Games Challenger

​​​​

เกมกล้าท้าชนสร้างความตื่นเต้นเรียนรู้วัฒนธรรม

รูปแบบใหม่ของการ กิจกรรมที่ทำงานเป็นทีมที่ตื่นเต้น ผ่านเส้นทางต่างๆฐานเกมส์ต่างๆอาทิเพนท์ บอล และ AV driveและ สร้างความตื่นตัว กับกิจกรรมในสถานที่นั้นๆ เรียนรู้วัฒนธรรมรวมถึงเรียนรู้ซึ่งกันและกันตลอดการเดินทาง เป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดภาวะผู้นำ ซึ่งในแต่ละสถานที่จะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันไปโดยอ้างอิงกับสถานที่นั้นๆ และทำให้เกิดความสามารถในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทั้งนี้ยังทำให้เกิดการรู้จักการวางแผนอีกด้วย

ภาพกิจกรรม
Last Update 31-01-2014 |  Read 6351 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

Related News
 • ข้อมูลตามแผนกของเราติดต่อที่ (02)073-3999 หรือติดต่อโดยตรงตามแผนกดัง นี้
 • แผนกรับจัดกรุ๊ปเหมา
 • Email : incentive@thaifly.com
 • แผนกทีมบิวดิ้ง สัมมนา
  • แผนกทีมบิวดิ้ง สัมมนา เน้นแก้ปัญหาองค์กร เพิ่มศักยภาพองค์กร สร้างทีมเวิร์ค เพิ่มยอดขาย
  • คุณ ธเนศ
  • 085-953-1520, 081-807-6965
  • (02)073-0521
  • tanes@thaifly.com
  • แผนกทัวร์ท่องเที่ยว ในประเทศ-ต่างประเทศ สำหรับองค์กร เน้น กิจกรรมท่องเที่ยว สันทนาการ จัดไนท์ปาร์ตี้
  • คุณ แพม
  • LINE ID: @thaifly7
  • 081-808-7407
  • (02)073-0517
  • thaifly7@thaifly.com
ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
Thaifly Travel Co., Ltd
589/84 ชั้น 15 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ บางนา ถ.บางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel. (02-004-3999), Fax. (02-745-7322)
T.A.T. Licence No. 11/05301  | Copyright © 1999 - 2020 Thaifly.com. All rights reserved.