หลักสูตร การสร้างวัฒนธรรมในองค์กร

หลักสูตร การสร้างวัฒนธรรมในองค์กร

หลักสูตรนี้จะสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศในองค์กรให้สามารถกระตุ้นความคิดเชิงสร้างสรรค์ได้ 
ปลูกฝังแนวคิดทิศทางที่สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่มาตรการชั่วคราว เป็นการกำหนดการคิดเชิงสร้างสรรค์และโครงการใหม่ๆ ในการดำเนินงานขององค์กรให้กลายเป็น “กลยุทธ์หลัก” ที่บุคลากรทั้งองค์กรต้องนำไปปฏิบัติ จนกลายเป็นกิจวัตรและงานประจำส่วนหนึ่งในองค์กร 

จบหลักสูตรนี้บริษัทของคุณจะได้อะไร ?
พนักงาน จะมีความรักในองค์กร รับผิดชอบเรื่องงาน เรื่องเวลา ปลูกฝังเรื่องวัฒนธรรม มี กฎระเบียบในการทำงาน และ ยังกระตุ้น ให้พนักงานรอบข้าง ปลูกฝัง วัฒนธรรม ของ องค์กรนั้นด้วย

 

Last Update 14-01-2014 |  Read 2063 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก