งานแฟร์ อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Trade Fair)
ข้อมูลตามแผนกของเราติดต่อที่ (02)713-8992 หรือติดต่อโดยตรงตามแผนกดัง นี้