Association of Thai Travel Agents (ATTA)

Association of Thai Travel Agents (ATTA )
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า)
ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว วางระเบียบให้สมาชิกประกอบธุรกิจท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ


ATTA,Association Of Thai Travel Agents,สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว,Thaifly

Last Update 02-02-2016 |  Read 20015 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

Related News
ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
Thaifly Travel Co., Ltd
589/84 ชั้น 15 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ บางนา ถ.บางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel. (02-004-3999), Fax. (02-745-7322)
T.A.T. Licence No. 11/05301  | Copyright © 1999 - 2020 Thaifly.com. All rights reserved.