ลดค่าเข้าอุทยานฯ 50% ส่งเสริมเที่ยววิถีไทย

ลดค่าเข้าอุทยานฯ 50% ส่งเสริมเที่ยววิถีไทย


อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย,อุทยานแห่งชาติ-ใน-ประเทศไทย,อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน,อุทยานแห่งชาติเขาสก,กรมอุทยานแห่งชาติ,อุทยานแห่งชาติ หมายถึง,อุทยานแห่งชาติ หมาย-ถึง,อุทยานแห่งชาติไทรทอง,เที่ยววันธรรมดา ลดค่าเข้าอุทยานฯ 50%,
ขาเที่ยวพลาดไม่ได้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศปรับลดอัตราค่าเข้าชมอุทยานแห่งชาติ 50 เปอร์เซ็นต์ อุทยานแห่งชาติ 147 แห่งทั่วประเทศ ในวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุด นักขัตฤกษ์ เริ่มตั้งแต่ 01 ก.ค.-31 ธ.ค. 2558 นี้ตามนโยบายรัฐบาลที่ประกาศให้ปีนี้เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการหมุนเวียนรายได้ภายในประเทศนั่นเอง

 

ลดค่าเข้าอุทยานฯ 50% ส่งเสริมเที่ยววิถีไทย,ทีมบิ้วดิ้ง,Team Building,ทัวร์ในประเทศ,ทัวร์ไทย,เที่ยววิถีไทย,Discover Thainese,Thailand,จัดกรุ๊ปสัมมนา,จัดสัมมนา,จัดกรุ๊ปดูงาน ลดค่าเข้าอุทยานฯ 50% ส่งเสริมเที่ยววิถีไทย,ทีมบิ้วดิ้ง,Team Building,ทัวร์ในประเทศ,ทัวร์ไทย,เที่ยววิถีไทย,Discover Thainese,Thailand,จัดกรุ๊ปสัมมนา,จัดสัมมนา,จัดกรุ๊ปดูงาน ลดค่าเข้าอุทยานฯ 50% ส่งเสริมเที่ยววิถีไทย,ทีมบิ้วดิ้ง,Team Building,ทัวร์ในประเทศ,ทัวร์ไทย,เที่ยววิถีไทย,Discover Thainese,Thailand,จัดกรุ๊ปสัมมนา,จัดสัมมนา,จัดกรุ๊ปดูงาน

ตามนโยบายรัฐบาลที่ประกาศให้ปีนี้เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการหมุนเวียนรายได้ภายในประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงประกาศปรับลดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ 50 เปอร์เซ็นต์ ในวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุด นักขัตฤกษ์ เริ่มตั้งแต่ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 2558 สำหรับการปรับลดอัตราค่าบริการในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวไทยหันมาเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่นักท่องเที่ยวคนไทยที่สามารถท่องเที่ยวในวันธรรมดาได้ เช่น เจ้าของกิจการ สมาคมและชมรมผู้สูงอายุ คนวัยเกษียณ คนในวัยทำงานที่มีวันลาพักผ่อน นักเรียนนักศึกษาในช่วงปิดเทอม เป็นต้น มีอุทยานแห่งชาติ 147 แห่งทั่วประเทศ ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงาม เป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้ทางธรรมชาติที่เป็นสมบัติของชาติและของคนไทย โดยขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อห้ามของแต่ละที่อย่างเคร่งครัด

ลดค่าเข้าอุทยานฯ 50% ส่งเสริมเที่ยววิถีไทย,ทีมบิ้วดิ้ง,Team Building,ทัวร์ในประเทศ,ทัวร์ไทย,เที่ยววิถีไทย,Discover Thainese,Thailand,จัดกรุ๊ปสัมมนา,จัดสัมมนา,จัดกรุ๊ปดูงาน ลดค่าเข้าอุทยานฯ 50% ส่งเสริมเที่ยววิถีไทย,ทีมบิ้วดิ้ง,Team Building,ทัวร์ในประเทศ,ทัวร์ไทย,เที่ยววิถีไทย,Discover Thainese,Thailand,จัดกรุ๊ปสัมมนา,จัดสัมมนา,จัดกรุ๊ปดูงาน ลดค่าเข้าอุทยานฯ 50% ส่งเสริมเที่ยววิถีไทย,ทีมบิ้วดิ้ง,Team Building,ทัวร์ในประเทศ,ทัวร์ไทย,เที่ยววิถีไทย,Discover Thainese,Thailand,จัดกรุ๊ปสัมมนา,จัดสัมมนา,จัดกรุ๊ปดูงาน

นโยบายนี้เกิดจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ออกนโยบายปรับลดค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯ ลงครึ่งหนึ่ง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม จนถึงสิ้นปีนี้ นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศลดค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานลงร้อยละ 50 ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปไปในช่วงวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคมปีนี้ เพื่อส่งเสริมให้คนไทย หันมาท่องเที่ยวในวันธรรมดาเพิ่มขึ้น สร้างเงินหมุนเวียนภายในประเทศ และส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย ตามนโยบายของรัฐบาล ปัจจุบัน มีอุทยานแห่งชาติทั้งสิ้น 147 แห่ง แบ่งออกเป็นอุทยานแห่งชาติทางบก 124 แห่ง และอุทยานแห่งชาติทางทะเล 23 แห่ง

ลดค่าเข้าอุทยานฯ 50% ส่งเสริมเที่ยววิถีไทย,ทีมบิ้วดิ้ง,Team Building,ทัวร์ในประเทศ,ทัวร์ไทย,เที่ยววิถีไทย,Discover Thainese,Thailand,จัดกรุ๊ปสัมมนา,จัดสัมมนา,จัดกรุ๊ปดูงาน ลดค่าเข้าอุทยานฯ 50% ส่งเสริมเที่ยววิถีไทย,ทีมบิ้วดิ้ง,Team Building,ทัวร์ในประเทศ,ทัวร์ไทย,เที่ยววิถีไทย,Discover Thainese,Thailand,จัดกรุ๊ปสัมมนา,จัดสัมมนา,จัดกรุ๊ปดูงาน ลดค่าเข้าอุทยานฯ 50% ส่งเสริมเที่ยววิถีไทย,ทีมบิ้วดิ้ง,Team Building,ทัวร์ในประเทศ,ทัวร์ไทย,เที่ยววิถีไทย,Discover Thainese,Thailand,จัดกรุ๊ปสัมมนา,จัดสัมมนา,จัดกรุ๊ปดูงาน

โดยประกาศภายใต้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 เพื่อคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ในสภาพเดิม ไม่ให้ถูกทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ กรมอุทยานฯ ขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อห้ามของแต่ละที่อย่างเคร่งครัด พร้อมเน้นย้ำ ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อห้ามของแต่ละที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตนเอง และเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยขอให้นำขยะกลับออกมาจากอุทยานแห่งชาติ ตรวจสอบข้อมูลก่อนการเดินทางได้ที่ www.dnp.go.th หรือ โทร.0-2562-0760 ในเวลาราชการ และสายด่วน 1362 

ลดค่าเข้าอุทยานฯ 50% ส่งเสริมเที่ยววิถีไทย,ทีมบิ้วดิ้ง,Team Building,ทัวร์ในประเทศ,ทัวร์ไทย,เที่ยววิถีไทย,Discover Thainese,Thailand,จัดกรุ๊ปสัมมนา,จัดสัมมนา,จัดกรุ๊ปดูงาน ลดค่าเข้าอุทยานฯ 50% ส่งเสริมเที่ยววิถีไทย,ทีมบิ้วดิ้ง,Team Building,ทัวร์ในประเทศ,ทัวร์ไทย,เที่ยววิถีไทย,Discover Thainese,Thailand,จัดกรุ๊ปสัมมนา,จัดสัมมนา,จัดกรุ๊ปดูงาน ลดค่าเข้าอุทยานฯ 50% ส่งเสริมเที่ยววิถีไทย,ทีมบิ้วดิ้ง,Team Building,ทัวร์ในประเทศ,ทัวร์ไทย,เที่ยววิถีไทย,Discover Thainese,Thailand,จัดกรุ๊ปสัมมนา,จัดสัมมนา,จัดกรุ๊ปดูงาน

รู้อย่างนี้แล้ว อยากไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติแบบไม่ต้องวางแผนเที่ยวเอง สามารถติดต่อเราได้ ไม่ว่าจะกรุ๊ปเล็ก กรุ๊ปใหญ่ กางเต้นท์ นอนที่พักอุทยาน มีกิจกรรม หรือ มีกิจกรรมพิเศษ ดูนก ฐานทหาร แคมป์ปิ้ง สันทนาการ สนุกๆ ให้นึกถึงเรานะคะ Thaifly.com ติดต่อมาก่อนเลยค่ะ ราคาพิเศษแน่นอนจ้า
 

