งานแฟร์ ของใช้ในบ้าน,เครื่องใช้ไฟฟ้า (Household & Houseware Products)

ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ 124th [Phase 3] 4วัน 3คืน บิน KENYA AIRWAYS (KQ)

ราคาเริ่มต้นที่
22,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • พฤศจิกายน 2561

ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ 124th [Phase 1] 4วัน 3คืน บิน KENYA AIRWAYS (KQ)

ราคาเริ่มต้นที่
22,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • ตุลาคม 2561

ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ 124th [Phase 2]  4วัน 3คืน บิน KENYA AIRWAYS (KQ)

ราคาเริ่มต้นที่
22,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม