รีวิวเที่ยว กับทัวร์ Thaifly (Review Trip) : เส้นทางตามรอยศาสดา ณ อินเดีย

เส้นทางตามรอยศาสดา


สวัสดีค่ะทุกท่าน ในวันนี้ Thaifly จะมาเชิญชวนทุกท่านไปแสวงบุญกันที่ประเทศอินเดียค่ะ อย่างที่รู้ๆกันนะคะว่า ถ้าพูดถึงในเรื่องศาสนาพุทธ ประเทศที่เราจะนึกถึงกันก็คงจะมี ประเทศอินเดีย อยู่แล้วแน่นอนค่ะ นอกจากประเทศอินเดีย ก็ยังมีอีกหลายประเทศนะคะที่มีความสำคัญทางพุทธศาสนาของเรา ทั้งประเทศศรีลังกา ประเทศเนปาลค่ะ
แต่ในวันนี้ค่ะ Thaifly จะขอเน้นไปที่ประเทศอินเดีย เพื่อตามรอยศาสดากันค่ะ และเส้นทางตามรอยศาสดาหลักๆของเราในที่นี้คือ พุทธคยา และพาราณสี ค่ะ

"พุทธสังเวชนียสถาน" แปลว่า สถานที่อันเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวช ซึ่งมีความหมายที่ว่า สถานที่ที่ทำให้เกิดความรู้สึกระลึกถึงพระพุทธเจ้าค่ะ เป็นสถานที่ที่ควรไปเคารพสักการะ แสดงบุญ อันนำมาซึ่งบุญกุศลค่ะ 
สังเวชนียสถาน มี 4 แห่งค่ะ คือ
1. ลุมพินีวัน : สถานที่ประสูติ 
2. พุทธคยา : สถานที่ตรัสรู้ 
3. สารนาถ : สถานที่แสดงปฐมเทศนา 
4. กุสินารา : สถานที่ปรินิพพาน


พุทธคยา : สถานที่ตรัสรู้ 

พุทธคยา (บาลี: พุทฺธคยา, อังกฤษ: Bodh Gaya) คือคำเรียกกลุ่มพุทธสถานสำคัญใน อำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นพุทธสถานที่มีความสำคัญที่สุด 1 ใน 4 แห่ง ของชาวพุทธ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธสังเวชนียสถาน ที่มีความสำคัญที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก ปัจจุบันบริเวณพุทธศาสนสถาน มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัดมหาโพธิ ค่ะโดยอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการร่วม พุทธ-ฮินดู พุทธคยา ปัจจุบันตั้งอยู่ด้านตะวันตกของแม่น้ำเนรัญชรา พุทธคยามีสัญลักษณ์ที่สำคัญ คือ องค์เจดีย์สี่เหลี่ยมที่สูงใหญ่ โดยสูงถึง 51 เมตร ฐานวัดโดยรอบได้ 121.29 เมตร ล้อมรอบด้วยโบราณวัตถุ โบราณสถานสำคัญๆ เช่น ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระแท่นวัชรอาสน์ ที่ประทับตรัสรู้ และอนิมิสสเจดีย์ เป็นต้น นอกจากพุทธสถานโบราณแล้ว ในบริเวณโดยรอบของพุทธคยาก็ยังเป็นที่ตั้งของวัดพุทธนานาชาติ รวมทั้งวัดไทยอีกด้วยค่ะ คือ วัดไทยพุทธคยา และพุทธยาแห่งนี้ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ของ UNESCO อีกด้วยค่ะ บ่งบอกได้เลยนะคะว่าที่นี่มีความสำคัญ และมีคุณค่ามากแค่ไหน

•ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สำหรับต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นแรกเป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้า (เกิดในวันเดียวกับวันที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ) มีอายุมาได้ 352 ปี จนถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช จึงถูกทำลายโดยพระชายาของพระเจ้าอโศกมหาราช เพราะความอิจฉาที่พระเจ้าอโศกรักและหวงแหนต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้จนไม่สนใจพระนาง ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่สองนั้นปลูกโดยพระเจ้าอโศกมหาราช จากหน่อพระศรีมหาโพธิ์ต้นเดิมและมีอายุยืนมาประมาณ 871-891 ปี จนถูกทำลายในประมาณปี พ.ศ. 1143-1163 ด้วยน้ำมือของพระราชาฮินดูแห่งเบงกอลพระนามว่าศศางกา ซึ่งพระองค์อิจฉาพระพุทธศาสนาที่มีความรุ่งเรืองมาก จึงทรงแอบนำกองทัพเข้ามาทำลายต้นโพธิ์ต้นนี้ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่สามปลูกโดยพระเจ้าปูรณวรมา กษัตริย์พระองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์เมารยะ และต้นที่สามนี้มีอายุยืนมากว่า 1,258-1,278 ปี จึงล้มลงในสมัยที่อินเดียเป็นอาณานิคมของอังกฤษ และต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่สี่ ที่ยังคงยืนต้นมาจนปัจจุบัน ปลูกโดยนายพลเซอร์ อเล็กซานเดอร์ คันนิ่งแฮม เมื่อ พ.ศ. 2423 ค่ะ


ต่อมาค่ะ เรามาทำความรู้จักกับสถานที่ต่อไปกันดีกว่า นั่นคือ "เมืองพาราณสี" 

เมืองพาราณสี หรือ วาราณสี (Varanasi) เป็นชื่อของเมืองหลวงแคว้นกาสี ประเทศอินเดีย มีแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ไหลผ่าน มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 4,000 ปี เป็นเมืองที่ถือว่าเป็นสุทธาวาสที่สถิตแห่งศิวเทพ ถือว่าเป็นเมืองอมตะของอินเดียและเป็นที่แสวงบุญทั้งของชาวฮินดูและชาวพุทธทั่วโลกเลยค่ะ ทั้งนี้พาราณสียังเป็นเมืองที่เกี่ยวข้องกับพระพทธศาสนาในหลายด้าน นั่นก็คือ เป็นที่เกิดของพระโพธิสัตว์หลายครั้ง พื้นที่เมืองพาราณสี มีอาณาเขตครอบคลุมถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เป็นที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่พระปัญจวัคคีย์ ซึ่งปัจจุบันนี้เรียกว่า สารนาถ อันเป็นสังเวชนียสถานแห่งหนึ่งค่ะ

• แม่น้ำคงคา เป็นแม่น้ำสายสำคัญของอินเดีย ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู มีต้นกำเนิดทางภาคเหนือของอินเดีย บริเวณเทือกเขาหิมาลัย ไหลผ่านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียไปทางตะวันออก และรวมกับแม่น้ำพรหมบุตรที่ประเทศบังกลาเทศ ก่อนจะไหลออกที่อ่าวเบงกอล แม่น้ำคงคามีความยาวประมาณ 2,510 กิโลเมตรเลยค่ะ

และนี่คือรายละเอียดเพียงคร่าวๆเท่านั้นนะคะ โดยทาง Thaifly ได้มีการจัดทัวร์แสวงบุญ ณ ประเทศอินเดียขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์ทุกท่านที่ชื่นชอบการทำบุญ เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ให้ท่านได้ไปเยือนยังสถานที่จริงที่มีความสำคัญ และเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาของเราค่ะ ท่านใดต้องการแสวงบุญในรูปแบบใด ทางเราจัดให้ได้เลยค่ะ


มากับ Thaifly ดีอย่างไร?
-ทางเรามีการจัดเตรียมผ้าปูรองที่นั่งสีขาวให้ทุกท่านแน่นอนค่ะ รวมถึงหนังสือบทสวดมนต์ และพวงมาลัยคริสตัลสวยงามค่ะ ทั้งนี้หากท่านใดประสงค์ที่จะนำดอกพวงมาลัยไปเอง ท่าก็สามารถทำได้นะคะ เพราะที่อินเดียจะมีแต่ดอกดาวเรืองค่ะ
-ส่วนในเรื่องของอาหาร ตลอดทัวร์การแสวงบุญนี้ เราจะมีแม่ครัวที่ทางเราจัดมาเอง เพื่อทำอาหารให้ทุกท่านได้ทานกันค่ะ เพราะอาหารอินเดียส่วนมากแล้วค่อนข้างจะถูกปากของคนไทยสักเท่าไหร่ อีกทั้งในเรื่องของอนามัยที่หลายท่านอาจจะคงกังวล รับรองเลยค่ะว่าหายห่วง
-เรื่องของที่พัก หากท่านต้องการพักในสไตล์ใดรูปแบบใด ท่านสามารถบอกเราได้ค่ะ (ควรแจ้งรายละเอียดมาแต่เนิ่นๆนะคะ) โดยข้างต้นทางเราจะให้ทุกท่านพักที่โรงแรมค่ะ เพื่อความสะดวกสบายจากความเหน็ดเหนื่อยที่ได้ทำกิจกรรมมา แต่หากท่านใดต้องการต้องการนอนพักที่วัด Thaifly ก็สามารถจัดให้คุณได้ค่ะ ข้อดีของการนอนวัด คือ ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ เพียงแต่ถวายปัจจัยสู่วัด ตามความศรัทธาเลยค่ะ


ข้อแนะนำ
-ไม่ควรเดินทางช่วงกลางปี ควรเดินทางในช่วงต้นปี หรือท้ายปีเท่านั้น เพราะนอกจากช่วงเวลาเหล่านี้แล้ว ประเทศอินเดียมีอุณหภูมิที่สูงมากค่ะ
-ควรจัดเครื่องแต่งกายไปให้พร้อม ชุดขาว นุ่งขาว ห่มขาว หากมีผ้าคลุม ขอให้เป็นสีที่สุภาพนะคะ 
-รองเท้า ควรเป็นรองเท้าที่สวมง่าย ถอดง่ายนะคะ เช่น รองเท้าแตะค่ะ
-ที่อินเดียไม่นิยมจุดยากันยุงกันนะคะ แต่จะใช้กำยานแทนค่ะ 
-ไม่ควรเดินทางในช่วงเทศกาลปาสีค่ะ เนื่องจากไม่ค่อยปลอดภัย เพราะว่าเค้าไม่ได้แค่ปาสีใส่กันเท่านั้น แต่อาจจะมีพวกก้อนหินแถมมาด้วย น่ากลัวนะ!!


หากท่านใดต้องการร่วมเดินทางไปแสวงบุญที่อินเดียกับ Thaifly อย่ารอช้านะคะ เพราะยิ่งท่านจองตั้งแต่เนิ่นๆ ราคาจะถูกมากค่ะ คุ้มค่าอย่างแน่นอนค่ะ เดินทางกับเราปลอดภัย สะดวกสบาย Thaifly ยินดีให้บริการค่ะ 

Last Update 07-05-2020 |  Read 4071 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
Thaifly Travel Co., Ltd
589/84 ชั้น 15 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ บางนา ถ.บางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ติดต่อเรา
T.A.T. Licence No. 11/10471  | Copyright © 1999 - 2021 Thaifly.com. All rights reserved.