BCP Housing Co., LTD.

 

BCP Housing Co., LTD.


 

จังหวัด : กาญจนบุรี

             บริษัท BCP Housing ที่มีความชำนาญ ในการจัดขายบ้าน ได้จัดสัมมนา และร่วมทำกิจกรรมทีมบิวดิ้ง และกิจกรรมวอล์คแรลลี่ พร้อมทั้ง พักผ่อนหย่อนใจ และเล่นกิจกรรม ที่สนุกสนาน แบ่งกลุ่ม เพื่อเล่นเกมส์กิจกรรม ประจำฐานต่างๆ ให้ความสนุกสนาน ให้แก่พนักงานเป็นอย่างมาก พร้อมให้ แนวทางในการ ทำงาน เพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุด ของ บริษัท ให้เป็นไปทางทิศทางเดียวกัน

 

Last Update 11-01-2016 |  Read 5571 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง