งานแฟร์ ของใช้ในบ้าน,เครื่องใช้ไฟฟ้า (Household & Houseware Products)

งานแฟร์ ของใช้ในบ้าน,เครื่องใช้ไฟฟ้า (Household & Houseware Products)

งานแฟร์ ของใช้ในบ้าน,เครื่องใช้ไฟฟ้า (Household & Houseware Products Trade Fair)