Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์ต่างประเทศ โดยสายการบิน Singapore Airlines


ทัวร์สิงคโปร์ อิสระท่องเที่ยว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก สิงโตพ่นน้ำ) [JUL-SEP] 3วัน 2คืน บิน SINGAPORE AIRLINES
มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - เมอร์ไลออน พาร์ค - การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ - มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์น้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water Show (-/L/D)
Day 2 : อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย (B/-/-)
Day 3 : วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ฮาจิเลน - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - สนามบินชวงกี - กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ อิสระท่องเที่ยว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก สิงโตพ่นน้ำ) [JUL-SEP] 3วัน 2คืน บิน SINGAPORE AIRLINES,สิงคโปร์,น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง,เมอร์ไลออน พาร์ค,การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์,มารีน่าเบย์แซน,ชมโชว์น้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water Show,อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย,วัดเจ้าแม่กวนอิม,วัดพระเขี้ยวแก้ว,ฮาจิเลน,ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
11,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
5 กรกฎาคม 2562 11,999 15,499 11,999 10,999 ทัวร์เต็ม
6 กรกฎาคม 2562 12,999 16,499 12,999 11,999 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 12,999 16,499 12,999 11,999 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 13,999 17,499 13,999 12,999 ทัวร์เต็ม
15 กรกฎาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
15 กรกฎาคม 2562 13,999 17,499 13,999 12,999 ทัวร์เต็ม
16 กรกฎาคม 2562 13,999 17,499 13,999 12,999 ทัวร์เต็ม
19 กรกฎาคม 2562 12,999 16,499 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 12,999 16,499 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 13,999 17,499 13,999 12,999 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 14,999 18,499 14,999 13,999 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 11,999 15,499 11,999 10,999 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 11,999 15,499 11,999 10,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 13,999 17,499 13,999 12,999 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 14,999 18,499 14,999 13,999 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 12,999 16,499 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 12,999 16,499 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 12,999 16,499 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 12,999 16,499 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 12,999 16,499 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 12,999 16,499 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 11,999 15,499 11,999 10,999 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 11,999 15,499 11,999 10,999 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 11,999 15,499 11,999 10,999 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 11,999 15,499 11,999 10,999 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 11,999 15,499 11,999 10,999 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 11,999 15,499 11,999 10,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์สิงคโปร์ อิสระเที่ยว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (SINGAPORE SAVE PRICE) [JUL-SEP] 3วัน 2คืน บิน SINGAPORE AIRLINES
มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)–สิงคโปร์(สนามบินซางฮี) - GARDEN BY THE BAY– วัดเจ้าแม่กวนอิม – ย่าน Clarke Quay - มารีน่า เบย์ แซนด์ (-/-/D)
Day 2 : Option 1 : Free Day อิสระเที่ยวเต็มวัน//Option 2 : เลือกซื้อทัวร์เสริม Universal Studios Singapore (B/-/-)
Day 3 : เมอร์ไลออน – ซันเทคซิตี้ (Fountain of Wealth) ไชน่าทาวน์ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ศูนย์สมุนไพรและยาแผนโบราณ – โรงงานเครื่องประดับเพชรพลอย - อิสระช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – สิงคโปร์(สนามบินซางฮี) – กรุงเทพฯ(สนามบิสุวรรณภูมิ) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ อิสระเที่ยว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (SINGAPORE SAVE PRICE) [JUL-SEP] 3วัน 2คืน บิน SINGAPORE AIRLINES,เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY”,สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าเข้า),ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด,ลิ้มรสข้าวมันไก่ และ บักกุ้ดเต๋ ร้าน Song Fa สูตรสิงคโปร์,พักดี โรงแรมระดับ 3.5 ดาว* FREE WIFI
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
12,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
5 กรกฎาคม 2562 12,999 17,999 12,999 11,999 ทัวร์เต็ม
6 กรกฎาคม 2562 12,999 17,999 12,999 11,999 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 12,999 17,999 12,999 11,999 ทัวร์เต็ม
15 กรกฎาคม 2562 12,999 17,999 12,999 11,999 ทัวร์เต็ม
16 กรกฎาคม 2562 12,999 17,999 12,999 11,999 ทัวร์เต็ม
20 กรกฎาคม 2562 12,999 17,999 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 12,999 17,999 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 14,999 19,999 14,999 13,999 เช็คที่นั่ง
28 กรกฎาคม 2562 12,999 17,999 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 12,999 17,999 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 12,999 17,999 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 12,999 17,999 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
11 สิงหาคม 2562 12,999 17,999 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 12,999 17,999 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 12,999 17,999 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 12,999 17,999 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 12,999 17,999 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 12,999 17,999 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 12,999 17,999 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 12,999 17,999 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 12,999 17,999 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 12,999 17,999 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 12,999 17,999 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 12,999 17,999 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 12,999 17,999 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 12,999 17,999 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 12,999 17,999 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์สิงคโปร์ อิสระท่องเที่ยว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก สิงโตพ่นน้ำ) [OCT-DEC] 3วัน 2คืน บิน SINGAPORE AIRLINES
มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - เมอร์ไลออน พาร์ค - การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ - มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์น้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water Show (-/L/D)
Day 2 : อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย (B/-/-)
Day 3 : วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ฮาจิเลน - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - สนามบินชวงกี - กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ อิสระท่องเที่ยว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก สิงโตพ่นน้ำ) [OCT-DEC] 3วัน 2คืน บิน SINGAPORE AIRLINES,สิงคโปร์,น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง,เมอร์ไลออน พาร์ค,การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์,มารีน่าเบย์แซน,ชมโชว์น้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water Show,อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย,วัดเจ้าแม่กวนอิม,วัดพระเขี้ยวแก้ว,ฮาจิเลน,ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
  ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
12,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
4 ตุลาคม 2562 12,999 16,499 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
5 ตุลาคม 2562 12,999 16,499 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 13,999 17,499 13,999 12,999 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 15,999 19,499 15,999 14,999 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 12,999 16,499 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 12,999 16,499 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 12,999 16,499 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
1 พฤศจิกายน 2562 12,999 16,499 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
2 พฤศจิกายน 2562 12,999 16,499 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 12,999 16,499 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
9 พฤศจิกายน 2562 12,999 16,499 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 12,999 16,499 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
16 พฤศจิกายน 2562 12,999 16,499 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 12,999 16,499 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
23 พฤศจิกายน 2562 12,999 16,499 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
29 พฤศจิกายน 2562 13,999 17,499 13,999 12,999 เช็คที่นั่ง
30 พฤศจิกายน 2562 13,999 17,499 13,999 12,999 เช็คที่นั่ง
5 ธันวาคม 2562 13,999 17,499 13,999 12,999 เช็คที่นั่ง
6 ธันวาคม 2562 13,999 17,499 13,999 12,999 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 13,999 17,499 13,999 12,999 เช็คที่นั่ง
13 ธันวาคม 2562 13,999 17,499 13,999 12,999 เช็คที่นั่ง
14 ธันวาคม 2562 13,999 17,499 13,999 12,999 เช็คที่นั่ง
20 ธันวาคม 2562 13,999 17,499 13,999 12,999 เช็คที่นั่ง
21 ธันวาคม 2562 13,999 17,499 13,999 12,999 เช็คที่นั่ง
27 ธันวาคม 2562 13,999 17,499 13,999 12,999 เช็คที่นั่ง
28 ธันวาคม 2562 15,999 19,499 15,999 14,999 เช็คที่นั่ง
29 ธันวาคม 2562 15,999 19,499 15,999 14,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ล่องเรือ ช้อปปิ้ง (SINGAPORE SAVE SAVE บินหรู เที่ยวสบาย) [NOV] 3วัน 2คืน บิน SINGAPORE AIRLINE
มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินซางฮี – GARDEN BY THE BAY –ย่าน Clarke Quay - มารีน่าเบย์แซนส์ (-/-/D)
Day 2 : Option 1 : Free Day อิสระเต็มวัน ให้ลูกค้าได้เที่ยวและช้อปปิ้งได้เต็มที่ Option 2 : สามารถเลือกซื้อ option เสริม Universal Studio of Singapore (B/-/-)
Day 3 : อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House – เมอร์ไลออน – โรงละครเอสพลานาด – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง– ไชน่าทาวน์ – ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว – ศูนย์สมุนไพรและยาแผนโบราณ – โรงงานเครื่องประดับเพชรพลอย – ช้อปปิ้งที่ถนนออร์ชาร์ด – สนามบินซางฮี –กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ล่องเรือ ช้อปปิ้ง (SINGAPORE SAVE SAVE บินหรู เที่ยวสบาย) [NOV] 3วัน 2คืน บิน SINGAPORE AIRLINE,เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY”,สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าเข้า),ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด,ลิ้มรส“ข้าวมันไก่” รสชาติต้นตำรับสิงคโปร์ -บักกุ้ดเต๋ ร้านSong Fa สูตรสิงคโปร์,พักดี โรงแรมระดับ 3.5 ดาว* FREE WIFI
  พฤศจิกายน
ราคาเริ่มต้น
13,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 พฤศจิกายน 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
2 พฤศจิกายน 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
9 พฤศจิกายน 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
16 พฤศจิกายน 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
23 พฤศจิกายน 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
29 พฤศจิกายน 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
30 พฤศจิกายน 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์สิงคโปร์ การ์เด้นบายเดอะเบย์ อิสระเที่ยวเต็มวัน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [AUG-SEP] 3วัน 2คืน บิน SINGAPORE AIRLINES
มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ –สิงคโปร์ - GARDEN BY THE BAY– วัดเจ้าแม่กวนอิม – ย่าน Clarke Quay - มารีน่า เบย์ แซนด์ (-/-/D)
Day 2 : Option 1 : Free Day อิสระเที่ยวเต็มวัน-Option 2 : เลือกซื้อทัวร์เสริม Universal Studios Singapore (B/-/-)
Day 3 : เมอร์ไลออน – ซันเทคซิตี้ (Fountain of Wealth) ไชน่าทาวน์ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ศูนย์สมุนไพรและยาแผนโบราณ – โรงงานเครื่องประดับเพชรพลอย - อิสระช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ การ์เด้นบายเดอะเบย์ อิสระเที่ยวเต็มวัน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [AUG-SEP] 3วัน 2คืน บิน SINGAPORE AIRLINES,เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY”,สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าเข้า),ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด,ลิ้มรส“ข้าวมันไก่” รสชาติต้นตำรับสิงคโปร์ -บักกุ๊ดเต๋ ร้านSong Fa สูตรสิงคโปร์,พักดี โรงแรมระดับ 3.5 ดาว* FREE WIFI
  สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
13,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
2 สิงหาคม 2562 13,900 19,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 13,900 19,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 13,900 19,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 15,900 21,900 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
11 สิงหาคม 2562 13,900 19,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 13,900 19,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 13,900 19,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 13,900 19,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 13,900 19,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 13,900 19,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 13,900 19,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 13,900 19,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 13,900 19,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 13,900 19,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 13,900 19,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 13,900 19,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 13,900 19,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 13,900 19,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 13,900 19,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ล่องเรือ ช้อปปิ้ง (SINGAPORE SAVE SAVE บินหรู เที่ยวสบาย) [OCT] 3วัน 2คืน บิน SINGAPORE AIRLINE
มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินซางฮี – GARDEN BY THE BAY –ย่าน Clarke Quay - มารีน่าเบย์แซนส์ (-/-/D)
Day 2 : Option 1 : Free Day อิสระเต็มวัน ให้ลูกค้าได้เที่ยวและช้อปปิ้งได้เต็มที่ Option 2 : สามารถเลือกซื้อ option เสริม Universal Studio of Singapore (B/-/-)
Day 3 : อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House – เมอร์ไลออน – โรงละครเอสพลานาด – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง– ไชน่าทาวน์ – ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว – ศูนย์สมุนไพรและยาแผนโบราณ – โรงงานเครื่องประดับเพชรพลอย – ช้อปปิ้งที่ถนนออร์ชาร์ด – สนามบินซางฮี –กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ล่องเรือ ช้อปปิ้ง (SINGAPORE SAVE SAVE บินหรู เที่ยวสบาย) [OCT] 3วัน 2คืน บิน SINGAPORE AIRLINE,เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY”,สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าเข้า),ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด,ลิ้มรส“ข้าวมันไก่” รสชาติต้นตำรับสิงคโปร์ -บักกุ้ดเต๋ ร้านSong Fa สูตรสิงคโปร์,พักดี โรงแรมระดับ 3.5 ดาว* FREE WIFI
  ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
13,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
4 ตุลาคม 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
5 ตุลาคม 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 15,900 20,900 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
13 ตุลาคม 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ล่องเรือ ช้อปปิ้ง (SINGAPORE SAVE SAVE บินหรู เที่ยวสบาย) [JUL] 3วัน 2คืน บิน SINGAPORE AIRLINE
มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินซางฮี – GARDEN BY THE BAY –ย่าน Clarke Quay - มารีน่าเบย์แซนส์ (-/-/D)
Day 2 : Option 1 : Free Day อิสระเต็มวัน ให้ลูกค้าได้เที่ยวและช้อปปิ้งได้เต็มที่ Option 2 : สามารถเลือกซื้อ option เสริม Universal Studio of Singapore (B/-/-)
Day 3 : อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House – เมอร์ไลออน – โรงละครเอสพลานาด – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง– ไชน่าทาวน์ – ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว – ศูนย์สมุนไพรและยาแผนโบราณ – โรงงานเครื่องประดับเพชรพลอย – ช้อปปิ้งที่ถนนออร์ชาร์ด – สนามบินซางฮี –กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ล่องเรือ ช้อปปิ้ง (SINGAPORE SAVE SAVE บินหรู เที่ยวสบาย) [JUL] 3วัน 2คืน บิน SINGAPORE AIRLINE,เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY”,สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าเข้า),ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด,ลิ้มรส“ข้าวมันไก่” รสชาติต้นตำรับสิงคโปร์ -บักกุ้ดเต๋ ร้านSong Fa สูตรสิงคโปร์,พักดี โรงแรมระดับ 3.5 ดาว* FREE WIFI
  กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
13,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
5 กรกฎาคม 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 ทัวร์เต็ม
6 กรกฎาคม 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 ทัวร์เต็ม
15 กรกฎาคม 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 ทัวร์เต็ม
16 กรกฎาคม 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 ทัวร์เต็ม
20 กรกฎาคม 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 15,900 20,900 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
28 กรกฎาคม 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ล่องเรือ ช้อปปิ้ง (SINGAPORE SAVE SAVE บินหรู เที่ยวสบาย) [DEC] 3วัน 2คืน บิน SINGAPORE AIRLINE
มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินซางฮี – GARDEN BY THE BAY –ย่าน Clarke Quay - มารีน่าเบย์แซนส์ (-/-/D)
Day 2 : Option 1 : Free Day อิสระเต็มวัน ให้ลูกค้าได้เที่ยวและช้อปปิ้งได้เต็มที่ Option 2 : สามารถเลือกซื้อ option เสริม Universal Studio of Singapore (B/-/-)
Day 3 : อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House – เมอร์ไลออน – โรงละครเอสพลานาด – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง– ไชน่าทาวน์ – ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว – ศูนย์สมุนไพรและยาแผนโบราณ – โรงงานเครื่องประดับเพชรพลอย – ช้อปปิ้งที่ถนนออร์ชาร์ด – สนามบินซางฮี –กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ล่องเรือ ช้อปปิ้ง (SINGAPORE SAVE SAVE บินหรู เที่ยวสบาย) [DEC] 3วัน 2คืน บิน SINGAPORE AIRLINE,เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY”,สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าเข้า),ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด,ลิ้มรส“ข้าวมันไก่” รสชาติต้นตำรับสิงคโปร์ -บักกุ้ดเต๋ ร้านSong Fa สูตรสิงคโปร์,พักดี โรงแรมระดับ 3.5 ดาว* FREE WIFI
  ธันวาคม / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
13,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
5 ธันวาคม 2562 14,900 19,900 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
6 ธันวาคม 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
8 ธันวาคม 2562 14,900 19,900 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
13 ธันวาคม 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
14 ธันวาคม 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
27 ธันวาคม 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
28 ธันวาคม 2562 16,900 21,900 16,900 18,900 เช็คที่นั่ง
29 ธันวาคม 2562 16,900 21,900 16,900 18,900 เช็คที่นั่ง
31 ธันวาคม 2562 16,900 21,900 16,900 18,900 เช็คที่นั่ง
20 ธันวาคม 2563 13,900 18,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์สิงคโปร์ การ์เด้นบายเดอะเบย์ อิสระเที่ยวเต็มวัน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUL] 3วัน 2คืน บิน SINGAPORE AIRLINES
มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ –สิงคโปร์ - GARDEN BY THE BAY– วัดเจ้าแม่กวนอิม – ย่าน Clarke Quay - มารีน่า เบย์ แซนด์ (-/-/D)
Day 2 : Option 1 : Free Day อิสระเที่ยวเต็มวัน-Option 2 : เลือกซื้อทัวร์เสริม Universal Studios Singapore (B/-/-)
Day 3 : เมอร์ไลออน – ซันเทคซิตี้ (Fountain of Wealth) ไชน่าทาวน์ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ศูนย์สมุนไพรและยาแผนโบราณ – โรงงานเครื่องประดับเพชรพลอย - อิสระช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ การ์เด้นบายเดอะเบย์ อิสระเที่ยวเต็มวัน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUL] 3วัน 2คืน บิน SINGAPORE AIRLINES,เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY”,สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าเข้า),ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด,ลิ้มรส“ข้าวมันไก่” รสชาติต้นตำรับสิงคโปร์ -บักกุ๊ดเต๋ ร้านSong Fa สูตรสิงคโปร์,พักดี โรงแรมระดับ 3.5 ดาว* FREE WIFI
  กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
13,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
5 กรกฎาคม 2562 13,900 19,900 13,900 12,900 ทัวร์เต็ม
6 กรกฎาคม 2562 13,900 19,900 13,900 12,900 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 13,900 19,900 13,900 12,900 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 13,900 19,900 13,900 12,900 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 13,900 19,900 13,900 12,900 ทัวร์เต็ม
15 กรกฎาคม 2562 13,900 19,900 13,900 12,900 ทัวร์เต็ม
16 กรกฎาคม 2562 13,900 19,900 13,900 12,900 ทัวร์เต็ม
20 กรกฎาคม 2562 13,900 19,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 13,900 19,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 15,900 21,900 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
28 กรกฎาคม 2562 13,900 19,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ล่องเรือ ช้อปปิ้ง (SINGAPORE SAVE SAVE บินหรู เที่ยวสบาย) [AUG-SEP] 3วัน 2คืน บิน SINGAPORE AIRLINE
มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินซางฮี – GARDEN BY THE BAY –ย่าน Clarke Quay - มารีน่าเบย์แซนส์ (-/-/D)
Day 2 : Option 1 : Free Day อิสระเต็มวัน ให้ลูกค้าได้เที่ยวและช้อปปิ้งได้เต็มที่ Option 2 : สามารถเลือกซื้อ option เสริม Universal Studio of Singapore (B/-/-)
Day 3 : อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House – เมอร์ไลออน – โรงละครเอสพลานาด – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง– ไชน่าทาวน์ – ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว – ศูนย์สมุนไพรและยาแผนโบราณ – โรงงานเครื่องประดับเพชรพลอย – ช้อปปิ้งที่ถนนออร์ชาร์ด – สนามบินซางฮี –กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ล่องเรือ ช้อปปิ้ง (SINGAPORE SAVE SAVE บินหรู เที่ยวสบาย) [AUG-SEP] 3วัน 2คืน บิน SINGAPORE AIRLINE,เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY”,สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าเข้า),ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด,ลิ้มรส“ข้าวมันไก่” รสชาติต้นตำรับสิงคโปร์ -บักกุ้ดเต๋ ร้านSong Fa สูตรสิงคโปร์,พักดี โรงแรมระดับ 3.5 ดาว* FREE WIFI
  สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
13,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
2 สิงหาคม 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 15,900 21,900 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
11 สิงหาคม 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 13,900 18,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง