Big Dutchman

 

Big Dutchman


 

 

จังหวัด : นครนายก


               ขอขอบคุณ ที่ให้ความไว้วางใจ เลือกใช้บริการจากทาง Thaifly Travel ในการจัดสัมมนา บริษัท Big Dutchman เป็นผู้ให้บริการ เครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น สุกร ไก่ ฯลฯ ซึ่งบริษัทมีพนักงาน 60 คน ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการทำงานแบบสากล คือ มีการทำงานร่วมกันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เช่น เยอรมัน เวียดนาม เนเธอร์แลนด์ ซึ่งทางบริษัทต้องการให้พนักงาน ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไทย ต่างชาติ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เนื่องจากบริษัท Big Dutchman เป็นบริษัทที่มีหลายแผนก จึงทำให้พนักงานหลายคนไม่รู้จักกันร่วมถึงไม่มีปฎิสัมพันธ์กัน ซึ่งการร่วมกิจกรรมสัมมนาและทีมบิวดิ้งในครั้งนี้ ทำให้พนักงานทุกคนได้ทำความรู้จักกันและกันมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีทั้งการสัมมนา วิชาการ ภายในห้อง และ กิจกรรมวอล์คแรลลี่ กิจกรรม ล่องแก่ง และทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมโดยการมอบทุนการศึกษาและของจำเป็นต่างๆ ให้แก่นักเรียนที่ยากไร้ ณ โรงเรียน วัดวังทิพย์พันธาราม

ภาพกิจกรรม
Last Update 11-01-2016 |  Read 8075 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
Thaifly Travel Co., Ltd
589/84 ชั้น 15 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ บางนา ถ.บางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel. (02-004-3999), Fax. (02-745-7322)
T.A.T. Licence No. 11/10471  | Copyright © 1999 - 2021 Thaifly.com. All rights reserved.