ทัวร์ญี่ปุ่น SAPPORO HOKKAIDO [MAR-APR] 6 วัน (HB)
ทัวร์ญี่ปุ่น SAPPORO HOKKAIDO [MAR-APR] 6 วัน (HB)

มั่นใจได้ 100% ทุกบริการของ Thaifly.com ด้วยประสบการณ์ รับจัดทัวร์ อย่างครบวงจรมากกว่า 16 ปี | จองทัวร์ต่างประเทศ,จองตั๋วเครื่องบิน,จองแพคเกจทัวร์ บริการท่องเที่ยวอื่นๆ การันตีด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรชั้นนำ ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว,การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

ทัวร์ญี่ปุ่น SAPPORO HOKKAIDO [MAR-APR] 6 วัน (HB)
Code : GROUPTOUR4571
มาตรฐานโรงแรม : มื้ออาหาร : 9 มื้อ
Special Tour
เที่ยวญี่ปุ่น SAPPORO HOKKAIDO [MAR-APR] 6 วัน (HB)
เมืองอาซาฮิคาวา เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด
หมู่บ้านราเมนที่รวบรวมร้านดังขั้นเทพไว้ในที่เดียว!!
พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง ICE PAVILLION เมืองโซอุนเคียว
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี กล่องดนตรีในญี่ปุ่น
ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือ เดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร
ชม“ภูเขาไฟโชวะ” หรือที่เรียกกันว่า “โชวะ ชินซัง” ภูเขาไฟ
สัมผัสความเป็นญี่ปุ่นโดยแท้กับการแช่ออนเช็นธรรมชาติ
สุดพิเศษ บุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ พร้อม บุฟเฟต์นานาชาติ
Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น SAPPORO HOKKAIDO [MAR-APR] 6 วัน (HB),เมืองอาซาฮิคาวา เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด,หมู่บ้านราเมนที่รวบรวมร้านดังขั้นเทพไว้ในที่เดียว!!,พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง ICE PAVILLION เมืองโซอุนเคียว,พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี กล่องดนตรีในญี่ปุ่น,ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือ เดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร,ชม“ภูเขาไฟโชวะ” หรือที่เรียกกันว่า “โชวะ ชินซัง” ภูเขาไฟ,สัมผัสความเป็นญี่ปุ่นโดยแท้กับการแช่ออนเช็นธรรมชาติ,สุดพิเศษ บุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ พร้อม บุฟเฟต์นานาชาติ

ITINERARY | รายละเอียดการเดินทาง


 • สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)

  20.00 น พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ E สายการบิน ASIA ATLANTIC AIRLINES มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยตอนรับท่าน 23.00 น ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่น โด

 • สนามบินชิโตเช่ -เมืองอาซาฮิคาวา - หมู่บ้านราเมง – รับประทานอาหารเที่ยงแบบราเมง – เมืองคามิคาว่า - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง ICE PAVILLION เมืองโซอุนเคียว - น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซ - รับประทานอาหารเย็น ปุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็น (-/L/D)

  07.55 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้วจากนั้นเดินทางสู่ เมือาซาฮิคาว่า เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด อยู่ทางตอนกลางของเกาะได้ชื่อว่าหนา

  เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านราเมง เมนู แบบราเมง ที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นกำหนดราเมงฮอกไกโด เมืองคามิคาวานำทานชมความสวยงานของน้ำแข็งณ.พิพิธภัณฑ์หิมะและน้ำแข็งคามิคาวะ เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์เป็นศูนย์ขายของที่ร

  เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร โรงแรม เมนู ปุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ ที่พัก SOUNKYO KANKOU HOTEL หรือเทียบเท่า หลังอาหารเย็นให้ท่านได้สัมผัสความเป็นญี่ปุ่นโดยแท้กับการแช่ออนเช็นธรรมชาติ

 • น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซ - โอตารุ – รับประทานอาหารเที่ยง – คลองโอตารุ –พิพธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโระ -ทานุกิโคจิ รับประทานอาหารเย็น (B/L/D)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม “เมืองโอตารุ” โอตารุเป็นเมืองท่าสำคัญสำหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตั้งอยู่บนที่ลาดต่ำของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง “คลองโอตารุ

  เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ปุฟเฟต์นานาชาติ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็น!!!ไฮไลท์ หนึ่งในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอีกหนึ่งในสถา

  เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารเมนู ปิ้งย้าง ที่พัก WATERMARK SAPPORO , T-MARK CITTY SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

 • ศาลเจ้าฮอกไกโด - ภูเขาไฟโชวะ – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล รับประทานอาหารเทียง – มิสชุยเอาเลต - อิสระอาหารเย็น (B/L/-)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือ เดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถ

  เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ทะเลสาบโทยะหรือโทยะโกะตั้งอยู่ในอุทยานชิโกะทสึโทยะ จังหวัดฮอกไกโด ทั้งยังเป็นหนึ่งในทะเลสาบยอดนิยมของเกาะ ที่มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาปีละไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านคน เนื่องจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยงที

  เย็น อิสระรับประทานอาหาร เย็น ที่พัก WATERMARK SAPPORO HOTEL , T-MARK CITTY SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

 • อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน (B/-/-)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระเต็มวันให้ท่านได้เดินทางท่องเที่ยว สัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร และช้อปปิ้งได้อย่างเต็มอิ่ม หรือถ้าหากท่านต้องการที่จะสัมผัสเมืองซัปโปโรแบบมุมสูงๆ ก็ต้องเป็น J

  เที่ยง อิสระรับประทานอาหาร กลางวัน ชม สวนโอโดริ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกและกว้างไปจนถูกฝั่งตะวันตกของตัวเมือง เป็นสวนสาธารณะที่แบ่งตัวเมืองเป็นซีกเหนือใต้ มีถนนตัดผ่านเป็นช่วงๆ ภายในมีสวนไม้ดอกไม้ประดับปลูกไ

  ค่ำ อิสระรับประทานอาหาร เย็น ที่พัก WATERMARK SAPPORO HOTEL, T-MARK CITTY SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

 • สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ (B/-/-)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 09.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ สู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ASIA ATLANTIC AIRLINES เที่ยวบินที่ HB7905 (บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง