Thai Sekisui Foam Co., Ltd.

​​

Thai Sekisui Foam Co., Ltd.


สถานที่ จังหวัด : นครนายก
 


  ขอขอบคุณ ที่ให้ความไว้วางใจ เลือกใช้บริการจากทาง Thaifly Travel ในการจัดสัมมนา Thai Sekisui Foam ทำ Team Building กับเราทุกปี ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่3แล้ว ที่ให้ความไว้ใจให้เราจัด กิจกรรม ในครั้งนี้ เป็นฐานกิจกรรม แบบลุยๆ สนุกสนานแนว Extreme Adventure สร้างความเป็น Team Work และ ความแข็งแกร่งของร่างกายด้วย

 

Last Update 11-01-2016 |  Read 1881 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

Related News
ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง