ข้อมูลเที่ยวอิตาลี : ข้อมูลทั่วไปประเทศอิตาลี

เรื่องน่ารู้ ก่อนเที่ยว อิตาลี

ประเทศอิตาลี (Italy) มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐอิตาลี (Italian Republic) เป็นประเทศที่อยู่ทางตอนใต้ของทวีปยุโรป ตั้งอยู่ในคาบสมุทรอิตาลีที่มีรูปทรงคล้ายรองเท้าบูต โดยมี กรุงโรม (Rome) เป็นเมืองหลวงของประเทศ

สภาพภูมิศาสตร์ มีพื้นที่ 301,225 ตร.กม. เป็นคาบสมุทรที่ยื่นลงไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อิตาลีมีเกาะใหญ่ 2 เกาะ คือ เกาะซาร์ดิเนีย (Sardinia) และ เกาะซิซิลี (Sicily)

– ภาษา ภาษาอิตาลี เป็นภาษาราชการ
– ประชากร ประมาณ 58.46 ล้านคน และมีคนไทยอาศัยอยู่ในอิตาลีประมาณ 3,500 คน (2543)
– ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาธอลิค รัฐบาลอิตาลี รับรองสถานะของสมาคมชาวพุทธในอิตาลี (เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2543)
– วัดสันตจิตตาราม อยู่ห่างจากกรุงโรมประมาณ 52 กม.

 

การเมืองอิตาลี มีประธานาธิบดีเป็นประมุข อยู่ในตำแหน่งคราวละ 7 ปี ได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิกของรัฐสภา รัฐสภาของอิตาลีประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนของทั้งสองสภาดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี       การศึกษา ชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาใช้เวลาเรียน 13 ปี (ระบบ 5-3-5) ระดับอุดมศึกษาค่อนข้างยุ่งยาก และมีความแตกต่างจากระบบการศึกษาในประเทศต่างๆ หากจะเทียบวุฒิการศึกษาของไทย จะต้องมีการประเมินวุฒิการศึกษาจากวิชาเรียนต่างๆประกอบด้วย

– Laurea Speciallstica เทียบเท่าปริญญาโท (ใช้เวลาเรียน 2 ปี 120 หน่วยกิต)
– ระดับ Laurea Specializzazione เทียบเท่าสูงกว่าระดับปริญญาโท
– ระดับ Dottorato di Ricerca เทียบเท่าปริญญาเอก

เวลาฤดูร้อน ช้ากว่าเวลาประเทศไทย 5 ชั่วโมง ฤดูหนาว ช้ากว่าเวลาประเทศไทย 6 ชั่วโมง

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโร เท่ากับ 49 บาท สามารถแลกเงินได้ตามธนาคาร “Foreign Exchange” หรือ “Cambio”บัตรที่สามารถใช้ได้ในอิตาลี ได้แก่ American Express, Diner Club, Master Card,Visa Card

การซื้อของยกเว้นภาษี นักท่องเที่ยวที่ซื้อสินค้าเกิน 155 ยูโร สามารถขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ได้ โดยจะต้องนำแบบฟอร์ม Tax Refund ไปประทับตรา ณ ด่านศุลกากรที่สนามบินประเทศอียู ประเทศสุดท้ายก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับประเทศไทย

ธนาคาร จันทร์-ศุกร์ เวลาทำการระหว่าง 08.30 – 13.30 และบ่าย 14.30-16.00 น.

เรื่องน่ารู้ ก่อนเที่ยว อิตาลี

ร้านขายยา จันทร์-ศุกร์ เปิด 08.30-13.00 และบ่ายเปิดระหว่าง 16.00-19.30 น. เสาร์ เปิด 08.30- 13.00 น. ร้านขายยาที่มีป้าย Notturno จะเปิดทั้งคืน

โทรศัพท์
– รหัสประเทศอิตาลี 39 รหัสกรุงโรม 06
– รหัสโทรศัพท์ประเทศไทย 0066
– รหัสโทรศัพท์ไปกรุงเทพฯ 00662

โทรศัพท์สาธารณะต้องซื้อการ์ดโทรศัพท์ซึ่งมีขายทั่วไป ในราคาอย่างต่ำ 3 ยูโร โดยหักมุมบัตรแล้วใส่ในช่องใส่บัตร จึงจะใช้โทรศัพท์ได้ โทรศัพท์ที่หยอดเหรียญในกรุงโรมจะหายากมากและเกือบไม่มีแล้ว

เรื่องน่ารู้ ก่อนเที่ยว อิตาลี

ขนส่งมวลชน

การคมนาคมในอิตาลีค่อนข้างสะดวกมีทั้งรถเมล์และรถไฟใต้ดิน ซึ่งมีอยู่ 2 สาย คือสาย A สาย B ในตัวเมืองการจราจรจะค่อนข้างติด สำหรับตั๋วโดยสารรถประจำทางและรถไฟใต้ดินของกรุงโรมมีหลายชนิด คือ

– ตั๋ว 1 ยูโร ใช้ได้เป็นเวลา 75 นาที
– ตั๋ววัน ราคา 4 ยูโร
– ตั๋ว 3 วัน ราคา 11 ยูโร
– ตั๋วสัปดาห์ราคา 16 ยูโร
– ตั๋วเดือนราคา 30 ยูโร (ตั๋วนักเรียน 18 ยูโร)
– ตั๋วปีราคา 230 ยูโร
– ตั๋ว 75 นาที ตั๋ววัน ตั๋วสัปดาห์ ตั๋วเดือนสามารถซื้อได้ที่ร้านขายหนังสือพิมพ์ ร้านกาแฟ ร้านบุหรี่ ส่วนตั๋วปีต้องไปซื้อที่สถานีรถไฟ การขึ้นรถประจำทางจะต้องตอกตั๋วรถ บนรถประจำทางด้วยหากขึ้นรถโดยไม่ตอกตั๋วและไม่มีตั๋วโดยสารจะต้องถูกปรับ อย่างต่ำ 50 ยูโร

เรื่องน่ารู้ ก่อนเที่ยว อิตาลี

– รถแท๊กซี่ ต้องไปขึ้นที่ป้ายจอดคิวแท็กซี่ หรือโทร 06-3570 หรือโทร 06-4994 หรือโทร 06-6646 คิดค่าโดยสารตามระยะทาง และหากมีกระเป๋าสัมภาระจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มใบละ 1ยูโร วันหยุดราชการและหลัง 4 ทุ่ม ในแต่ละวันต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม ทั้งนี้ บนรถแท็กซี่ทุกคันจะมีประกาศกำหนดราคาค่าแท็กซี่

– สนามบินเลโอนาร์โด ดา วินซี (Leonardo da Vinci) หรือที่เรียกกันว่า สนามบินฟิวมิชิโน (Fiumicino) อยู่ห่างกรุงโรม 40 กม. รถไฟด่วนจากสนามบินถึงสถานีรถไฟใจกลางกรุงโรมใช้เวลาประมาณ 30 นาที หากใช้บริการแท็กซี่จากสนามบินจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 40-55 ยูโร (ไม่รวมค่าธรรมเนียมสัมภาระ) ขึ้นอยู่กับระยะทางและการติดขัดของการจราจร

หากใช้บริการแท็กซี่จากสนามบินคิดเป็นเงินไม่เกิน 75,000 ลีร์อิตาลี

การขับขี่รถยนต์ – นักท่องเที่ยวสามารถเช่ารถยนต์ขับขี่ได้โดยใช้ใบขับขี่รถยนต์ระหว่างประเทศ

เรื่องน่ารู้ ก่อนเที่ยว อิตาลี

การเข้าเมือง

– ผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หรือหนังสือเดินทางราชการ ไม่ต้องขอวีซ่าและสามารถอยู่ในอิตาลีได้ 90 วัน

– ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทย ต้องขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าอิตาลี

– ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ที่ได้รับวีซ่าเดินทางเข้าอิตาลีและประสงค์จะพำนัก อยู่ในอิตาลีเป็นเวลานานเกินกว่า 8 วัน จะต้องรายงานตัวที่สถานีตำรวจใกล้ที่พักภายใน 8 วัน ทั้งนี้ควรจะขอข้อมูลจากสถานทูตอิตาลี เกี่ยวกับการทำใบ Permit of stay ด้วย

– ผู้ที่เดินทางเข้าอิตาลี จะต้องแสดงจำนวนเงินสดที่ติดตัวไป สำหรับจ่ายในอิตาลี และหากมีแต่บัตรเครดิต แต่ไม่มีเงินสดติดตัวตามวงเงินที่กำหนดไว้ บางครั้งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะกักตัวไว้ในสนามบิน และส่งตัวกลับ ประเทศไทย

เรื่องน่ารู้ ก่อนเที่ยว อิตาลี

ข้อควรปฏิบัติ

– ควรถ่ายสำเนาหนังสือเดินทาง และบัตรประจำตัวประชาชนอย่างละ 1 ชุด ติดตัวไปด้วยเพื่อใช้เป็นหลักฐาน หากหนังสือเดินทางหาย

– กรณีหนังสือเดินทางหายต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ แล้วไปติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม

– การขอหนังสือเดินทางและเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง ต้องติดต่อด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เท่านั้น

– หากท่านจะพำนักอยู่ในประเทศอิตาลีเป็นเวลานาน โปรดแจ้งชื่อและที่อยู่ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบเพื่อประโยชน์ในการติดต่อหรือให้ความช่วยเหลือในกรณีที่จำเป็น

– อิตาลีมีวัฒนธรรมที่คล้ายคนเอเชีย โดยให้ความเคารพนับถือผู้สูงอายุ การแสดงความเคารพและให้เกียรติผู้สูงอายุถือเป็นมารยาทที่ชาวอิตาเลียนชื่น ชมมาก

– การมอบดอกไม้ ที่เป็นการแสดงความยินดีหรือขอบคุณ เมื่อได้รับเชิญเป็นแขกควร ให้เป็นช่อที่จำนวนเป็นเลขคู่ ในการทักทายกับชาวอิตาเลียนที่ยังไม่คุ้นเคยควรให้คำ “Signore” นำหน้าชื่อสกุลผู้ชายและ “Signora” นำหน้าชื่อสกุลผู้หญิง เมื่อแนะนำตัวหรือเรียกขานผู้นั้น

เรื่องน่ารู้ ก่อนเที่ยว อิตาลี
Advertisement

ข้อไม่ควรปฏิบัติ

– ไม่ควรซื้อสินค้าที่เป็นของเทียม หรือเลียนแบบ เนื่องจากกฎหมายอิตาลีกำหนดโทษปรับผู้ซื้อสินค้าดังกล่าว 10,000 ยูโร

– ไม่สวมเสื้อเปิดไหล่ หรือกางเกงขาสั้น เข้าสำนักวาติกันหรือโบสถ์อื่นๆ

– ไม่ควรเข้าไปชมโบสถ์ หรือส่งเสียงดัง ในขณะมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

– ไม่ควรใช้สัญญลักษณ์มือในการสื่อภาษา หากไม่แน่ใจในความหมาย เช่น การใช้นิ้วมือ (โดยเฉพาะนิ้วกลาง)

– หลีกเลี่ยงการสนทนาที่มีความเห็นขัดแย้งทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

ข้อพึงระวัง

– การท่องเที่ยวในอิตาลี ไม่ควรใส่เครื่องประดับที่เป็นของมีค่าและแต่งตัวดึง ดูดความสนใจ การถูกล้วงกระเป๋า และถูกโจรกรรมเกิดขึ้นได้ทุกที่โดยเฉพาะที่มีคนเบียดเสียดหนาแน่น เช่น บริเวณสถานีรถไฟ สนามบิน รถเมล์ รถไฟใต้ดิน และแม้แต่ในโรงแรมที่ท่านพำนัก ขณะที่ท่านรับประทานอาหาร หากไม่ระมัดระวังกระเป๋าถือและของมีค่า ท่านอาจจะถูกฉกกระเป๋าและสิ่งของของท่านไปได้โดยง่าย

– การซื้อของควรนับเงินทอนให้ครบต่อหน้าผู้ขาย การใช้บัตรเครดิต ควรให้ผู้ขายรูดบัตรต่อหน้าท่าน

– ควรระวังคนมาตีสนิท ตำรวจปลอมขอตรวจบัตร

ข้อแนะนำ

– การเดินทางโดยรถประจำทาง รถไฟฟ้าใต้ดิน รถราง ต้องซื้อตั๋วก่อนขึ้นรถ โดยซื้อจากร้านขายกาแฟ ร้านขายบุหรี่ (TABACCHI) ตั๋วหนึ่งใบใช้โดยสารรถดังกล่าวได้ไม่จำกัดเที่ยวภายในเวลา 75 นาที

– ระวังทรัพย์สิน เงินสด เครื่องประดับขณะเดินทางโดยรถประจำทาง รถไฟฟ้าใต้ดิน รถราง โดยเฉพาะกระเป๋าสะพายสุภาพสตรี

– จดที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรมไว้ติดตัวเสมอ

– หากพักอยู่กับญาติ หรือคนรู้จัก ต้องรายงานตัวกับสถานีตำรวจท้องที่ภายใน 3 วัน หากพักโรงแรม ทางโรงแรมจะเป็นผู้ดำเนินการให้ตามกฎหมายอิตาลี

ที่ตั้งของหน่วยราชการไทย

Royal Thai Consulate-General in Genoa Tel. 010-5492500
Royal Thai Consulate-General in Milan Tel. 02-460299
Royal Thai Consulate-General in Naples Tel. 081-7690959
Royal Thai Consulate-General in Turin Tel. 011-503809
Thai Airways International, Rome Tel. 06-47813316, 478131

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ โทร. 06-5086809
สำนักงานส่งเสริมการค้าไทย ณ กรุงโรม โทร. 06-5030804-5
สำนักงานฝ่ายการเกษตร ณ กรุงโรม โทร. 06-30363687
สำนักงาน ททท. ณ กรุงโรม โทร. 06-42014422
บริษัทการบินไทย ณ กรุงโรม โทร. 06-4781331

เมืองมิลาน

สำนักงานส่งเสริมการค้าไทย ณ เมืองมิลาน โทร. 02-89011467 บริษัทการบินไทย เมืองมิลาน โทร. 02-8900351

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองต่างๆ ในอิตาลี

เมือง Catania โทร. 095-327226
เมือง Milan โทร. 02-460299
เมือง Genova โทร. 010-5492500
เมือง Napoli โทร. 081-7690959
เมือง Torino โทร. 011-503809

หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศอิตาลี เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่ ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม (Royal Thai Embassy, Rome) Via Nomentana 132 Roma 00162 โทร. 06-8622051 โทรสาร 06-86220555 
E-mail : thai.em.rome@wind.it.net เวลาทำการ 09.00-13.00 น. และ 14.30-17.00น.

cerdit: Mthai

Last Update 07-05-2020 |  Read 7930 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

  • แผนกรับจัดกรุ๊ปเหมา
  • Email : incentive@thaifly.com
ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
Thaifly Travel Co., Ltd
589/84 ชั้น 15 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ บางนา ถ.บางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ติดต่อเรา
T.A.T. Licence No. 11/10471  | Copyright © 1999 - 2021 Thaifly.com. All rights reserved.