ข้อมูลเที่ยวจีน : ฮาร์บิน (Harbin) มี ดี อะไร?

เมืองแห่งความหนาวเย็น (Harbin) 

เมืองฮาร์บินเป็นเมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง ซึ่งตั้งอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุดของจีน เป็นใจกลางทางการเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรมและการคมนาคมของมณฑลเฮยหลงเจีย ประวัติความเป็นมาและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ทำให้เมืองฮาร์บินเป็นเมืองที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ของต่างประเทศ เป็นที่รวมวัฒนธรรมของชนเผ่ากลุ่มน้อยในภาคเหนือของจีนและรัสเซียตลอดจนยุโรปตะวันออกด้วย เมืองฮาร์บินเป็นเมืองชื่อดังทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีฉายาหลายอย่างเช่นเมืองน้ำแข็ง เมืองแม่น้ำ โมสโกว์ตะวันออก ปารีสน้อยในโลกตะวันออกเป็นต้น อากาศที่เมืองฮาร์บินแยกเป็นสี่ฤดูอย่างชัดเจน เกาะแสงอาทิตย์ สวนเลี้ยงเสือ ริมแม่น้ำซงฮวาเจียง เขาเอ้อหลงซาน ฟาร์มล่าสัตว์อวี้ฉวนต่างก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวของเมืองฮาร์บิน เมืองฮาร์บินยังมีสนามเล่นสกีหลายที่ เช่นสนามเล่นสกียาปูลี่ สนามเล่นสกีเอ้อหลงซาน สวนแกะสลักน้ำแข็ง การแสดงว่ายน้ำในฤดูหนาวที่แม่น้ำซงฮวาเจียง การแกะสลักหิมะ เป็นต้น ถ้าคุณอยากเดินทางไปเที่ยวเมืองฮาร์บิน อย่างไงต้องเดินทางมากรุงปักกิ่งก่อนโดยสายการบินดังกล่าว หลังจากมาถึงกรุงปักกิ่ง คุณสามารถเดินทางไปยังเมืองฮาร์บินโดยเครื่องบินหรือรถไฟ
เครื่องบิน : ตารางเวลาการบินระหว่างปักกิ่ง-ฮาร์บิน
              : ขากลับ ตารางเวลาการบินระหว่างปักกิ่ง-ฮาร์บิน

ถ้าคุณอยากเดินทางไปเมืองฮาร์บินโดยรถไฟ เราขอแนะนำให้นั่งรถไฟหัวจรวดซึ่งเปิดเดินรถเพียงไม่กี่เดือน มีความเร็วสูงและปลอดภัย น่านั่ง เที่ยวเดียวใช้เวลาเพียงแต่ประมาณ 8 ชั่วโมงเอง ต่อไปคือตารางเวลารถไฟระหว่างปักกิ่ง-ฮาร์บิน รถไฟออกจากสถานีรถไฟปักกิ่ง ไปถึงสถานีรถไฟฮาร์บิน : พอไปถึงสนามบินเมืองฮาร์บิน มีการบริการรถบัสรับส่งผู้โดยสารครึ่งชั่วโมงละเที่ยวโดยค่านั่งรถ 25 หยวนต่อคน ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 50 นาที ระหว่างทางผ่านสถานีรถไฟฮาร์บิน จุดปลายทางคืออาคารการบินฮาร์บินซึ่งตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองฮาร์บิน เมืองฮาร์บินเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไปเที่ยวเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว มีโรงแรมห้าดาว สี่ดาวและสามดาวจำนวนมาก เสนอให้เข้าพักที่เขตบริเวณใกล้เคียงกับถนนเซนตรัลภาษาจีนเรียกว่าจงยางต้าเจีย ซึ่งเป็นใจกลางของเมืองฮาร์บิน มีเอกลักษณ์ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศรัสเซียอย่างมาก เป็นถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในเอเชีย ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 1898 และมีห้างสรรพสินค้าและร้ายค้าใหญ่เล็กตั้งอยู่ตามริมถนนเต็ม จุดปลายทางคือแม่น้ำซงฮวาเจียง แถวบริเวณนั้นมีโรงแรมตั้งแต่ห้าดาวถึงสามดาวหลายแห่ง สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ไปเที่ยวเมืองฮาร์บินเป็นครั้งแรกหรือไม่บ่อย จะเหมาะสมมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นในด้านความปลอดภัย ความสะดวกในด้านการเดินทางและซื้อของ เป็นย่านการค้าที่คึกคักที่สุดในเมืองฮาร์บิน ชาวเมืองฮาร์บินก็นิยมไปซื้อของที่ถนนเซนตรัลมาก ไปเที่ยวเมืองฮาร์บิน โบสถ์เซ็นต์โซเฟียเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตกไม่ได้ โบสถ์เซ็นต์โซเฟียเป็นโบสของชาวคริสต์ นิกายออโธดอก ที่ใหญ่ที่สุดในเขตเอเชียกลาง ซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่เป็นโบสถ์มานานแล้ว ปัจจุปัน เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของเมืองฮาร์บินและศูนย์ศิลปะและสถาปัตยกรรม ได้รับการรักษารูปแบบเดิมมากที่สุด ค่าบัตรเข้าชม 20 หยวนต่อคน เปิดให้เ้ข้าชมในเวลา 08.00-17.00 ของทุกวัน ถนนเซนตรัลตั้งอยู่ริมฝั่งทางใต้ของแม่น้ำซงฮวาเจียง ถ้าคุณอยากชมวิวแม่น้ำซงฮวาเจียง จากถนนเซนตรับเดินไปยังทางเหนือเป็นเวลา 10 นาทีก็จะไปถึงริมฝั่งแม่น้ำซงฮวาเจียงซึ่งมีอนุเสาวรีย์รำลึกการต่อต้านอุทกภัยรอบรุนแรงเมื่อปี 1957 เป็นสัญญลักษณ์ ถ้าคุณมาเวลาฤดูหนาว ก็สามารถลงไปเล่นกิจกรรมต่าง ๆ เช่น สุนัขลากเลื่อน กระดานสไลเดอร์ ขี่ม้า เลื่อนลากด้วยใบ (คล้าย ๆ วินเซริฟ แต่ใช้แรงลม) ฯลฯ สนุกสนานมากอากาศของเมืองฮาร์บิน เมืองฮาร์บินเป็นเมืองใหญ่ที่อยู่ทิศเหนือที่สุดของจีน รอบปีแยกเป็นสี่ฤดูอย่างชัดเจน ฤดูหนาวนาน ฤดูร้อนเวลาสั้น อุณหภูมิต่างกันมาก หน้าหนาวคือระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมปีต่อไป อุณหภูมิโดยเฉลี่ยคือ -24.8 องศา ฤดูร้อนคือเดือนพฤษภาคมถึงเืดือนสิงหาคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ยคือ 24.8 องศา ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีต่อไปมีหิมะตก สำหรับคนไทย ไประหว่างเืดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคมสามารถหลบความร้อนและชมดอกไม้และทัศนียภาพสวยงามได้ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในฤดูร้อนที่ดีมาก ในฤดูหนาวก็คือระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมปีต่อไป สามารถไปเล่นสกีหิมะและกิจกรรมในฤดูหนาว และชมเทศกาลแกะสลักหิมะและน้ำแข็งได้ ก็ถือว่ามีเสน่ห์พิเศษได้

ฮาร์บินเป็นเมืองหนึ่งที่มีวัฒนธรรมเกี่ยวกับหิมะและน้ำแข็ง โดยทางภูมิศาสตร์แล้ว ฮาร์บินตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ในจุดที่ได้รับอิทธิพลจากลมหนาวในฤดูหนาวจากไซบีเรียโดยตรง ในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิเฉลี่ย 21.2 °C และในฤดูหนาวจะอยู่ที่ -16.8 °C บางครั้งอาจลดลงถึง -38.1 °C เทศกาลงานแกะสลักหิมะและน้ำแข็งนานาชาติแห่งเมืองฮาร์บิน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2528 โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม มีระยะเวลา 1 เดือน กิจกรรมในช่วงเวลาเทศกาลมีทั้งการแข่งขันสกี Yabuli Alpine การแข่งขันว่ายน้ำในแม่น้ำซงหัว และนิทรรศการโคมน้ำแข็งในสวนเจ้าหลิน

Last Update 28-04-2020 |  Read 4433 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

 • ข้อมูลตามแผนกของเราติดต่อที่ (02)073-3999 หรือติดต่อโดยตรงตามแผนกดัง นี้
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และรับทำวีซ่า
 • Email : info@thaifly.com
 • แผนกทัวร์ต่างประเทศ
 • Email : tour@thaifly.com
 • แผนกรับจัดกรุ๊ปเหมา
 • Email : incentive@thaifly.com
 • แผนกทีมบิวดิ้ง สัมมนา
  • แผนกทีมบิวดิ้ง สัมมนา เน้นแก้ปัญหาองค์กร เพิ่มศักยภาพองค์กร สร้างทีมเวิร์ค เพิ่มยอดขาย
  • คุณ ธเนศ
  • 085-953-1520, 081-807-6965
  • tanes@thaifly.com
  • แผนกทัวร์ท่องเที่ยว ในประเทศ-ต่างประเทศ สำหรับองค์กร เน้น กิจกรรมท่องเที่ยว สันทนาการ จัดไนท์ปาร์ตี้
  • คุณ แขก
  • LINE ID: @thaifly8
  • 089-145-5811
  • khak@thaifly.com
ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
Thaifly Travel Co., Ltd
589/84 ชั้น 15 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ บางนา ถ.บางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ติดต่อเรา
T.A.T. Licence No. 11/10471  | Copyright © 1999 - 2021 Thaifly.com. All rights reserved.