ข้อมูลเที่ยวสเปน : เมืองโทเลโด (Toledo)

เมืองโทเลโด (Toledo) (เดินทางประมาณ 1 ช.ม.) ซึ่งมีความหมายว่า เมืองป้อมน้อย ในอดีตเป็นเมืองหลวงเก่าของสเปน เมืองโบราณแห่งนี้เคยถูกชาวโรมันเข้ายึดครองเมือง 2,200 ปีมาแล้ว ในเวลาต่อมาได้ถูกเปลี่ยนมือเข้าปกครองโดยชาวยุโรปและชาวอาหรับเผ่าต่างๆ อาทิ ชน ชาติมัวร์ จนถึงปี ค.ศ. 1085 จึงได้ตกมาอยู่ภายใต้ความครอบครองของกษัตริย์อัลฟองโซที่ 6 ซึ่งได้ทรงสถาปนาให้เป็นนครหลวงแห่งจักรวรรดิของพระองค์ตลอดมา จนกระทั่งกษัตริย์ฟิลลิปที่ 2 ทรงย้ายราช สำนักไปประทับอยู่ในนครแมดริด ปัจจุบันอารยธรรมของชนต่างชาติครั้งก่อนยังฝังแน่นคละกันอยู่ใน ชีวิตประจำวันของชาวเมือง นำท่านถ่ายรูปด้านนอก มหาวิหารแห่งโทเลโด้ มรดกแสดงความเป็นเมืองศาสนาของสเปน สัญลักษณ์ของเมืองที่มีความงดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เดินเที่ยวชมเมือง ย่านชุมชนชาวยิวรวมทั้งโบสถ์ยิวซินาก็อก จากนั้นอิสระให้ท่านหาซื้อของที่ระลึกในย่านกลางเมือง เป็นงานฝีมือที่รู้จักกันดี มีชื่อเสียงของนครโตเลโด้ คือ ดามัสเซเน (Damascene) ภาชนะโลหะลงดำ แล้วขึ้นลายด้วยใยทองเงินและทองแดง

Last Update 09-05-2020 |  Read 9056 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

Related News
  • แผนกรับจัดกรุ๊ปเหมา
  • Email : incentive@thaifly.com
ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
Thaifly Travel Co., Ltd
589/84 ชั้น 15 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ บางนา ถ.บางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ติดต่อเรา
T.A.T. Licence No. 11/10471  | Copyright © 1999 - 2021 Thaifly.com. All rights reserved.