N&B Pizza Crepe Trip2

 

N&B Pizza Crepe Trip2


 

จังหวัด : ระยอง


          ขอขอบคุณ N&B Pizza Crepe ที่ให้ความไว้วางใจ เลือกใช้บริการจากทาง Thaifly Travel ในการจัดสัมมนาเป็นบริษัท ทำเกี่ยวกับ Crepe ซึ่งเติมโตอย่างรวดเร็ว มีแล้วเกิน 100 สาขาทั่วประเทศ โดย ทางผู้ บริหาร ต้องการให้พนักงาน รู้จักกันมากขึ้น ในสาขา ต่างๆ ทั่วประเทศ และ ทางเรา จึง จัดกิจกรรม ทีมบิวดิ้ง และ ทำกิจกรรม วอล์คแรลลี่ ที่สนุกสนาน สอดแทรกความรู้ เข้าใจได้ง่าย

ภาพกิจกรรม
Last Update 11-01-2016 |  Read 6939 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง