Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์ต่างประเทศ โดยสายการบิน Xiamen Air


ทัวร์จีน ต้าเหลียน เสิ่นหยาง กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (กวนเหมินซาน ผานจิ่น ต้าเหลียน) [OCT] 6วัน 5คืน บิน XIAMEN AIRLINES
มื้อ อาหาร : 13 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ต้าเหลียน (-/-/-)
Day 2 : ต้าเหลียน – ผานจิ่น – หาดหญ้าแดง – เสิ่นหยาง – ถนนคนเดินจงเจีย (B/L/D)
Day 3 : เสิ่นหยาง – พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง – อันซาน – วัดพระหยก – เปิ่นซี (B/L/D)
Day 4 : เปิ่นซี – อุทยานกวนเหมินซาน – ตานตง (B/L/D)
Day 5 : ตานตง – กำแพงเมืองจีนเขาเสือ(เหลาหู่ซาน) – ล่องเรือแม่น้ำยาลูเจียง – ต้าเหลียน – จตุรัสซิงไห่ (B/L/D)
Day 6 : ต้าเหลียน –กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ต้าเหลียน เสิ่นหยาง กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (กวนเหมินซาน ผานจิ่น ต้าเหลียน) [OCT] 6วัน 5คืน บิน XIAMEN AIRLINES,ตระการตาใบเมเปิ้ลเปลี่ยนสี ณ อุทยานกวนเหมินซาน,มหัศจรรย์ หาดหญ้าแดง ผานจิ่น ผืนใหญ่มหึมา,เสิ่นหยาง เมืองเอกมณฑลเหลียวหนิง,พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง วังแรกแห่งราชวงศ์ชิง,ตานตง เมืองชายแดนจีน - เกาหลีเหนือ ล่องเรือชมแม่น้ำยาลู่เจียง,ชมกำแพงเมืองจีนเหล่าหู่ซาน ด่านสุดท้ายฝั่งตะวันออก,ต้าเหลียน เมืองตากอากาศแห่งภาคอีสาน,จัตุรัสชิงไห่ สัญลักษณ์แห่งต้าเหลียน
  ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
29,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
11 ตุลาคม 2562 29,999 33,999 29,999 29,999 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 29,999 33,999 29,999 29,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เซี๊ยะเหมิน อู้หยวน อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน ช้อปปิ้ง (ทัวร์คุณธรรม เที่ยว 2 มณฑล อู้หยวน อู่อี๋ซาน ขนมม้าฮ่อ ทัวร์เซี่ยเหมิน หลงหู่ซาน อิงถาน) [SEP-NOV] 6วัน 5คืน บิน XIAMEN AIR
มื้อ อาหาร : 14 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-เซี่ยเหมิน (-/-/D)
Day 2 : เซี่ยเหมิน-นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองอู้หยวน-หมู่บ้านโบราณหวงหลิ่ง (รวมกระเช้า) (B/L/D)
Day 3 : หมู่บ้านหลี่เคิง-หมู่บ้านเสียวฉี่-เมืองอิงถาน (B/L/D)
Day 4 : ภูเขาหลงหู่ซาน-จวนเทียนซือฝู่-ล่องเรือชมแม่น้ำหลูซี+โชว์-อู่อี๋ซาน-โชว์อิมเพรสชั่นต้าหงเผา (B/L/D)
Day 5 : อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน-ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี-เขาเทียนโหยวฟง-นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองเซี่ยเหมิน (B/L/D)
Day 6 : ถนนเรียบชายหาด-หมู่บ้านโบราณเจิงชัวอัน-เซี่ยเหมิน-กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี๊ยะเหมิน อู้หยวน อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน ช้อปปิ้ง (ทัวร์คุณธรรม เที่ยว 2 มณฑล อู้หยวน อู่อี๋ซาน ขนมม้าฮ่อ ทัวร์เซี่ยเหมิน หลงหู่ซาน อิงถาน) [SEP-NOV] 6วัน 5คืน บิน XIAMEN AIR,อู้หยวน “เมืองชนบทที่สวยที่สุดของจีน” มรดกโลกและถิ่นกำเนิดลัทธิเต๋า,สุดยอดโชว์กลางแจ้ง ที่นั่งหมุนได้ 360 องศา,ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี ชมธารน้ำ 9 โค้ง,หมู่บ้านโบราณหวงหลิ่ง,หมู่บ้านหลี่เคิง,หมู่บ้านเสียวฉี่,เมืองอิงถาน,ภูเขาหลงหู่ซาน,จวนเทียนซือฝู่,ล่องเรือชมแม่น้ำหลูซี,อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน,เขาเทียนโหยวฟง,โชว์อิมเพรสชั่นต้าหงเผา
  กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน
ราคาเริ่มต้น
32,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
17 กันยายน 2562 32,999 37,499 32,999 32,999 เช็คที่นั่ง
22 ตุลาคม 2562 32,999 37,499 32,999 32,999 เช็คที่นั่ง
19 พฤศจิกายน 2562 33,999 38,499 33,999 33,999 เช็คที่นั่ง