Internet Business Network (IBN)

 

Internet Business Network (IBN)


 

สถานที่ : เขาใหญ่

จังหวัด : นครราชสีมา


           IBN เป็นองค์กรไอทีที่มีพนักงานและผู้บริหารทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศมีหน่วยงานและแผนกงานที่ต้องทำงานร่วมกันหลายส่วน หลายช่วงเวลาและสิ่งเหล่านี้จึงเป็นอุปสรรคที่จะให้พนักงานทุกๆ คนสามารถสร้างความสนิทสนมหรือรู้จักกันได้ กิจกรรม Team Building และ กิจกรรมวอล์คแรลลี่ ในครั้งนี้แม้จะต้องเผชิญกับอากาศอันหนาวเย็นแต่เขาเหล่านี้ก็สามารถร่วมแรงร่วมใจกันทำภารกิจของกลุ่มได้ลุล่วง รักกันมากขึ้น

ภาพกิจกรรม
Last Update 27-06-2017 |  Read 9171 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
Thaifly Travel Co., Ltd
589/84 ชั้น 15 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ บางนา ถ.บางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel. (02-004-3999), Fax. (02-745-7322)
T.A.T. Licence No. 11/10471  | Copyright © 1999 - 2021 Thaifly.com. All rights reserved.