แผนกทีมบิวดิ้ง/สัมมนา/ทัวร์ในประเทศ (กด 4)

  • ติดต่อคุณ ธเนศ ต่อ 237, 085-953-1520, 081-807-6965

Email : inbound@thaifly.com


รวมข้อมูลอุทยานแห่งชาติ | เตรียมตัวเที่ยวอุทยานแห่งชาติ | อัตราค่าเข้าชมอุทยานแห่งชาติ

อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย
ลำดับ อุทยานแห่งชาติ จังหวัด ข้อมูล
  ภาคเหนือ
1.   อุทยานแห่งชาติคลองลาน   กำแพงเพชร ข้อมูล
2.   อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า   กำแพงเพชร ข้อมูล
3.   อุทยานแห่งชาติแม่วงก์   กำแพงเพชร ข้อมูล
4.   อุทยานแห่งชาติขุนแจ   เชียงราย ข้อมูล
5.   อุทยานแห่งชาติดอยหลวง   เชียงราย ข้อมูล
6.   อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก   เชียงราย ข้อมูล
7.   อุทยานแห่งชาติขุนขาน   เชียงใหม่ ข้อมูล
8.   อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก   เชียงใหม่ ข้อมูล
9.   อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา   เชียงใหม่ ข้อมูล
10.   อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย   เชียงใหม่ ข้อมูล
11.   อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์   เชียงใหม่ ข้อมูล
12.   อุทยานแห่งชาติผาแดง   เชียงใหม่ ข้อมูล
13.   อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้   เชียงใหม่ ข้อมูล
14.   อุทยานแห่งชาติแม่โถ   เชียงใหม่ ข้อมูล
15.   อุทยานแห่งชาติแม่วาง   เชียงใหม่ ข้อมูล
16.   อุทยานแห่งชาติศรีลานนา   เชียงใหม่ ข้อมูล
17.   อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง   เชียงใหม่ ข้อมูล
18.   อุทยานแห่งชาติออบขาน   เชียงใหม่ ข้อมูล
19.   อุทยานแห่งชาติออบหลวง   เชียงใหม่ ข้อมูล
20.   อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ   ตาก ข้อมูล
21.   อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช   ตาก ข้อมูล
22.   อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ   ตาก ข้อมูล
23.   อุทยานแห่งชาติแม่เมย   ตาก ข้อมูล
24.   อุทยานแห่งชาติลานสาง   ตาก ข้อมูล
25.   อุทยานแห่งชาติขุนน่าน   น่าน ข้อมูล
26.   อุทยานแห่งชาติขุนสถาน   น่าน ข้อมูล
27.   อุทยานแห่งชาติดอยภูคา   น่าน ข้อมูล
28.   อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน   น่าน ข้อมูล
29.   อุทยานแห่งชาตินันทบุรี   น่าน ข้อมูล
30.   อุทยานแห่งชาติแม่จริม   น่าน ข้อมูล
31.   อุทยานแห่งชาติศรีน่าน   น่าน ข้อมูล
32.   อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง   พะเยา ข้อมูล
33.   อุทยานแห่งชาติภูซาง   พะเยา ข้อมูล
34.   อุทยานแห่งชาติแม่ปืม   พะเยา ข้อมูล
35.   อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว   พิษณุโลก ข้อมูล
36.   อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง   พิษณุโลก ข้อมูล
37.   อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ   พิษณุโลก ข้อมูล
38.   อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า   พิษณุโลก ข้อมูล
39.   อุทยานแห่งชาติเขาค้อ   เพชรบูรณ์ ข้อมูล
40.   อุทยานแห่งชาติตาดหมอก   เพชรบูรณ์ ข้อมูล
41.   อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว   เพชรบูรณ์ ข้อมูล
42.   อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง   แพร่ ข้อมูล
43.   อุทยานแห่งชาติแม่ยม   แพร่ ข้อมูล
44.   อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย   แพร่ ข้อมูล
45.   อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ   แม่ฮ่องสอน ข้อมูล
46.   อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์   แม่ฮ่องสอน ข้อมูล
47.   อุทยานแห่งชาติแม่เงา   แม่ฮ่องสอน ข้อมูล
48.   อุทยานแห่งชาติสาละวิน   แม่ฮ่องสอน ข้อมูล
49.   อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน   ลำปาง ข้อมูล
50.   อุทยานแห่งชาติดอยจง   ลำปาง ข้อมูล
51.   อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท   ลำปาง ข้อมูล
