สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และการเดินทางในสาธารณรัฐเชค

 

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของสาธารณรัฐเชค

 

กรุงปราก (Prague หรือ Praha)

กรุงปรากได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดเมืองหนึ่งในโลก มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 1,200,000 คน กรุงปรากเป็นเมืองที่งดงามสถาปัตยกรรมชั้นยอกของทุกยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นโรมาเนสก์ (Romanesque) โกธิก (Gothic) เรอเนสซองส์ (Renaissance) บารอก (Baroque) และอาร์ตนูโว (Art Nouveau) บริเวณที่เป็นเขตเมืองเก่าแก่ที่เป็นที่รวมสุดยอดศิลปกรรมอันเป็นหัวใจของปราก ได้แก่ ย่านปราสาท (Castle District), Little Quarter หรือ Lesser Town ที่อยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำวัลตาวา ย่านเมืองเก่า (Old Town) และจัตุรัสเวนเซสลาส (Wenceslas Square) รวมถึงสะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) ที่มีอายุมากกว่า 600 ปี

 

ปราสาทปราก (Prague Castle) 

ปราสาทปรากเป็นสถานที่สำคัญที่สุดในสาธารณรัฐเชค เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศที่ชาวเชครักและภาคภูมิใจ ปราสาทปรากเริ่มสร้างในศตวรรษที่ 9 ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้าง เช่น พระราชวัง โบสถ์ สวนหย่อม พิพิธภัณฑ์ที่เป็นเสมือนมรดกทางวันฒนธรรมของศิลปะยุคสมัยต่างๆ รวมไว้ด้วยกัน โดยช่วงระยะเวลาหนึ่งที่นี่ได้กลายไปเป็นพระราชวังของราชวงศ์ ปัจจุบันปราสาทปรากได้กลายมาเป็นสถานที่ทำงานของประธานาธิบดี

 

มหาวิหารเซนต์วิตัส (St. Vitus Cathedral) 

ตั้งอยู่ในย่านปราสาทปราก สร้างในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 14 โดยมีสถาปนิกเอกชาวฝรั่งเศส Matthias of Arras ชาวสเวเบีย (Swabian) เป็นผู้ออกแบบและควบคุมดูแลคนต่อมา มหาวิหารสไตล์โกธิกแห่งนี้นับได้ว่าเป็นมหาวิหารที่มีความประณีตงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง นับตั้งแต่ประตูแกะสลักลวดลายตระการตา กระจกสีสเตนกลาสบานสูงที่ประดับรอบวิหารล้วนยิ่งขับให้มหาวิหารแห่งนี้ดูโดดเด่น 

เปิดให้ชมฟรีทุกวัน เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ เปิดเวลา 09.00 - 16.00 น. ในวันจันทร์ – เสาร์ และ 12.00 – 16.00 น. ในวันอาทิตย์ ส่วนเดือนมีนาคม – ตุลาคม เปิดเวลา 09.00 – 17.00 น. ในวันจันทร์ – เสาร์ และ 12.00 – 17.00 น. ในวันอาทิตย์

 

 

โบสถ์เซนต์เวนเซสลาส (St. Wenceslas Chapel) 

โบสถ์เซนต์เวนเซสลาสเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิหารเซนต์วิตัส ถือเป็นผลงานชิ้นเอกของศิลปะในแบบโกธิก ภายในได้รับการตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและอัญมณีทีค่ากว่า 1,345 ชิ้น นอกจากนี้ยังเป็นที่เก็บพระศพของบรรดากษัตริย์ในอดีต

 

พระราชวังเก่า (Old Royal Palace) 

เป็นอาคารที่ต่อเนื่องมาจากโบสถ์เซนต์วิตัสสร้างขึ้นเมื่อช่วงศตวรรษที่ 9 เพื่อเป็นที่ประทับของราชวงศ์ โดยภายในแบ่งออกเป็นหลายส่วนและหลายชั้น ที่ไม่ควรพลาดเข้าไปเยี่ยมชมคือบริเวณ Vladislav Hall ที่ก่อสร้างด้วยศิลปะของยุคโกธิกที่มีเพดานเป็นลายดอกไม้และกระจกบานสูงแสนงดงาม เปิดให้เข้าชมทุกวัน เดือนเมษายน – ตุลาคม เปิดเวลา 09.00 – 17.00 น. และเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม เปิดเวลา 09.00 – 16.00 น.

 

 

โบสถ์เซนต์จอร์จและคอนแวนต์ (St. George’s Basilica and Convent) 

ตัวอาคารเริ่มสร้างขึ้นในปีค.ศ. 920 โดยเจ้าชายวราติสลาฟที่ 1 (Vratislav I) ตัวโบสถ์ด้านนอกเป็นศิลปะสไตล์บารอก แต่ภายในกลับตกแต่งด้วยด้วยสไตล์โรมาเนสก์ที่ให้บรรยากาศเรียบง่ายและไม่ซับซ้อน โบสถ์เซนต์จอร์จ (St. George’s Basilica) แห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นส่วนของปราสาทปรากที่เก่าแก่ที่สุด และเป็นที่ฝังพระศพของกษัตริย์เชค และในส่วนของเซนต์จอร์จคอนแวนต์ นั้นเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมผลงานสไตล์บารอกและเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Gallery in Prague) 

 

ถนนสายทองคำ หรือโกลเดนเลน (Golden Lane) 

ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของปราสาทปราก เป็นถนนสายเล็กๆ ที่ตั้งตามชื่อย่านที่ช่างทำทองเคยอาศัยในวริเวณนี้ช่วงศตวรรษที่ 17 โดยสองข้างทางบนถนนเต็มไปด้วยร้านขายของเล็กๆ สีสันสดใส เริ่มแรกนั้นถนนสายนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักของทหารรักษาพระราชวังในสมัยพระเจ้ารูดอล์ฟที่ 2 (Rudolf II) จนกระทั่ง 100 ปีถัดมา ช่างทำทองได้ย้ายเข้ามาและเริ่มดัดแปลงเป็นร้านขายของและที่พักอาศัย ในช่วงศตวรรษที่ 19 พื้นที่บริเวณนี้กลายเป็นชุมชมแออัดที่อยู่อาศัยของพวกคนจน และเต็มไปด้วยอาชญากรรม จนช่วงปีค.ศ. 1950 เจ้าของบ้านที่แท้จริงจึงกลับมาบูรณะซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิม ร้านค้าบริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นร้านหนังสือ ร้านขายเครื่องแก้วโบฮีเมียน และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ

ถนนสายทองคำ หรือโกลเดนเลน (Golden Lane) ศูนย์กลางทางการค้าและแหล่งราชการในอดีต รอบลานจัตุรัสมีตึกเก่าล้อมรอบ รวมถึงตึกสำคัญอย่างที่ว่าการเมืองหลวงเก่า หน้าอาคารที่ว่าการเมืองเก่ามีนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณที่นอกจากจะบอกเวลาแล้ว ยังสามารถบอกข้างต้น ข้างแรม จักรราศีและแสดงตำแหน่งการเดินทางของพระอาทิตย์ ดวงจันทร์และโลกในระบบสุริยะจักรวาลได้อีกด้วย เมื่อถึงกำหนดครบชั่วโมงจะมีผู้คนมายืนรอชมรูปปั้นสาวกพระคริสต์ที่ประดับนาฬิกา ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ บนหอคอยกันเต็มลานไปหมด 

นาฬิกาดาราศาสตร์ปราก เป็นหอนาฬิกาดาราศาสตร์ ตั้งอยู่ที่กรุงปราก เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก ตั้งอยู่ทางกำแพงด้านใต้ของศาลาว่าการในจัตุรัสเมืองเก่า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองที่ได้รับความนิยมมาก 

ส่วนประกอบหลักของหอนาฬิกาได้แก่ นาฬิกาดาราศาสตร์ ซึ่งจะแสดงวิถีการโคจรของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ด้านล่างของนาฬิกาดาราศาสตร์จะมีหน้าปัดแสดงเดือนในปัจจุบัน และด้านบนสุดมีรูปปั้นสาวกของพระเยซู 

 

เมืองมรดกโลกของ สาธารณรัฐเชค ( UNESCO Sites) 

ประเทศสาธารณรัฐเชคเป็นประเทศที่มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์มากมาย ผู้คนที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่สาธารณรัฐเชคนั้นไม่ใช้เพียงแค่ต้องการมาชื่นชมประสาทที่ถูกสร้างขึ้น โบถส์ หรือ ประวัติการก่อตั้งราชวงศ์ต่างๆ แต่ผู้คนเหล่านั้นต้องการที่จะมาชื่นชมความสวยงามและการออกแบบของสถาปัตยกรรมโดยรวมที่มีมากมาย ซึ่งสถานที่ที่มีสถานปัตยกรรมที่สวยงานเหล่านี้ ได้รับเลือกจาก องค์การ UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลกถึง 12 แห่งด้วยกัน ซึ่งยังมีอีกหลายๆ เมืองที่ยังอยู่ในขั้นตอนการคัดสรรค์

 

เบอร์โน Brno 

เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศสาธารณรัฐเช็ก (รองจากกรุงปราก เมืองหลวงของประเทศ) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ ถูกค้นพบใน ค.ศ.1243 มีประชากรประมาณ 405,337 คน เบอร์โนเป็นเมืองหลวงของเขตเซาท์มอเรเวีย นอกจากนี้ Villa Tugendhat ในเมืองเบอร์โนได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลก เบอร์โนเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมาซาริคและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเบอร์โน

 

เชสกีกรุมลอฟ Český Krumlov 

เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของสาธารณรัฐเช็ก มีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทกรุมลอฟ ซึ่งเขตเมืองเก่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ชื่อเมืองเชสกีกรุมลอฟ ("กรุมลอฟโบฮีเมีย") นี้ตั้งขึ้นเพื่อแยกความแตกต่างจากเมืองมอรัฟสกีกรุมลอฟ (Moravský Krumlov, "กรุมลอฟมอเรเวีย") ที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ 

 

โฮลาโซวิเซ่ Holašovice 

โฮลาโซวิเซ่ เป็นหมูบ้านแห่งวัฒนกรรมตั้งแต่สมัย คริสตศตวรรษ ที่ 13 เป็นหมูบ้านที่ตั้งอยู่ทางใต้ของแคว้นโบฮีเมีย ในสถาปัตยกรรมแบบ บาร็อคในชนบทอย่างแท้จริง โรงนา 22 แห่งที่มีการทาสีในแบบบาร็อคตั้งอยู่ทั่วไปบริเวณแหล่งน้ำจืดของหมู่บ้านทำให้บริเวณนี้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมประมงที่มีชื่อเสียง ซึ่งยังทำให้หมู่บ้านแห่งนี้เป็นอนุสาวรีย์มีชีวิตอีกด้วย 

 

โครเมอริส Kroměříž 

โครเมอริส ตั้งอยู่บนพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโมราวา บนเชิงเขา Chriby ซึ่งเป็นศูนย์กลางของแคว้น โมราเวีย สวนและปราสาทของเมืองโครเมอริสเป็นสวนและที่อยู่อาศัยของเชื้อพระวงศ์ในแบบบาร็อคยุโรป ที่ได้รับการดูแลและสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง

 

 

การเดินทางในสาธารณรัฐเชค


ทางรถยนต์

สาธารณรัฐเช็กมีกฎจราจรตรงข้ามกับกฎจราจรของประเทศไทย คือขับรถไปแบบขวามาซ้ายมีถนนที่เรียกว่า มอเตอร์เวย์ เชื่อมระหว่างเมืองที่สำคัญๆ การใช้มอเตอร์เวย์จะต้องเสียค่าผ่านทางโดยต้องซื้อตั๋วที่เรียกว่า vignette ราคาประมาณ 900 คราวน์ต่อปี สำหรับนักท่องเที่ยวมีตั๋วมอเตอร์เวย์ระยะสั้นไว้บริการ ชนิด 15 วัน ราคา 100 คราวน์ ชนิด 60 วัน ราคา 300 คราวน์ แต่หากใช้มอเตอร์เวย์โดยไม่มี vignette จะถูกปรับถึง 15.000 คราวน์ ตามกฎจราจร จำกัดความเร็วในการขับรถยนต์ในเขตพื้นที่พักอาศัยไม่เกิน 50 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง นอกเขตที่พักอาศัยไม่เกิน 90 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง บนมอเตอร์เวย์ไม่เกิน 130 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีกฎหมายเข้มงวดเรื่องการรัดเข็มขัดเมื่อนั่งบนรถยนต์และห้ามคนดื่มเหล้าขับรถ 

 

รถเมล์

มีเส้นทางบริการทั่วประเทศ ในเส้นทางที่รถไฟเข้าไม่ถึงก็มีรถเมล์เป็นประจำทางอำนวยความสะดวก ในเขตในเมืองหลวงรถไฟใต้ดิน หรือเมล์โทรให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00 – 24.00 น. ในกรุงปรากมีรถรางและรถเมล์วิ่งตลอดเวลามีรถเมล์หรือรถพ่วงรถรางวิ่งรับส่งผู้โดยสารไปถึงชานเมืองด้วย รถทุกประเภทให้บริการตั้งแต่เวลา 04.30 – 24.00 น. บนรถเมล์และรถรางจะมีเครื่องเจาะตั๋วตอนขึ้นไปบนรถ ถ้าต้องเปลี่ยนพาหนะที่เดินทางจะต้องใช้ตั๋วใบใหม่ทุกครั้ง ถ้าขึ้นรถโดยไม่มีตั๋วโดยจะมีโทษปรับ 

 

 

รถรับจ้าง

ทางเครื่องบิน

มีรถแท็กซี่บริการทั่วเมืองใหญ่ แท็กซี่มิเตอร์คิดค่าโดยสาร ค่าโดยสารตอนกลางคืนจะแพงกว่ากลางวัน

 

 

ทางรถไฟ

การรถไฟของเช็ก เรียกว่า Czech Railways (Ceske Drahy) บริการเดินรถทั่วสาธารณรัฐเช็ก มีรถด่วนพิเศษให้บริการระหว่างกรุงปรากกับเมืองอื่นๆ ละรีสอร์ตไปชนบทของเช็กทุกวัน ในเส้นทางเดินรถที่สำคัญจะต้องจองที่นั่งล่วงหน้า ค่ารถไฟราคาไม่แพง แต่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเมื่อโดยสารบนรถขบวนด่วนพิเศษ

 

ภาพกิจกรรม
Last Update 14-05-2020 |  Read 24593 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

Related News
ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
Thaifly Travel Co., Ltd
589/84 ชั้น 15 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ บางนา ถ.บางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel. (02-004-3999), Fax. (02-745-7322)
T.A.T. Licence No. 11/05301  | Copyright © 1999 - 2020 Thaifly.com. All rights reserved.