Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์ต่างประเทศ โดยสายการบิน Thai Air Asia


ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUL-AUG] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-พระราชวังหลวง-นั่งสามล้อซิโคล่-เจดีย์เทียนมู่-ตลาดดงบา-ล่องเรือน้ำหอม (-/L/D)
Day 2 : สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-บาน่าฮิลล์ (B/L/D)
Day 3 : บาน่าฮิลล์-เมืองโบราณฮอยอัน-หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-Hoi An Impressions Theme Park ชมการแสดงโชว์ (B/L/D)
Day 4 : วัดลินห์อึ๋ง-ตลาดฮาน-วัดเกาได๋-สะพานมังกร-กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUL-AUG] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA,ล่องเรือสู่ Hoi An Impressions Theme Park ชมการแสดงโชว์,เที่ยวชมเมืองเว้ พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน ชมเจดีย์เทียนมู่ และสุสานกษัตริย์ไคดิงห์,ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำหอมพร้อมฟังดนตรีพื้นเมือง,นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ที่ยาวที่สุดประเภท Non Stop โดยไม่หยุดแวะ,ชมสะพานสีทอง และสนุกไปกับสวนสนุก The Fantasy Park,สักการะ วัดลินห์อึ๋ง วัดเกาได๋ และชมสะพานมังกร,เที่ยวหมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรมนั่งเรือกระด้ง,ชมวัดฟุ๊กเกี๋ยน Old House of Tan Sky บ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น และศาลกวนอู,ช้อปปิ้งตลาดฮาน พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ,พิเศษนำท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมือง พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน,แถมฟรี! ชุดซินจ่าว (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+คู่มือเวียดนาม)
  กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
13,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
4 กรกฎาคม 2562 14,900 18,900 14,900 13,900 ทัวร์เต็ม
5 กรกฎาคม 2562 14,900 18,900 14,900 13,900 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 15,900 19,900 15,900 14,900 ทัวร์เต็ม
18 กรกฎาคม 2562 15,900 19,900 15,900 14,900 ทัวร์เต็ม
19 กรกฎาคม 2562 15,900 19,900 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 14,900 18,900 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 16,900 20,900 16,900 15,900 เช็คที่นั่ง
1 สิงหาคม 2562 13,900 17,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 14,900 18,900 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 14,900 18,900 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 15,900 19,900 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 14,900 18,900 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 14,900 18,900 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 14,900 18,900 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ล่องเรืออ่าวซานย่า อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (บินตรงซานย่า นมัสการเจ้าแม่กวนอิม) [AUG-OCT] 5วัน 4คืน บิน AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ (-/-/-)
Day 2 : ซานย่า-เข้าพักในโรงแรม-สวนสาธารณะฟ่งหวงหลิง-รวมกระเช้า-ล่องเรืออ่าวซานย่า (B/L/D)
Day 3 : ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล-หมู่บ้านชนเผ่าหลีแม้ว-อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง-รวมรถราง-หาดต้าตงไห่-ร้านเยื่อไผ่ (B/L/D)
Day 4 : ร้านยางพาราหรือร้านคริสตัล-อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน-รวมรถราง– เจ้าแม่กวนอิม108 เมตร–วัดหนานซาน-เทียนหยาไห่เจี่ยว (B/L/D)
Day 5 : กรุงเทพ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ล่องเรืออ่าวซานย่า อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (บินตรงซานย่า นมัสการเจ้าแม่กวนอิม) [AUG-OCT] 5วัน 4คืน บิน AIR ASIA,ซานย่า,เข้าพักในโรงแรม,สวนสาธารณะฟ่งหวงหลิง,รวมกระเช้า,ล่องเรืออ่าวซานย่า, ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล,หมู่บ้านชนเผ่าหลีแม้ว,อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง,รวมรถราง,หาดต้าตงไห่,ร้านเยื่อไผ่,ร้านยางพาราหรือร้านคริสตัล,อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน,รวมรถราง,เจ้าแม่กวนอิม108 เมตร,วัดหนานซาน,เทียนหยาไห่เจี่ยว
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
13,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
23 สิงหาคม 2562 13,900 18,400 13,900 13,900 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 13,900 18,400 13,900 13,900 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 13,900 18,400 13,900 13,900 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 13,900 18,400 13,900 13,900 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 13,900 18,400 13,900 13,900 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 14,900 19,400 14,900 14,900 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 13,900 18,400 13,900 13,900 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 13,900 18,400 13,900 13,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงบิงห์ ฮาลอง ล่องเรือ ช้อปปิ้ง [AUG] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา (B/L/D)
Day 2 : ซาปา-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ฮานอย (B/L/D)
Day 3 : ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง (B/L/D)
Day 4 : ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงบิงห์ ฮาลอง ล่องเรือ ช้อปปิ้ง [AUG] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA,หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได,ชมน้ำตก Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน ชมถ้ำนางฟ้าและแพชาวประมง,นั่งรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้า ขึ้น ยอดเขาฟานซีปัน,ชมทะเลสาบคืนดาบ ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ และชมวัดหง๊อกเซิน,ล่องเรือชมถ้ำตามก๊กเปรียบเหมือน “กุ้ยหลินของจีน",อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย และตลาด Night Market เมืองฮาลอง,พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ เฝอเวียดนาม และชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล,ไวน์แดงดาลัด
  สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
13,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
7 สิงหาคม 2562 13,900 17,400 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 14,900 18,400 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
11 สิงหาคม 2562 13,900 17,400 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 14,900 18,400 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
25 สิงหาคม 2562 13,900 17,400 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 13,900 17,400 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [SEP] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด (-/-/D)
Day 2 : ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-บ้านช่างไห-น้ำตกตาดกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ (B/L/D)
Day 3 : วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง--กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวลาว ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [SEP] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA,ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์,นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง,วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี,ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม,นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่ และ ถ้ำติ่ง,วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม,เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย
  กันยายน
ราคาเริ่มต้น
13,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
13 กันยายน 2562 13,900 16,900 13,500 12,900 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 13,900 16,900 13,500 12,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หอพระแก้ว ล่องเรือคายัค ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAY-JUL] 3วัน 2คืน บิน BANGKOK AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ–หอพระแก้ว–ประตูชัย–พระธาตุหลวง –วังเวียง–ถนนโรตี -/L/D)
Day 2 : วังเวียง–ล่องเรือคายัค–ถ้ำนอน–Zip Line–ถ้ำจัง–ถ้ำปูคำ–บลูลากูน –บอลลูนยัก (B/L/D)
Day 3 : วังเวียง – เวียงจันทร์ – กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวลาว ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หอพระแก้ว ล่องเรือคายัค ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAY-JUL] 3วัน 2คืน บิน BANGKOK AIRWAYS,สัมผัสวิถีชีวิตและธรรมชาติของ เมืองวังเวียง ที่ได้รับฉายาว่าเป็น“กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว”,ขอพร พระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทสลาว ชม อนุสาวรีย์ประตูชัย,เยี่ยมชม หอพระแก้ว ซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระแก้วมรกต,เพลิดเพลินกับกิจกรรม ล่องเรือคายัค Zip Line แวะชม ถ้ำนอน ถ้ำปูคำ,จุดชมวิว ณ ถ้ำจัง ที่สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองวังเวียงได้,สนุกสนานกับกิจกรรมการเล่นน้ำ ณ บลูลากูน,สัมผัสประสบการณ์ ขึ้นบอลลูนยักษ์ เพื่อชมเมืองวังเวียงในมุมสูง + พักหรู 4 ดาว
  พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
13,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
11 พฤษภาคม 2562 13,900 13,900 13,500 12,900 ทัวร์เต็ม
1 มิถุนายน 2562 13,900 13,900 13,500 12,900 ทัวร์เต็ม
29 มิถุนายน 2562 14,900 14,900 14,500 13,900 ทัวร์เต็ม
6 กรกฎาคม 2562 13,900 13,900 13,500 12,900 ทัวร์เต็ม
27 กรกฎาคม 2562 14,900 14,900 14,500 13,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงบิงห์ ฮาลอง ล่องเรือ ช้อปปิ้ง [NOV] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา (B/L/D)
Day 2 : ซาปา-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ฮานอย (B/L/D)
Day 3 : ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง (B/L/D)
Day 4 : ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงบิงห์ ฮาลอง ล่องเรือ ช้อปปิ้ง [NOV] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA,หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได,ชมน้ำตก Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน ชมถ้ำนางฟ้าและแพชาวประมง,นั่งรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้า ขึ้น ยอดเขาฟานซีปัน,ชมทะเลสาบคืนดาบ ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ และชมวัดหง๊อกเซิน,ล่องเรือชมถ้ำตามก๊กเปรียบเหมือน “กุ้ยหลินของจีน",อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย และตลาด Night Market เมืองฮาลอง,พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ เฝอเวียดนาม และชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล,ไวน์แดงดาลัด
  พฤศจิกายน
ราคาเริ่มต้น
13,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
2 พฤศจิกายน 2562 14,900 18,400 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
6 พฤศจิกายน 2562 13,900 17,400 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
9 พฤศจิกายน 2562 14,900 18,400 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
10 พฤศจิกายน 2562 13,900 17,400 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
13 พฤศจิกายน 2562 13,900 17,400 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
16 พฤศจิกายน 2562 14,900 18,400 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
17 พฤศจิกายน 2562 13,900 17,400 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
20 พฤศจิกายน 2562 13,900 17,400 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
23 พฤศจิกายน 2562 14,900 18,400 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
24 พฤศจิกายน 2562 13,900 17,400 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
27 พฤศจิกายน 2562 13,900 17,400 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
30 พฤศจิกายน 2562 13,900 17,400 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [SEP-OCT] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-พระราชวังหลวง-นั่งสามล้อซิโคล่-เจดีย์เทียนมู่-ตลาดดงบา-ล่องเรือน้ำหอม (-/L/D)
Day 2 : สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-บาน่าฮิลล์ (B/L/D)
Day 3 : บาน่าฮิลล์-เมืองโบราณฮอยอัน-หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-Hoi An Impressions Theme Park ชมการแสดงโชว์ (B/L/D)
Day 4 : วัดลินห์อึ๋ง-ตลาดฮาน-วัดเกาได๋-สะพานมังกร-กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [SEP-OCT] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA,ล่องเรือสู่ Hoi An Impressions Theme Park ชมการแสดงโชว์,เที่ยวชมเมืองเว้ พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน ชมเจดีย์เทียนมู่ และสุสานกษัตริย์ไคดิงห์,ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำหอมพร้อมฟังดนตรีพื้นเมือง,นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ที่ยาวที่สุดประเภท Non Stop โดยไม่หยุดแวะ,ชมสะพานสีทอง และสนุกไปกับสวนสนุก The Fantasy Park,สักการะ วัดลินห์อึ๋ง วัดเกาได๋ และชมสะพานมังกร,เที่ยวหมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรมนั่งเรือกระด้ง,ชมวัดฟุ๊กเกี๋ยน Old House of Tan Sky บ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น และศาลกวนอู,ช้อปปิ้งตลาดฮาน พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ,พิเศษนำท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมือง พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน,แถมฟรี! ชุดซินจ่าว (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+คู่มือเวียดนาม)
  กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
13,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
5 กันยายน 2562 13,900 17,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 14,900 18,900 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 14,900 18,900 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 14,900 18,900 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
3 ตุลาคม 2562 14,900 18,900 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
4 ตุลาคม 2562 14,900 18,900 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 16,900 20,900 16,900 15,900 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 15,900 19,900 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ บาน่าฮิลล์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [OCT-DEC] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม (-/-/D)
Day 2 : เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-นั่งสามล้อซิคโคล่ชมเมืองเว้-ดานัง-บาน่าฮิลล์ (B/L/D)
Day 3 : บาน่าฮิลล์-วัดลินห์อึ้ง-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดจีน-บ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-สะพานมังกร (B/L/D)
Day 4 : ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ บาน่าฮิลล์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [OCT-DEC] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA,เที่ยวชมเมืองเว้ พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน ชมเจดีย์เทียนมู่ และสุสานกษัตริย์ไคดิงห์,ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำหอมพร้อมฟังดนตรีพื้นเมือง,นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ที่ยาวที่สุดประเภท Non Stop โดยไม่หยุดแวะ,ชมสะพานสีทอง และสนุกไปกับสวนสนุก The Fantasy Park,สักการะ วัดลินห์อึ๋ง และชมสะพานมังกร,เที่ยวหมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่งเรือกระด้ง,ชมวัดจีน Old House of Tan Sky บ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น และศาลกวนอู,ช้อปปิ้งตลาดฮาน พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ และ เมนู Seafood,พิเศษ!!นำท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมือง พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
  ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
13,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
25 ตุลาคม 2562 14,900 18,900 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
1 พฤศจิกายน 2562 13,900 17,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 14,900 18,900 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 14,900 18,900 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 15,900 19,900 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
29 พฤศจิกายน 2562 13,900 17,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
13 ธันวาคม 2562 15,900 19,900 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หอพระแก้ว ล่องเรือคายัค ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [AUG-OCT] 3วัน 2คืน บิน BANGKOK AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ–หอพระแก้ว–ประตูชัย–พระธาตุหลวง –วังเวียง–ถนนโรตี -/L/D)
Day 2 : วังเวียง–ล่องเรือคายัค–ถ้ำนอน–Zip Line–ถ้ำจัง–ถ้ำปูคำ–บลูลากูน –บอลลูนยัก (B/L/D)
Day 3 : วังเวียง – เวียงจันทร์ – กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวลาว ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หอพระแก้ว ล่องเรือคายัค ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [AUG-OCT] 3วัน 2คืน บิน BANGKOK AIRWAYS,สัมผัสวิถีชีวิตและธรรมชาติของ เมืองวังเวียง ที่ได้รับฉายาว่าเป็น“กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว”,ขอพร พระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทสลาว ชม อนุสาวรีย์ประตูชัย,เยี่ยมชม หอพระแก้ว ซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระแก้วมรกต,เพลิดเพลินกับกิจกรรม ล่องเรือคายัค Zip Line แวะชม ถ้ำนอน ถ้ำปูคำ,จุดชมวิว ณ ถ้ำจัง ที่สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองวังเวียงได้,สนุกสนานกับกิจกรรมการเล่นน้ำ ณ บลูลากูน,สัมผัสประสบการณ์ ขึ้นบอลลูนยักษ์ เพื่อชมเมืองวังเวียงในมุมสูง + พักหรู 4 ดาว
  กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
13,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
7 กรกฎาคม 2562 13,900 16,900 13,500 12,900 ทัวร์เต็ม
28 กรกฎาคม 2562 14,900 17,900 14,500 13,900 เช็คที่นั่ง
5 สิงหาคม 2562 14,900 17,900 14,500 13,900 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 14,900 17,900 14,500 13,900 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 14,900 17,900 14,500 13,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงบิงห์ ฮาลอง ล่องเรือ ช้อปปิ้ง [DEC] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา (B/L/D)
Day 2 : ซาปา-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ฮานอย (B/L/D)
Day 3 : ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง (B/L/D)
Day 4 : ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงบิงห์ ฮาลอง ล่องเรือ ช้อปปิ้ง [DEC] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA,หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได,ชมน้ำตก Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน ชมถ้ำนางฟ้าและแพชาวประมง,นั่งรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้า ขึ้น ยอดเขาฟานซีปัน,ชมทะเลสาบคืนดาบ ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ และชมวัดหง๊อกเซิน,ล่องเรือชมถ้ำตามก๊กเปรียบเหมือน “กุ้ยหลินของจีน",อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย และตลาด Night Market เมืองฮาลอง,พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ เฝอเวียดนาม และชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล,ไวน์แดงดาลัด
  ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
13,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 ธันวาคม 2562 13,900 17,400 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
2 ธันวาคม 2562 13,900 17,400 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
4 ธันวาคม 2562 13,900 17,400 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
5 ธันวาคม 2562 15,900 19,400 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 14,900 18,400 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
8 ธันวาคม 2562 14,900 18,400 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
9 ธันวาคม 2562 13,900 17,400 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
10 ธันวาคม 2562 13,900 17,400 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
14 ธันวาคม 2562 14,900 18,400 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
15 ธันวาคม 2562 14,900 18,400 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
21 ธันวาคม 2562 14,900 18,400 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
22 ธันวาคม 2562 14,900 18,400 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง