Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์ต่างประเทศ โดยสายการบิน Royal Jordanian


ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา นองปิง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ฮ่องกง SUPER SALE 2019) [JUL-SEP] 3วัน 2คืน บิน ROYAL JORDANIAN AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 2 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - Mongkok Ladies Market (-/-/-)
Day 2 : อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม (-/-/-)
Day 3 : วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา นองปิง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ฮ่องกง SUPER SALE 2019) [JUL-SEP] 3วัน 2คืน บิน ROYAL JORDANIAN AIRWAYS,ขอพร “วัดแชกงหมิว” หรือที่รู้จักกันดีในนาม หรือวัดกังหัน,นมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง,นั่งกระเช้า Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก นมัสการ พระใหญ่วัดโป่หลิน หรือพระใหญ่ลันเตา(Option เสริม),ช้อปปิงจุใจ Mongkok Ladies Market,อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม ตามอัธยาศัย:ถนนนาธานย่าน จิมซาจุ่ย และ Citygate Outlets Mall,บินตรง พักหรู 4 ดาว แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+ร่ม+คู่มือฮ่องกง)
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
11,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
11 กรกฎาคม 2562 11,900 17,400 11,900 10,900 ทัวร์เต็ม
18 กรกฎาคม 2562 11,900 17,400 11,900 10,900 ทัวร์เต็ม
25 กรกฎาคม 2562 11,900 17,400 11,900 10,900 เช็คที่นั่ง
1 สิงหาคม 2562 12,900 18,400 12,900 11,900 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 12,900 18,400 12,900 11,900 เช็คที่นั่ง
11 สิงหาคม 2562 12,900 18,400 12,900 11,900 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 12,900 18,400 12,900 11,900 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 12,900 18,400 12,900 11,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า เซิ่นเจิ้น ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUL-DEC] 4วัน 3คืน บิน ROYAL JORDANIAN
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น (-/-/-)
Day 2 : เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-จูไห่-สวนหยวนหมิง (B/L/D)
Day 3 : จูไห่-ถนนคู่รัก-หวีหนี่-มาเก๊า-เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน-จูไห่-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน (B/L/D)
Day 4 : จูไห่-ฮ่องกง-ซิตี้ทัวร์–ไหว้เจ้าแม่กวนอิม–Repulse bay-Victoria-ช้อปปิ้ง-กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า เซิ่นเจิ้น ไหว้พระ- ช้อปปิ้ง [JUL-DEC] 4วัน 3คืน บิน ROYAL JORDANIAN,เซิ่นเจิ้น,ช้อปปิ้งหลอหวู่,จูไห่,สวนหยวนหมิง,ถนนคู่รัก,หวีหนี่,มาเก๊า,เซนต์ปอล,เซนาโด้สแควร์,เวเนเชี่ยน,จูไห่,ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน,ซิตี้ทัวร์,ไหว้เจ้าแม่กวนอิม
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
12,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
27 กรกฎาคม 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 14,999 19,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 14,999 19,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
7 พฤศจิกายน 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
21 พฤศจิกายน 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
5 ธันวาคม 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
28 ธันวาคม 2562 19,999 25,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า เซิ่นเจิ้น ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAY-JUL] 4วัน 3คืน บิน ROYAL JORDANIAN
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น (-/-/-)
Day 2 : เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-จูไห่-สวนหยวนหมิง (B/L/D)
Day 3 : จูไห่-ถนนคู่รัก-หวีหนี่-มาเก๊า-เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน-จูไห่-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน (B/L/D)
Day 4 : จูไห่-ฮ่องกง-ซิตี้ทัวร์–ไหว้เจ้าแม่กวนอิม–Repulse bay-Victoria-ช้อปปิ้ง-กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า เซิ่นเจิ้น ไหว้พระ- ช้อปปิ้ง [MAY-JUL] 4วัน 3คืน บิน ROYAL JORDANIAN,เซิ่นเจิ้น,ช้อปปิ้งหลอหวู่,จูไห่,สวนหยวนหมิง,ถนนคู่รัก,หวีหนี่,มาเก๊า,เซนต์ปอล,เซนาโด้สแควร์,เวเนเชี่ยน,จูไห่,ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน,ซิตี้ทัวร์,ไหว้เจ้าแม่กวนอิม
  พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
12,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
18 พฤษภาคม 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
6 มิถุนายน 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
20 มิถุนายน 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
11 กรกฎาคม 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
25 กรกฎาคม 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (มหัศจรรย์ ฮ่องกง นองปิง) [JUN-AUG] 3วัน 2คืน บิน ROYAL JORDANIAN
มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - Mongkok Ladies Market (-/-/-)
Day 2 : วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย (B/L/-)
Day 3 : สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ชอปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท-กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (มหัศจรรย์ ฮ่องกง นองปิง) [JUN-AUG] 3วัน 2คืน บิน ROYAL JORDANIAN ,ฮ่องกง,Mongkok Ladies Market,วัดแชกงมิว,วัดหวังต้าเซียน,รีพลัสเบย์,ขอพรเจ้าแม่กวนอิม,ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย,สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน,นั่งกระเช้านองปิง,ช้อปปิ้งซิตี้เกท,เอาท์เลท
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
14,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
13 มิถุนายน 2562 14,900 20,400 14,900 13,900 ทัวร์เต็ม
11 กรกฎาคม 2562 15,900 21,400 15,900 14,900 ทัวร์เต็ม
25 กรกฎาคม 2562 15,900 21,400 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
1 สิงหาคม 2562 15,900 21,400 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 15,900 21,400 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
11 สิงหาคม 2562 16,900 22,400 16,900 15,900 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 15,900 21,400 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [SEP-OCT] 3วัน 2คืน บิน ROYAL JORDANIAN
มื้อ อาหาร : 3 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - Mongkok Ladies Market (-/-/-)
Day 2 : สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (B/-/-)
Day 3 : วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย- กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [SEP-OCT] 3วัน 2คืน บิน ROYAL JORDANIAN,ขอพร “วัดแชกงหมิว” หรือที่รู้จักกันดีในนาม หรือวัดกังหัน,นมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง,เที่ยวหาดทราย REPULSE BAY ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ,ตะลุยย้อนวัยที่ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน,ช้อปปิ้งจุใจ Mongkok Ladies Market และถนนนาธานย่าน จิมซาจุ่ย
  กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
14,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
26 กันยายน 2562 14,900 20,400 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
3 ตุลาคม 2562 17,900 23,400 17,900 16,900 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 17,900 23,400 17,900 16,900 เช็คที่นั่ง
13 ตุลาคม 2562 17,900 23,400 17,900 16,900 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 17,900 23,400 17,900 16,900 เช็คที่นั่ง
24 ตุลาคม 2562 17,900 23,400 17,900 16,900 เช็คที่นั่ง
30 ตุลาคม 2562 17,900 23,400 17,900 16,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUN-AUG] 3วัน 2คืน บิน ROYAL JORDAN
มื้อ อาหาร : 3 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - Mongkok Ladies Market (-/-/-)
Day 2 : วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย (B/L/-)
Day 3 : สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUN-AUG] 3วัน 2คืน บิน ROYAL JORDAN,ขอพร “วัดแชกงหมิว” หรือที่รู้จักกันดีในนาม หรือวัดกังหัน,นมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง,เที่ยวหาดทราย REPULSE BAY ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ,ตะลุยย้อนวัยที่ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน,ช้อปปิ้งจุใจ Mongkok Ladies Market และถนนนาธานย่าน จิมซาจุ่ย
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
15,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
13 มิถุนายน 2562 15,900 21,400 15,900 14,900 ทัวร์เต็ม
11 กรกฎาคม 2562 16,900 22,400 16,900 15,900 ทัวร์เต็ม
25 กรกฎาคม 2562 16,900 22,400 16,900 15,900 เช็คที่นั่ง
1 สิงหาคม 2562 16,900 22,400 16,900 15,900 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 16,900 22,400 16,900 15,900 เช็คที่นั่ง
11 สิงหาคม 2562 17,900 24,400 17,900 16,900 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 16,900 22,400 16,900 15,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ฮ่องกง วัดแชกงหมิว นั่งกระเช้า ล่องเรือสำเภาจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUN-AUG] 3วัน 2คืน บิน ROYAL JORDANIAN AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง (-/-/-)
Day 2 : วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – จิวเวอร์รี่ – เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย – ล่องเรือ Aquluna (B/L/-)
Day 3 : สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท-กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง วัดแชกงหมิว นั่งกระเช้า ล่องเรือสำเภาจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUN-AUG] 3วัน 2คืน บิน ROYAL JORDANIAN AIRWAYS,สักการะวัดแชกง วัดหวังต้าเซียน,เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ,ล่องเรือสำเภาจีน,นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่,ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย City Gate
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
15,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
13 มิถุนายน 2562 15,900 21,400 15,900 14,900 ทัวร์เต็ม
11 กรกฎาคม 2562 16,900 22,400 16,900 15,900 ทัวร์เต็ม
25 กรกฎาคม 2562 16,900 22,400 16,900 15,900 เช็คที่นั่ง
1 สิงหาคม 2562 16,900 22,400 16,900 16,900 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 16,900 22,400 16,900 16,900 เช็คที่นั่ง
11 สิงหาคม 2562 16,900 22,400 16,900 16,900 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 16,900 22,400 16,900 16,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ลันเตา นองปิง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (SUPER II) [JUL-DEC] 4วัน 3คืน บิน ROYAL JORDANIAN
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ–ฮ่องกง (-/-/-)
Day 2 : ฮ่องกง-ซิตี้ทัวร์-Victoria-Repulsebay-ร้านจิวเวอร์รี่-ร้านหยก-พระใหญ่นองปิง 360-City gate (B/L/-)
Day 3 : ฮ่องกง-ช้อปปิ้งถนนนาธาน-มาเก๊า-THE VENETIAN (B/L/-)
Day 4 : มาเก๊า-วิหารเซนด์พอล-เซนาโด้สแควร์-วัดอาม่า-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ลันเตา นองปิง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (SUPER II) [JUL-DEC] 4วัน 3คืน บิน ROYAL JORDANIAN,ซิตี้ทัวร์,Victoria-Repulsebay,ร้านจิวเวอร์รี่,ร้านหยก,พระใหญ่นองปิง 360,City gate,ช้อปปิ้งถนนนาธาน,มาเก๊า,THE VENETIAN,วิหารเซนด์พอล,เซนาโด้สแควร์,วัดอาม่า
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
25,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
20 กรกฎาคม 2562 25,999 32,499 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 25,999 32,499 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 25,999 32,499 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 28,999 35,499 28,999 28,999 เช็คที่นั่ง
16 พฤศจิกายน 2562 25,999 32,499 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
14 ธันวาคม 2562 25,999 32,499 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จอร์แดน อัมมาน อคาบา เพตรา ทะเลสาบเดดซี ล่องเรือท้องกระจก ช้อปปิ้ง [SEP-DEC] 6วัน 3คืน บิน ROYAL JORDANIAN
มื้อ อาหาร : 12 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : มาดาบา-โบสถ์กรีก – ออโธดอกซแห่งเซนต์จอร์น-เม้าท์เนโบ-ปราสาทเครัคแห่งคูเสด-มหานครเพตรา (B/L/D)
Day 3 : เพตรา-ทะเลทรายวาดิรัม-เมืองอคาบา (B/L/D)
Day 4 : ล่องเรือท้องกระจก-ทะเลเดดซี (B/L/D)
Day 5 : นครเจราช-ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน-อัมมาน-อิสระชอปปิ้ง ณ ซิตี้มอลล์ (B/L/D)
Day 6 : กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจอร์แดน ทัวร์จอร์แดน อัมมาน อคาบา เพตรา ทะเลสาบเดดซี ล่องเรือท้องกระจก ช้อปปิ้ง [SEP-DEC] 6วัน 3คืน บิน ROYAL JORDANIAN,ล่องเรือท้องกระจกชมปะการังที่เมืองอคาบา,ท่องทะเลทรายวาดิรัม ที่เป็นทะเลทรายสลับกับหุบผาขนาดใหญ่,ชมความอลังการของหินศิลาสีกุหลาบ มหานครเพตรา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก,แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน ปราสาทเครัคแห่งครูเสด เมืองเครัค,สัมผัสทะเลสาบที่เค็มที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง ทะเลสาบเดดซี สามารถลอยตัวในน้ำได้,ชมปอมเปอีแห่งตะวันออกที่ เมืองโรมันโบราณ เจราช หรือ เมืองพันเสา,ชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน ที่ AMMAN CITADEL,นั่งม้า เพื่อเข้าชมเมืองเพตราอันงดงาม,รับประทานอาหารที่ SUN CITY CAMP,ฟรี Wifi on Bus
  กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
49,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
11 กันยายน 2562 49,900 56,900 49,500 48,900 เช็คที่นั่ง
9 ตุลาคม 2562 53,900 60,900 53,500 52,900 เช็คที่นั่ง
21 พฤศจิกายน 2562 53,900 60,900 53,500 52,900 เช็คที่นั่ง
27 ธันวาคม 2562 69,900 76,900 69,500 68,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จอร์แดน อัมมาน อัคคาบา เพตรา ทะเลเดดซี ช้อปปิ้ง (HABIBI JORDAN) [JUN-OCT] 7วัน 4คืน ROYAL JORDANIAN
มื้อ อาหาร : 15 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : อัมมาน – มาดาบา – MOUNT NEBO – เครัค – เมืองอคาบา (B/L/D)
Day 3 : อควาบา - BOAT CRUISE INCL LUNCH – WADIRUM – JEEP TOUR – PETRA (B/L/D)
Day 4 : PETRA – AMMAN อัมมาน (B/L/D)
Day 5 : อัมมาน – อัจลุน –เจอราช - ทะเล DEAD SAE – อัมมาน (B/L/D)
Day 6 : AMMAN CITADEL – ROMANS THEATER – DESERT CASTLES กลุ่มปราสาทในทะเลทราย (B/L/D)
Day 7 : สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจอร์แดน ทัวร์จอร์แดน อัมมาน อัคคาบา เพตรา ทะเลเดดซี ช้อปปิ้ง (HABIBI JORDAN) [JUN-OCT] 7วัน 4คืน ROYAL JORDANIAN,ชม 1 ใน 7 สิ่ง มหัศจรรย์ของโลก ที่ยังคงหลงเหลือ,ยลโฉมนครที่สาบสูญในดินแดนทะเลทราย ณ เมืองเพตรา ที่กล่าวข่านกันว่า เมืองนครศิลาสีกุหลาบ,เที่ยวอัมมาน อดีตเมืองฟิลาเดลเฟีย ชมโรมันเธียเตอร์ แห่งจักรวรรดิโรมัน,พิสูจน์ การลอยตัวของทะเลสาบน้ำเค็ม (ทะเลมรณะ) ณ เดดซี ที่แม้แต่สัตว์หรือแพลงตอนก็อยู่ไม่ได้,ตามรอยโมเสส สู่เส้นทางแห่งพันธสัญญาของพระเจ้า และต้นกำเนิดกระเบื้องโมเสก ณ เมืองมาดาบา,สนุกกับกิจกรรม นั่งรถกระบะเปิดประทุน เข้าสู่หุบเขาที่ได้ชื่อว่า หุบเขาแห่งดวงจันทร์ และยังใช้ที่นี้เป็นฉาก ในการถ่ายภาพยนต์ เรื่อง The Martian.
ราคาเริ่มต้น
55,555
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์