY] 6วัน 5คืน บิน AIR ASIA

ราคาเริ่มต้นที่
18,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย (THE CHARMING OF ZHANGJIAJIE) [MAR-MAY] 6วัน 5คืน บิน AIR ASIA

ราคาเริ่มต้นที่
18,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง [JAN-APR] 5 วัน (WE)

ราคาเริ่มต้นที่
22,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย วันสงกรานต์ สะพานกระจก (จางเจียเจี้ย สะพานเเก้ว เฟิงห่วง) [APR] 6วัน 5คืน บิน NEWGEN AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
24,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (KUNMING DALI LIJING) [APR] 5วัน 4คืน บิน AIR ASIA

ราคาเริ่มต้นที่
25,777บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน เฉิงตู ตูเจียงเอี้ยน จิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต เปลี่ยนหน้ากาก [APR] 6วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
31,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า [MAR-APR] 6วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
32,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน เมืองกวางเจา นครอูหลู่มู่ฉี เขตฉีไถ [APR] 8วัน 7คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
50,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน เฉิงตู ทิเบต โชว์หน้ากาก [APR] 6วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
52,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน เมืองกวางเจา นครอูหลู่มู่ฉี สุสานเหลยไถฮั่น [APR] 11วัน 10คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
67,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม