ซีเกมส์ 2015 ครั้งที่ 28 ณ ประเทศสิงคโปร์ | 28th SEA GAMES 2015 @ Singapore

ร่วมส่งแรงใจ เชียร์ทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 28th SEA GAMES 2015 @ Singapore
 


ซีเกมส์ 2015 ครั้งที่ 28 ณ ประเทศสิงคโปร์  | 28th SEA GAMES 2015 @ Singapore
ซีเกมส์ 2015 ครั้งที่ 28 ประเทศสิงคโปร์ เจ้าภาพ จัดการแข่งขันแข่งขันระหว่างวันที่ 05- 16 มิถุนายน 2558 ได้ทำการเปิดตัว มาสคอต คำขวัญ เพลง สำหรับใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ ออกมาแล้ว  ชื่อ นีล่า | NILA กีฬาซีเกมส์ 2015 (พ.ศ. 2558) เป็นการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 28 โดยมีสิงคโปร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมีนักกีฬา 7,000 คน จากทั้งหมด 11 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าร่วมแข่งขัน โดยการแข่งขันฟุตบอล จะเริ่มแข่งขันวันที่ 29 พฤษภาคม ก่อนพิธีเปิด


Mascot 28th SEA GAMES จะชื่อ นีล่า ที่เป็นสัญลักษณ์ สิงโตนำโชค
คำขวัญ 28th SEA GAMES  | “Celebrate the Extraordinary” หรือ “งานฉลองสิ่งที่เหนือกว่าธรรมดา” 
28th SEA GAMES Theme Song | เพลง ที่ใช้ประจำการแข่งขันครั้งนี้ จะมีประมาณ 7 เพลง เช่น เพลง Your’s Almost There, Greatest, Forever, Still, Colours, Ordinary และ Unbreakable. 

 

ประวัติซีเกมส์ ความเป็นมาซีเกมส์ กีฬาภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
กีฬาซีเกมส์ South-East Asian Games หรือที่ย่อมาจาก SEA Games เป็นการแข่งขันกีฬากันระหว่างภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้  ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและ สภาโอลิมปิกแห่งเอเซีย ซึ่งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 (ค.ศ. 1958) องค์กรการกีฬา ของประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเซียนเกมส์ ครั้งที่ 3 ที่กรุงโตเกียวของ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดตั้งองค์กรการกีฬาในระดับภูมิภาคขึ้น โดยหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ เสนอว่าควรจัดการแข่งขันกีฬาในกลุ่มประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกัน เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อนบ้านประเทศร่วมกัน ซึ่งเหตุนี้เอง การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 1 จึงได้ถือกำเนิดขึ้น โดยประกอบไปด้วยคณะกรรมการสมาชิกประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศไทย, มาเลเซีย, เวียดนาม, ลาว, พม่า, เขมร, สิงค์โปร์ มาเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ซึ่งเป็นชื่อในการจัดแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 1 ที่ กรุงเทพมหานครของไทย เมื่อวันที่ 12 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2502 (ค.ศ. 1959) แข่งขันกีฬา 12 ชนิด รวมทั้งสิ้น 527 คน
ต่อมาในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 2 กัมพูชา ได้เข้าร่วมการแข่งขันในปี พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1961) จากนั้นในปี พ.ศ. 2520 (ค.ศ. 1977) สมาพันธ์กีฬาได้ประกาศเปลี่ยนชื่อจาก สมาพันธ์กีฬาแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นชื่อ กีฬาซีเกมส์ จนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งยังมีมติให้ ประเทศ อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, บรูไน เข้าร่วมเป็นสมาชิกและ กรรมการสมาพันธ์อย่างเป็นทางการ  จึงได้สิทธิ์ร่วมการแข่งขันครั้งที่ 9 ที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศมาเลเซีย และสุดท้ายในปี พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) ได้มีประเทศ ติมอร์ตะวันออก มาเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 22 ที่กรุงฮานอย ของประเทศเวียดนามอีกด้วย ล่าสุด พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) การแข่งขันซีเกมส์ จะจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์

การคัดเลือกเจ้าภาพ ซีเกมส์ 2015 ครั้งที่ 28 ณ ประเทศสิงคโปร์  | 28th SEA GAMES 2015 @ Singapore
สิงคโปร์ ได้รับการคัดเลือกในฐานะเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ในครั้งนี้ ระหว่างการแข่งขันซีเกมส์ 2011 ที่กรุงจาการ์ตา และเมืองปาเลมบัง อินโดนีเซีย เป็นเจ้าภาพ โดยสิงคโปร์เคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ในปี 2007 และ 2013 แต่สิงคโปร์ไม่พร้อมจัดการแข่งขัน เนื่องจากคาดว่าการก่อสร้างสนามกีฬาแห่งชาติแห่งใหม่จะมีความล่าช้า

สนามแข่งขัน ซีเกมส์ 2015 ครั้งที่ 28 ณ ประเทศสิงคโปร์  | 28th SEA GAMES 2015 @ Singapore
การแข่งขันซีเกมส์ในครั้งนี้จะใช้การผสมผสานระหว่างสนามกีฬาชั่วคราวและสนามกีฬาแห่งใหม่ที่มีอยู่ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จะมีอยู่บริเวณใจกลางเมือง สถานที่จัดการแข่งขันส่วนใหญ่มีคุณภาพดี และได้รับการใช้เพื่อจัดมหกรรมกีฬาสำคัญต่างๆ เช่น โอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2010 ที่สิงคโปร์ รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน หัวใจหลักของสถานที่จัดการแข่งขันครั้งนี้คือ อุทยานกีฬาสิงคโปร์ ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จเมื่อกลางปี 2014 อีกทั้งยังมีสนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์แห่งใหม่ ที่มีความจุของผู้ชมในสนาม 55,000 ที่นั่ง ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันหลักในครั้งนี้ หมู่บ้านของนักกีฬาไม่ได้ถูกสร้างขึ้น ตามแนวคิด "หมู่บ้านในเมือง" โดยนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันจะพักผ่อนที่โรงแรมหรู 20 แห่ง ใจกลางเมือง นอกจากนี้สถานที่ออกกำลังกายของนักกีฬา ยังตั้งอยู่ใกล้กับอุทยานกีฬาสิงคโปร์ เพื่อเพิ่มกลิ่นอายของความเป็นเมืองและลดค่าใช้จ่ายในการสร้างหมู่บ้านนักกีฬา เพื่อไปลงทุนในด้านอื่นๆ 


ประเภทกีฬา ใน ซีเกมส์ 2015 ครั้งที่ 28 ณ ประเทศสิงคโปร์  | 28th SEA GAMES 2015 @ Singapore
การแข่งขันครั้งนี้ ประกอบด้วย 402 ประเภท จาก 36 ชนิดกีฬา และจำนวนเหรียญทองที่ชิงชัยจะวงเล็บไว้หลังชนิดกีฬานั้นๆ 30 กีฬาแรกที่จะใช้จัดการแข่งขันได้รับการประกาศครั้งแรกโดยสภาโอลิมปิกแห่งชาติสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2013 ซึ่งเป็นช่วงที่กำลังจะเริ่มการแข่งขันซีเกมส์ 2013 ที่เนปยีดอ, เมียนมาร์ และไม่มีที่ว่างพอสำหรับอีก 8 ชนิดกีฬาหลักที่จะบรรจุเข้าไป จนเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2014 กีฬาหลักอีก 6 ชนิด ได้แก่ มวยสากลสมัครเล่น, ขี่ม้า, ฟลอร์บอล, เปตอง, เรือพาย และวอลเลย์บอล ถูกบรรจุเข้าไปเพิ่ม อีกทั้งฟลอร์บอล ยังได้ถูกจัดเข้าไปชิงชัยเหรียญทองเป็นครั้งแรก หลังจากที่ซีเกมส์ 2013 ถูกบรรจุเป็นกีฬาสาธิต ไม่มีการชิงเหรียญทอง ในการเลือกจัดการแข่งขันตามชนิดกีฬาต่างๆ คณะกรรมการจัดการแข่งขันแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาที่จะกำหนดรูปแบบการแข่งขัน เพื่อเพิ่มระดับความเป็นเลิศในกีฬาที่สำคัญ มีเพียงฟลอร์บอล และเน็ตบอลเท่านั้นที่เป็นกีฬาดั้งเดิมและถูกรวมอยู่ในการชิงชัยเหรียญทอง ทำให้อีก 34 ชนิดกีฬาที่เหลือ ที่มีกีฬาบรรจุในกีฬาโอลิมปิกถึง 24 ชนิด และบรรจุเฉพาะในเอเชียนเกมส์ 10 ชนิด

การแข่งขันครั้งนี้ ใช้สนามแข่งขันทิ้งสิ้น 30 แห่ง สำหรับกีฬา 36 ชนิด

 • กีฬาทางน้ำ
  • Diving pictogram.svg ดำน้ำ (8)
  • Swimming pictogram.svg ว่ายน้ำ (38)
  • Synchronized swimming pictogram.svg ระบำใต้น้ำ (3)
  • Water polo pictogram.svg โปโลน้ำ (2)
 • Archery pictogram.svg ยิงธนู (10)
 • Athletics pictogram.svg กรีฑา (46)
 • Badminton pictogram.svg แบดมินตัน (7)
 • Basketball pictogram.svgบาสเกตบอล (2)
 •  บิลเลียดและสนุกเกอร์ (10)¹
 • Bowling pictogram.svgโบว์ลิ่ง (10)ʰ
 • Boxing pictogram.svgมวยสากลสมัครเล่น (11)
 • Canoeing (flatwater) pictogram.svg เรือแคนู (17)
 • Cycling (road) pictogram.svg จักรยาน (6)
 • Equestrian pictogram.svg ขี่ม้า (4)
 • Fencing pictogram.svg ฟันดาบ (12)
 • Floorball pictogram.svg ฟลอร์บอล (2)³
 • Football pictogram.svg ฟุตบอล (2)
 • Golf pictogram.svg กอล์ฟ (4)¹
 • Gymnastics (artistic) pictogram.svg ยิมนาสติก (16)
 • Field hockey pictogram.svg ฮอกกี้ (2)
 • Judo pictogram.svg ยูโด (12)
 • Netball pictogram.svg เน็ตบอล (1)³
 •  ปันจักสีลัต (13)²
 •  เปตอง (10)²
 • Rowing pictogram.svg เรือใบ (18)
 • Rugby union pictogram.svg รักบี้ 7 คน (2)ʰ
 • Sailing pictogram.svg เรือใบ (20)
 • Sepaktakraw pictogram.svg เซปักตะกร้อ (10)¹
 • Shooting pictogram.svg ยิงปืน (26)
 • Softball pictogram.svg ซอฟท์บอล (2)
 • Squash pictogram.svg สควอช (5)
 • Table tennis pictogram.svg เทเบิลเทนนิส (7)
 • Taekwondo pictogram.svg เทควันโด (15)
 • Tennis pictogram.svg เทนนิส (7)
 • Dragon boat pictogram.svg เรือประเพณี (8)
 • Triathlon pictogram.svg ไตรกีฬา (2)
 • Volleyball (indoor) pictogram.svg วอลเลย์บอล (2)
 • Water skiing pictogram.svg สกีน้ำ (11)ʰ
 • Wushu pictogram.svg วูซู (20)¹

¹ – ไม่ใช้จัดในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
² – จัดในการแข่งขันเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
³ – ไม่ใช้จัดในกีฬาโอลิมปิก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่เจ้าภาพเสนอตัวจัดการแข่งขัน
° – ใช้จัดในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก และเจ้าภาพเสนอตัวจัดการแข่งขัน
ʰ- ไม่เคยใช้จัดในกีฬาซีเกมส์มาก่อน เป็นครั้งแรกที่เจ้าภาพเสนอตัวจัดการแข่งขัน


ปฏิทินการแข่งขัน ซีเกมส์ 2015 ครั้งที่ 28 ณ ประเทศสิงคโปร์  | 28th SEA GAMES 2015 @ Singapore

OC พิธีเปิด การแข่งขันรอบต่างๆ 1 การแข่งขันชิงเหรียญทอง CC พิธีปิด
พฤษภาคม / มิถุนายน 29
ศุกร์
30
เสาร์
31
อาทิตย์
1
จันทร์
2
อังคาร
3
พุธ
4
พฤหัส
5
ศุกร์
6
เสาร์
7
อาทิตย์
8
จันทร์
9
อังคาร
10
พุธ
11
พฤหัส
12
ศุกร์
13
เสาร์
14
อาทิตย์
15
จันทร์
16
อังคาร
จำนวนเหรียญทอง
พิธีการ               OC                     CC  
 ยิงธนู                         TBD TBD     TBD
 กรีฑา                 TBD   TBD TBD TBD TBD         TBD
 แบดมินตัน                         TBD TBD TBD
 บาสเกตบอล                       TBD   TBD
 บิลเลียดและสนุกเกอร์                 TBD TBD TBD TBD TBD             TBD
 โบว์ลิ่ง                       TBD TBD TBD TBD TBD     TBD
 มวยสากลสมัครเล่น                   TBD             TBD
 เรือแคนู                 TBD   TBD TBD               TBD
 จักรยาน                           TBD TBD TBD TBD     TBD
 ดำน้ำ                 TBD TBD TBD TBD               TBD
 ขี่ม้า                 TBD TBD TBD TBD             TBD
 ฟันดาบ           TBD TBD   TBD TBD                   TBD
 ฮอกกี้                     TBD TBD     TBD
 ฟลอร์บอล                       TBD     TBD
 ฟุตบอล       1   1
 กอล์ฟ                       TBD         TBD
 ยิมนาสติก                 TBD TBD TBD TBD TBD             TBD
 ยูโด                                  
 เน็ตบอล       TBD                   TBD
 ปันจักสีลัต                         TBD TBD     TBD
 เปตอง                 TBD TBD TBD TBD TBD TBD   TBD
 เรือพาย                           TBD TBD     TBD
 รักบี้ 7 คน                 2                   2
 เรือใบ                 TBD TBD TBD TBD TBD     TBD
 เซปักตะกร้อ                 TBD TBD TBD TBD   TBD
 ยิงปืน                 TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD       TBD
 ซอฟท์บอล                 TBD             TBD
 สควอช                       TBD TBD TBD   TBD
 ว่ายน้ำ                 TBD TBD TBD TBD TBD TBD           TBD
 ระบำใต้น้ำ         TBD TBD                         TBD
 เทเบิลเทนนิส       TBD TBD TBD   2                 7
 เทควันโด                             TBD TBD TBD     TBD
 เทนนิส                 TBD TBD TBD     7
 เรือประเพณี                 TBD TBD                   TBD
 ไตรกีฬา                 1 1                   2
 วอลเลย์บอล (ในร่ม)                         2 2
 โปโลน้ำ                         TBD TBD TBD
 สกีน้ำ                           TBD TBD TBD     TBD
 วูซู                 TBD TBD TBD                 TBD
จำนวนเหรียญทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402
จำนวนเหรียญทองสะสม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402
พฤษภาคม / มิถุนายน 29
ศุกร์
30
เสาร์
31
อาทิตย์
1
จันทร์
2
อังคาร
3
พุธ
4
พฤหัส
5
ศุกร์
6
เสาร์
7
อาทิตย์
8
จันทร์
9
อังคาร
10
พุธ
11
พฤหัส
12
ศุกร์
13
เสาร์
14
อาทิตย์
15
จันทร์
16
อังคาร
จำนวนเหรียญทอง

ตารางถ่ายทอดสดซีเกมส์ 2015 (โปรแกรมนักกีฬาไทย) | ซีเกมส์ 2015 ครั้งที่ 28 ณ ประเทศสิงคโปร์  | 28th SEA GAMES 2015 @ Singapore
ตารางแข่งซีเกมส์นักกีฬาไทย วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 
19.30 น. ฟุตบอลชาย ไทย พบ ลาว (ช่อง 7 สี และ แอพฯ Bugaboo.TV ถ่ายทอดสด) 

ตารางแข่งซีเกมส์นักกีