Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์ต่างประเทศ โดยสายการบิน All Nippon Airways


ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อิสระท่องเที่ยว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (TOKYO มุมกว้าง) [AUG-SEP] 5วัน 3คืน บิน ALL NIPPON AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) (-/-/-)
Day 2 : โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ (-/-/-)
Day 3 : อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) (B/-/-)
Day 4 : อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) (B/-/-)
Day 5 : โอไดบะ -ไดเวอร์ซิตี้ - อิออนมอลล์ - วัดนาริตะ - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (B/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อิสระท่องเที่ยว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (TOKYO มุมกว้าง) [AUG-SEP] 5วัน 3คืน บิน ALL NIPPON AIRWAYS,วัดนาริตะ,ภูเขาไฟฟูจิชั้น5,วัดอาซากุสะ,ช้อปปิ้งชินจูกุ,ไดเวอร์ซิตี้,น้ำหนักกระเป๋า 23 กก. 2 ใบ
  สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
30,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
21 สิงหาคม 2562 30,900 38,800 30,900 30,900 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 30,900 38,800 30,900 30,900 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 30,900 38,800 30,900 30,900 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 30,900 38,800 30,900 30,900 เช็คที่นั่ง
23 กันยายน 2562 30,900 38,800 30,900 30,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ อิสระท่องเที่ยว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (TOKYO ยิ้มหวาน) [AUG-SEP] 6วัน 3คืน บิน ALL NIPPON AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) (-/-/-)
Day 2 : โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) -วัดอาซากุสะ - กิจกรรมชงชาแบบญี่ปุ่น - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์ (-/L/-)
Day 3 : อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) (B/-/-)
Day 4 : อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) (B/-/-)
Day 5 : เมืองคามาคุระ - หลวงพ่อโตไดบุทสึ - เมืองโยโกฮาม่า - ไชน่าทาวน์ - อิออนมอลล์ - โอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ (B/-/-)
Day 6 : โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ อิสระท่องเที่ยว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (TOKYO ยิ้มหวาน) [AUG-SEP] 6วัน 3คืน บิน ALL NIPPON AIRWAYS,วัดอาซากุสะ,เขาไฟฟูจิชั้น5,หลวงพ่อโตไดบุทสึ,ไดเวอร์ซิตี้,ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม,น้ำหนักกระเป๋า 23 กก. 2 ใบ
  สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
31,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 สิงหาคม 2562 31,900 39,800 31,900 31,900 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 31,900 39,800 31,900 31,900 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 31,900 39,800 31,900 31,900 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 31,900 39,800 31,900 31,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ไหว้พระ อิสระท่องเที่ยว กินบุฟเฟ่ขาปู แช่ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (TOKYO YOKOHAMA FUJI สโลว์ ไลฟ์) [JUN-SEP] 5วัน 3คืน บิน ALL NIPPON AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาริตะ (-/-/-)
Day 2 : สนามบินนาริตะ – โยโกฮาม่า – โยโกฮาม่า ไชน่าทาวน์ – พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า – โกเท็มบะเอ้าท์เล็ต – เมนูขาปูยักษ์ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ (-/-/D)
Day 3 : ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – กิจกรรมชงชา – เมืองคามาคุระ – หลวงพ่อโตไดบุตสึ – เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ (B/L/-)
Day 4 : อิสระช้อปปิ้งเมืองโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (B/-/-)
Day 5 : วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ไดเวอร์ซิตี้ โอไดบะ - สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ไหว้พระ อิสระท่องเที่ยว กินบุฟเฟ่ขาปู แช่ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (TOKYO YOKOHAMA FUJI สโลว์ ไลฟ์) [JUN-SEP] 5วัน 3คืน บิน ALL NIPPON AIRWAYS,ชิม ช้อป ชิล ย่านไชน่าทาวน์แบบฉบับคนญี่ปุ่น,ฟินเต็มๆกับน้ำหนักกระเป๋าสูงสุดถึง 46 กิโล,ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ที่โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต,บินฟลูเซอร์วิสนอนหลับสนิท ลุกนั่งสบาย,ชมความงามภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ),พิพิธภัณฑ์ราเมง คนรักราเมงต้องห้ามพลาด,สักการะพระใหญ่ไดบุทสึ,ไหว้เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่วัดอาซากุสะ,ถ่ายรูปกับกันดั้มยูนิคอร์น ที่โอไดบะ,อิสระช้อปปิ้งฟรี 1 วันเต็ม,ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติ,ลิ้มรสบุฟเฟ่ขาปู พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด,บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด,Free Wi-Fi on Bus
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
39,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
5 มิถุนายน 2562 39,900 47,800 39,900 38,900 ทัวร์เต็ม
6 มิถุนายน 2562 39,900 47,800 39,900 38,900 ทัวร์เต็ม
19 มิถุนายน 2562 39,900 47,800 39,900 38,900 ทัวร์เต็ม
20 มิถุนายน 2562 39,900 47,800 39,900 38,900 ทัวร์เต็ม
26 มิถุนายน 2562 39,900 47,800 39,900 38,900 ทัวร์เต็ม
11 กรกฎาคม 2562 40,900 48,800 40,900 39,900 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 40,900 48,800 40,900 39,900 ทัวร์เต็ม
15 กรกฎาคม 2562 40,900 48,800 40,900 39,900 ทัวร์เต็ม
12 สิงหาคม 2562 39,900 47,800 39,900 38,900 เช็คที่นั่ง
19 สิงหาคม 2562 39,900 47,800 39,900 38,900 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 39,900 47,800 39,900 38,900 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 39,900 47,800 39,900 38,900 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 39,900 47,800 39,900 38,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นั่งรถไฟซินคังเซน ล่องเรืออ่าวมัตซึซิม่า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (NIKKO SENDAI ม่วนอีหลี) [JUN-SEP] 6วัน 3คืน บิน ALL NIPPON AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฮาเนดะ (-/-/-)
Day 2 : สนามบินฮาเนดะ – เมืองนิกโก้ – ศาลเจ้าโทโซกุ-น้ำตกเคง่อน – ทะเลสาบซูเซนจิ – แช่น้ำแร่ (-/L/D)
Day 3 : หมู่บ้านโออูจิจูคุ – เมืองไอสุ - ปารสาทซึรุงะ (ด้านนอก) - เมืองเซนได – ช้อปปิ้งอิจิบังโจ (B/L/-)
Day 4 : มัตสึซิม่า – ล่องเรือชมอ่าวมัตซึซิม่า – วัดซูซอนจิ – ล่องเรือช่องแคบแกบิเค – เมืองเซนได (B/L/D)
Day 5 : สถานนีเซนได – นั่งรถไฟสู่โตเกียว – สถานีอุเอโนะ - ตลาดเมโยโกะ – สถานนีซินจูกุ – ช้อปปิ้งซินจูกุ - สนามบินฮาเนดะ (B/-/-)
Day 6 : สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นั่งรถไฟซินคังเซน ล่องเรืออ่าวมัตซึซิม่า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (NIKKO SENDAI ม่วนอีหลี) [JUN-SEP] 6วัน 3คืน บิน ALL NIPPON AIRWAYS,นั่งรถไฟซินคังเซนจากเซนไดสู่มหานครโตเกียว,ขอพรศาลเจ้าโทโซกุ (ลิงปิดหู ปิดตา ปิดปาก),ชมหมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่นแบบมุงหลัง หมู่บ้านโออูจิจูคุ,เพลิดเพลินกับการล่องเรืออ่าวมัตซึซิม่า,ล่องเรือช่องแคบแกบิเค ชมหนึ่งในร้อยทัศนียภาพสวยงาม และทรงคุณค่าของญี่ปุ่น,เต็มอิ่มกับแหล่งช้อปปิ้ง 2 เมืองใหญ่,ย่านอิจิบังโจ เมืองเซนได , ย่านชินจูกุ เมืองโตเกียว,บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด,Free Wi-Fi on Bus
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
49,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
6 มิถุนายน 2562 49,900 57,800 49,900 48,900 ทัวร์เต็ม
13 มิถุนายน 2562 49,900 57,800 49,900 48,900 ทัวร์เต็ม
27 มิถุนายน 2562 49,900 57,800 49,900 48,900 ทัวร์เต็ม
11 กรกฎาคม 2562 50,900 58,800 50,900 49,900 ทัวร์เต็ม
16 กรกฎาคม 2562 50,900 58,800 50,900 49,900 ทัวร์เต็ม
1 สิงหาคม 2562 49,900 57,800 49,900 48,900 เช็คที่นั่ง
12 สิงหาคม 2562 49,900 57,800 49,900 48,900 เช็คที่นั่ง
19 สิงหาคม 2562 49,900 57,800 49,900 48,900 เช็คที่นั่ง
25 สิงหาคม 2562 49,900 57,800 49,900 48,900 เช็คที่นั่ง