ข้อมูลเที่ยวเกาหลี : สถานทูตเกาหลี (KOREA EMBASSY)

ข้อมูลเที่ยวเกาหลี : สถานทูตเกาหลี (KOREA EMBASSY)

 

การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก
การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 4 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี
ที่ตั้ง : 23 ถ.เทียมร่วมมิตร รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กทม. 10320 
Tel. : 02-247-7537-41 
Fax. : 02-247-7534-5 
E-mail. : - 
เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต 
เวลายื่นวีซ่า : 9.00-11.00 น. 
เวลารับวีซ่า : 10.30-11.30 น. 
ระยะเวลาดำเนินการ : 4 วันทำการ 
URL : http://tha.mofat.go.kr 

 

วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้ 
หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุต้องการจะเข้าเกาหลี เช่นท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ ธุรกิจ ประชุมเป็นต้น สามารถอยู่เกาหลี 90 วัน โดยที่ไม่ต้องทำวีซ่า
- แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด
- หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีที่ว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนา และเล่มเก่า(ถ้ามี)
- Work Permit ตัวจริงพร้อมสำเนา
- รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- ประกันการเดินทาง ครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเดินทาง วงเงินคุ้มครอง อย่างน้อย 1,500,000 บาท
- สำเนา Statement ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน (ต้องออกโดยธนาคาร)
- หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
- ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตัวจริง พร้อมสำเนา
- จดหมายรับรองการทำงาน และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน
- ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ถ้ามี)
- จดหมายเชิญ (กรณีมีผู้รู้จักที่อยู่ในเกาหลี) + พาสปอร์ต หรือ บัตรประชาชนของผู้เชิญ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,020 บาท / คน
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,200 บาท / คน
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

 


วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้ 
- แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด
- หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีที่ว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนา และเล่มเก่า(ถ้ามี)
- Work Permit ตัวจริงพร้อมสำเนา
- รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- ประกันการเดินทาง ครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเดินทาง วงเงินคุ้มครอง อย่างน้อย 1,500,000 บาท
- สำเนา Statement ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน (ต้องออกโดยธนาคาร)
- หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
- ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
- จดหมายรับรองการทำงาน และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน
- ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ถ้ามี)
- จดหมายเชิญ (กรณีมีผู้รู้จักที่อยู่ในเกาหลี) + พาสปอร์ต หรือ บัตรประชาชนของผู้เชิญ
- สำเนาทะเบียนบ้าน
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,020 บาท / คน
ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 1,200 บาท / คน
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

Last Update 24-04-2020 |  Read 8577 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

 • ข้อมูลตามแผนกของเราติดต่อที่ (02)073-3999 หรือติดต่อโดยตรงตามแผนกดัง นี้
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และรับทำวีซ่า
 • Email : info@thaifly.com
 • แผนกทัวร์ต่างประเทศ
 • Email : tour@thaifly.com
 • แผนกรับจัดกรุ๊ปเหมา
 • Email : incentive@thaifly.com
 • แผนกทีมบิวดิ้ง สัมมนา
  • แผนกทีมบิวดิ้ง สัมมนา เน้นแก้ปัญหาองค์กร เพิ่มศักยภาพองค์กร สร้างทีมเวิร์ค เพิ่มยอดขาย
  • คุณ ธเนศ
  • 085-953-1520, 081-807-6965
  • tanes@thaifly.com
  • แผนกทัวร์ท่องเที่ยว ในประเทศ-ต่างประเทศ สำหรับองค์กร เน้น กิจกรรมท่องเที่ยว สันทนาการ จัดไนท์ปาร์ตี้
  • คุณ แขก
  • LINE ID: @thaifly8
  • 089-145-5811
  • khak@thaifly.com
ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
Thaifly Travel Co., Ltd
589/84 ชั้น 15 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ บางนา ถ.บางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ติดต่อเรา
T.A.T. Licence No. 11/10471  | Copyright © 1999 - 2021 Thaifly.com. All rights reserved.