งานแฟร์ กล้อง,อุปกรณ์กล้อง (Photo,Camera Trade Fair)

ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ 125th [PHASE 2]  4วัน 3คืน บิน KENYA AIRWAYS (KQ)

ราคาเริ่มต้นที่
22,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • เมษายน 2562