52.   อุทยานแห่งชาติแม่วะ   ลำปาง ข้อมูล
53.   อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล   ลำพูน ข้อมูล
54.   อุทยานแห่งชาติแม่ปิง   ลำพูน ข้อมูล
55.   อุทยานแห่งชาติรามคำแหง   สุโขทัย ข้อมูล
56.   อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย   สุโขทัย ข้อมูล
57.   อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่   อุตรดิตถ์ ข้อมูล
58.   อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว   อุตรดิตถ์ ข้อมูล
59.   อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน   อุตรดิตถ์ ข้อมูล
  ภาคกลาง/ตะวันออก/ตะวันตก
1.   อุทยานแห่งชาติเขาแหลม   กาญจนบุรี ข้อมูล
2.   อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์   กาญจนบุรี ข้อมูล
3.   อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์   กาญจนบุรี ข้อมูล
4.   อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ   กาญจนบุรี ข้อมูล
5.   อุทยานแห่งชาติไทรโยค   กาญจนบุรี ข้อมูล
6.   อุทยานแห่งชาติลำคลองงู   กาญจนบุรี ข้อมูล
7.   อุทยานแห่งชาติเอราวัณ   กาญจนบุรี ข้อมูล
8.   อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ   จันทบุรี ข้อมูล
9.   อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น   จันทบุรี ข้อมูล
10.   อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว   จันทบุรี ข้อมูล
11.   อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว   ตราด ข้อมูล
12.   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง   ตราด ข้อมูล
13.   อุทยานแห่งชาติกุยบุรี   ประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูล
14.   อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด   ประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูล
15.   อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง   ประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูล
16.   อุทยานแห่งชาติหาดวนกร   ประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูล
17.   อุทยานแห่งชาติทับลาน   ปราจีนบุรี ข้อมูล
18.   อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน   เพชรบุรี ข้อมูล
19.   อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง   ระยอง ข้อมูล
20.   อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด   ระยอง ข้อมูล
21.   อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน   ราชบุรี ข้อมูล
22.   อุทยานแห่งชาติปางสีดา   สระแก้ว ข้อมูล
23.   อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย   สระบุรี ข้อมูล
24.   อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น   สระบุรี ข้อมูล
25.   อุทยานแห่งชาติพุเตย   สุพรรณบุรี ข้อมูล
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.   อุทยานแห่งชาติน้ำพอง   ขอนแก่น ข้อมูล
2.   อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ   ขอนแก่น ข้อมูล
3.   อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน   ขอนแก่น ข้อมูล
4.   อุทยานแห่งชาติภูเวียง   ขอนแก่น ข้อมูล
5.   อุทยานแห่งชาติตาดโตน   ชัยภูมิ ข้อมูล
6.   อุทยานแห่งชาติไทรทอง   ชัยภูมิ ข้อมูล
7.   อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม   ชัยภูมิ ข้อมูล
8.   อุทยานแห่งชาติภูแลนคา   ชัยภูมิ ข้อมูล
9.   อุทยานแห่งชาติภูลังกา   นครพนม ข้อมูล
10.   อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่   นครราชสีมา ข้อมูล
11.   อุทยานแห่งชาติตาพระยา   บุรีรัมย์ ข้อมูล
12.   อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ   มุกดาหาร ข้อมูล
13.   อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว   มุกดาหาร ข้อมูล
14.   อุทยานแห่งชาติภูกระดึง   เลย ข้อมูล
15.   อุทยานแห่งชาติภูเรือ   เลย ข้อมูล
16.   อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย   เลย ข้อมูล
17.   อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร   ศรีสะเกษ ข้อมูล
18.   อุทยานแห่งชาติภูผายล   สกลนคร ข้อมูล
19.   อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก   สกลนคร ข้อมูล
20.   อุทยานแห่งชาติภูพาน   สกลนคร ข้อมูล
21.   อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม   อุดรธานี ข้อมูล
22.   อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ   อุบลราชธานี ข้อมูล
23.   อุทยานแห่งชาติผาแต้ม   อุบลราชธานี ข้อมูล
24.   อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย   อุบลราชธานี ข้อมูล
  ภาคใต้
1.   อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา   กระบี่ ข้อมูล
2.   อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี   กระบี่ ข้อมูล
3.   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา   กระบี่ ข้อมูล
4.   อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี   กระบี่ ข้อมูล
5.   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร   ชุมพร ข้อมูล
6.   อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม   ตรัง ข้อมูล
7.   อุทยานแห่งชาติเขานัน   นครศรีธรรมราช ข้อมูล
8.   อุทยานแห่งชาติเขาหลวง   นครศรีธรรมราช ข้อมูล
9.   อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง   นครศรีธรรมราช ข้อมูล
10.   อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด   นครศรีธรรมราช ข้อมูล
11.   อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้   นครศรีธรรมราช ข้อมูล
12.   อุทยานแห่งชาติน้ำตกชีโป   นราธิวาส ข้อมูล
13.   อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี   นราธิวาส ข้อมูล
14.   อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง   นราธิวาส ข้อมูล
15.   อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว   ปัตตานี ข้อมูล
16.   อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง   พังงา ข้อมูล
17.   อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่   พังงา ข้อมูล
18.   อุทยานแห่งชาติศรีพังงา   พังงา ข้อมูล
19.   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง   พังงา ข้อมูล
20.   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน   พังงา ข้อมูล
21.   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์   พังงา ข้อมูล
22.   อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา   พังงา ข้อมูล
23.   อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า   พัทลุง ข้อมูล
24.   อุทยานแห่งชาติสิรินาถ   ภูเก็ต ข้อมูล
25.   อุทยานแห่งชาติบางลาง   ยะลา ข้อมูล
26.   อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว   ระนอง ข้อมูล
27.   อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี   ระนอง ข้อมูล
28.   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง   ระนอง ข้อมูล
29.   อุทยานแห่งชาติแหลมสน   ระนอง ข้อมูล
30.   อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง   สงขลา ข้อมูล
31.   อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี   สงขลา ข้อมูล
32.   อุทยานแห่งชาติตะรุเตา   สตูล ข้อมูล
33.   อุทยานแห่งชาติทะเลบัน   สตูล ข้อมูล
34.   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา   สตูล ข้อมูล
35.   อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง   สุราษฏร์ธานี ข้อมูล
36.   อุทยานแห่งชาติเขาสก   สุราษฏร์ธานี ข้อมูล
37.   อุทยานแห่งชาติคลองพนม   สุราษฏร์ธานี ข้อมูล
38.   อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น   สุราษฏร์ธานี ข้อมูล
39.   อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน   สุราษฏร์ธานี ข้อมูล
40.   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง   สุราษฏร์ธานี ข้อมูล

Credit | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


Tags: กาญจนบุรี , อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ , อุทยานแห่งชาติเขาแหลม , , อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ , ภาคตะวันตก , อุทยานแห่งชาติปางสีดา , สระแก้ว , อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง , อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เก , ปราจีนบุรี , อุทยานแห่งชาติทับลาน , ระยอง , ตราด , นครนายก , อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง , ฉะเชิงเทรา , อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว , อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น , อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว , อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ , ชลบุรี , อุทัยธานี , อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว , ภาคตะวันออก , จันทบุรี , อุตรดิตถ์ , อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย , อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน , อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ , อุทยานแห่งชาติรามคำแหง , สุโขทัย , อุทยานแห่งชาติแม่ปิง , อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล , ลำพูน , อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน , ลำปาง , อุทยานแห่งชาติแม่วะ , อุทยานแห่งชาติดอยจง , อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท , อุทยานแห่งชาติสาละวิน , อุทยานแห่งชาติแม่เงา , แม่ฮ่องสอน , อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่ , อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ , อุทยานแห่งชาติแม่ยม , ลดค่าเข้าอุทยานฯ 50% ส่งเสริมเที , อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน , แพร่ , อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง , อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย , อุทยานแห่งชาติ-ใน-ประเทศไทย , กรมอุทยานแห่งชาติ , อุทยานแห่งชาติเขาสก , อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย , อุทยานแห่งชาติ หมายถึง , อุทยานแห่งชาติ หมาย-ถึง , กระบี่ , เที่ยววันธรรมดา ลดค่าเข้าอุทยานฯ , อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี , อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร , อุทยานแห่งชาติเขานัน , อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา , อุทยานแห่งชาติไทรทอง , ตรัง , อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา , อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม , ชุมพร , นครศรีธรรมราช , อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู , อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด , อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป , อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะ , อุทยานแห่งชาติเขาหลวง , ปัตตานี , อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง , นราธิวาส , อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหย , อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี , อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว , อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหม , อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ , อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน , พัทลุง , อุทยานแห่งชาติศรีพังงา , พังงา , อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา , อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า , อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ , ยะลา , ภูเก็ต , อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง , อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง , ระนอง , สงขลา , อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี , อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว , อุทยานแห่งชาติสิรินาถ , อุทยานแห่งชาติบางลาง , อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี , อุทยานแห่งชาติแหลมสน , สตูล , อุทยานแห่งชาติตะรุเตา , อุทยานแห่งชาติทะเลบัน , อุทยานแห่งชาติเขาสก , อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา , สุราษฎร์ธานี , อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง , อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น , อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง , อุทยานแห่งชาติคลองพนม , อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน , ชัยนาท , ลพบุรี , กรุงเทพมหานคร , ภาคกลาง , สมุทรปราการ , ปทุมธานี , นนทบุรี , พระนครศรีอยุธยา , อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ( , สมุทรสาคร , สมุทรสงคราม , นครปฐม , สิงห์บุรี , อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น , สระบุรี , กาฬสินธุ์ , อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน , อุทยานแห่งชาติพุเตย , ชัยภูมิ , อุทยานแห่งชาติภูเวียง , ขอนแก่น , สุพรรณบุรี , อ่างทอง , อุทยานแห่งชาติน้ำพอง , อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม , อุทยานแห่งชาติไทรทอง , อุทยานแห่งชาติภูลังกา , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , อุทยานแห่งชาติตาดโตน , นครพนม , อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ , อุทยานแห่งชาติภูแลนคา , อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ , บุรีรัมย์ , มหาสารคาม , บึงกาฬ , มุกดาหาร , นครราชสีมา , อุทยานแห่งชาติตาพระยา , อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ , อุทยานแห่งชาติภูกระดึง , ยโสธร , อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว , เลย , ร้อยเอ็ด , อุทยานแห่งชาติภูเรือ , ศรีสะเกษ , อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม , อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร , อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย , อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก , หนองคาย , อุทยานแห่งชาติภูผายล , สกลนคร , สุรินทร์ , ภาคเหนือ , อุทยานแห่งชาติผาแต้ม , อุดรธานี , หนองบัวลำภู , อำนาจเจริญ , อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ , กำแพงเพชร , อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย , อุทยานแห่งชาติคลองลาน , อุทยานแห่งชาติภูพาน , อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า , อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ , เชียงราย , อุทยานแห่งชาติดอยหลวง , เชียงใหม่ , อุบลราชธานี , อุทยานแห่งชาติขุนแจ , อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก , อุทยานแห่งชาติผาแดง , อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก , อุทยานแห่งชาติขุนขาน , อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย , อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา , อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ , อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง , อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ , อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ , อุทยานแห่งชาติแม่วาง , อุทยานแห่งชาติแม่โถ , อุทยานแห่งชาติศรีลานนา , อุทยานแห่งชาติออบหลวง , นครสวรรค์ , อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ , อุทยานแห่งชาติออบขาน , ตาก , อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช , อุทยานแห่งชาติแม่เมย , อุทยานแห่งชาติขุนน่าน , อุทยานแห่งชาติลานสาง , อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน , อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง , อุทยานแห่งชาติดอยภูคา , น่าน , อุทยานแห่งชาติขุนสถาน , อุทยานแห่งชาตินันทบุรี , พะเยา , อุทยานแห่งชาติแม่จริม , พิษณุโลก , อุทยานแห่งชาติศรีน่าน , อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง , อุทยานแห่งชาติแม่ปืม , อุทยานแห่งชาติภูซาง , อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว , อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว , อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า , พิจิตร , อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ , เพชรบูรณ์ , อุทยานแห่งชาติเขาค้อ , อุทยานแห่งชาติตาดหมอก , อุทยานแห่งชาติไทรโยค , อุทยานแห่งชาติเอราวัณ , อุทยานแห่งชาติลำคลองงู , อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ , อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด , ราชบุรี , อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทย , เพชรบุรี , ประจวบคีรีขันธ์ , อุทยานแห่งชาติกุยบุรี , อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง , อุทยานแห่งชาติหาดวนกร , อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ,
Last Update 06-08-2015 |  Read 41647 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง