ข้อมูลเที่ยวฟิลิปปินส์ : หมู่เกาะวิสายาส์

หมู่เกาะวิสายาส์
หมู่เกาะวิสายาส์อยู่ทางตอนกลางของประเทศ ประกอบด้วยเกาะขนาดใหญ่ 9 แห่ง และขนาดเล็กมากมาย ซึ่งแต่ละแห่งยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติดั้งเดิมเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ สัตว์ป่า ท้องทะเลและหาดทรายสวยงาม อีกทั้งรัฐบาลท้องถิ่นมีนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ทำให้หมู่เกาะวิสายาส์เหมาะแก่การท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากกว่าการเป็นเขตอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมส่วนใหญ่จึงมักเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กในครัวเรือน ใช้เทคโนโลยีการผลิตไม่สูงนักและอาศัยแรงงานฝีมือเป็นหลัก อีกทั้งส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น การผลิตสินค้าที่ระลึก เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ สิ่งทอ รวมถึงในภาคบริการ เช่น โรงแรม และร้านอาหาร เป็นต้น
หมู่เกาะวิสายาส์ ประกอบด้วย 3 เขต ได้แก่ วิสายาส์ตะวันตก (Western Visayas) วิสายาส์กลาง (Central Visayas) และ วิสายาส์ตะวันออก (Eastern Visayas) มีประชากรรวมกันประมาณ 17.1 ล้านคน จังหวัดสำคัญของหมู่เกาะวิสายาส์ คือ เซบู (Cebu) ซึ่งได้รับการขนานนามว่า "Queen City of the South" เป็นศูนย์กลางคมนาคมสำคัญ มีเส้นทางเดินเรือจากเซบูเชื่อมต่อไปยังเกาะต่างๆ ในวิสายาส์อย่างทั่วถึง รวมถึงเส้นทางระหว่างเซบูกับกรุงมะนิลาที่มีมากกว่า 10 เส้นทาง นอกจากนี้ เซบูยังเป็นเขตปลอดภาษีจึงทำให้เป็นศูนย์กลางการค้าสำคัญ และเมื่อวันที่ 13-15 มกราคม 2550 ที่ผ่านมา เซบูยังเป็นสถานที่จัดประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 12 อีกด้วย แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ ได้แก่ เกาะบาฮอล (Bahol) ซามาร์ (Samar) และกุยมาราส์ (Guimaras)

 

Last Update 17-10-2014 |  Read 2085 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก