GEO Management Co.,Ltd

บริษัท GEO Management Co.,Ltd


สถานที่ :   หาดบ้านดินรีสอร์ท อ.ไทรโยค 
จังหวัด : กาญจนบุรี

             

  จัดกิจกรรม Team Building พร้อมงานเลี้ยงสังสรรค์ในบรรยากาศของงาน จิ๊กโก๋ จิ๊กกี๋  2499 ไนท์ปาร์ตี้ & Happy New Year 2014 ณ หาดบ้านดินรีสอร์ท อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ภาพกิจกรรม
Last Update 11-01-2016 |  Read 8935 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

Related News