รู้ไว้ก่อนไปเที่ยว : ข้อแนะนำ เพื่อความปลอดภัย เมื่ออยู่บนเครื่องบิน

รู้ไว้ก่อนไปเที่ยว : ข้อแนะนำ เพื่อความปลอดภัย เมื่ออยู่บนเครื่องบิน
การปฏิบัติตนเมื่ออยู่บนเครื่องบินแล้ว รวมถึงประสบการณ์ของเรา มานำเสนอเป็นแนวทางเพื่อความปลอดภัย ในการเดินทางโดยเครื่องบินดังนี้ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสารการบินโดยเคร่งครัด
- แน่นอนว่า กฏระเบียบที่เกิดขึ้นก็เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่าน ดังนั้นก่อนหรือขณะขึ้นเครื่องบินควรที่จะศึกษาและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสายการบินอย่างเคร่งครัด ฟังและชม คำแนะนำของแอร์โฮสเตททุกครั้ง

- แม้จะเป็นเรื่องที่รู้อยู่แล้ว สำหรับผู้ที่เดินทางเป็นประจำแต่การรับฟังรับชมซ้ำ ๆ จะช่วยให้ติดอยู่ในความทรงจำ แม้ในยามฉุกเฉิน ก็จะสามารถปฏิบติได้โดยอัตโนมัติ
สำรวจเข็มขัดนิรภัยโดยทดลองใส่เข้าและถอดออกเพื่อมั่นใจว่าเข็มขัดนิรภัยใช้ได้

- เนื่องจากเข็มขัดนิรภัยที่อยู่บนเครื่องบิน จะมีความแตกต่างจากเข็มขัดนิรภัยที่อยู่บนรถ คือเข็มขัดนิรภัยที่อยู่บนรถจะเป็นลักษณะกดเพื่อปลดล็อค แต่เข็มขัดนิรภัยที่อยู่บนเครื่องบินจะเป็นลักษณะดึงตัวล็อคขึ้นมาเพื่อปลดล็อค
ไม่ควรเดินไปมาบนเครื่องโดยไม่จำเป็น

- ขณะที่เครื่องขึ้น - ลง ทุกคนจะต้องถูกเตือนให้นั่งลงและรัดเข็มขัดนิรภัยอยู่แล้ว แต่ในช่วงที่เครื่องขึ้นในระดับเพดานบินที่ปลอดภัยแล้ว จะมีสัญญาณแจ้งว่า สามารถปลดเข็มขัดนิรภัยได้ ซึ่งหากไม่มีความจำเป็นใด ก็ไม่ควรปลดเข็มขัดนิรภัยออก นอกจากนี้การเดินไปมาบนเครื่องควรทำเท่าที่จำเป็น เช่น เดินเข้าห้องน้ำ เท่านั้น เนื่องจากในบางครั้งการทรงตัวของเครื่องอาจเกิดความผิดปกติได้ เช่น การตกหลุมอากาศอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้โดยสารได้ควบคุมอารมณ์และมีสติอยู่เสมอ

- เรื่องที่สำคัญในทุกสถานการณ์คือ การมีสติ จะช่วยให้สามารถแก้ไขเหตุการณ์เลวร้ายได้ในทุกกรณีเป็นอย่างดี

ภาพกิจกรรม
Last Update 13-10-2014 |  Read 1019 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
Thaifly Travel Co., Ltd
589/84 ชั้น 15 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ บางนา ถ.บางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel. (02-004-3999), Fax. (02-745-7322)
T.A.T. Licence No. 11/05301  | Copyright © 1999 - 2020 Thaifly.com. All rights reserved.