Team Synergy

Team Synergy

​​

Team Synergy

ปลุกพลังสามัคคี สร้างและกระตุ้นให้พนักงานดึงศักยภาพ สร้าง และกระตุ้นให้พนักงานดึงศักยภาพและรวมพลังกันสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยการฝึกอบรมหลักสูตร Team Synergy ที่แตกต่างจากการฝึกอบรมทั่วไป เนื่องจาก เป็นการผสานกิจกรรม ทั้งภายในสถานที่และภายนอกสถานที่ ร่วมกับการ นำศาสตร์แห่งการเข้าใจบุคลิกภาพของคน ด้วยการวิเคราะห์ประเภทและบุคลิกกาภาพของคน ที่ฝึกให้เริ่มตั้งแต่วิเคราะห์ตนเอง และสามารถปรับใช้เพื่อการวิเคราะห์ เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน เพื่อการเข้าใจตนเองและบุคคลอื่นอย่างแท้จริง โดยวิทยากรและทีมงานที่มากประสบการณ์

ภาพกิจกรรม
Last Update 25-01-2014 |  Read 6415 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

Related News

ข้อมูลตามแผนกของเราติดต่อที่ (02) 713-8992 หรือติดต่อโดยตรงตามแผนกดังนี้

Facebook

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

แชร์ไปยังLINE

T.A.T. Licence No. 11/5301© 2018