Thai Sekisui Foam Co., Ltd.

​​

Thai Sekisui Foam Co., Ltd.


สถานที่ จังหวัด : นครนายก
 


  ขอขอบคุณ ที่ให้ความไว้วางใจ เลือกใช้บริการจากทาง Thaifly Travel ในการจัดสัมมนา Thai Sekisui Foam ทำ Team Building กับเราทุกปี ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่3แล้ว ที่ให้ความไว้ใจให้เราจัด กิจกรรม ในครั้งนี้ เป็นฐานกิจกรรม แบบลุยๆ สนุกสนานแนว Extreme Adventure สร้างความเป็น Team Work และ ความแข็งแกร่งของร่างกายด้วย

 

Last Update 11-01-2016 |  Read 1809 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

Related News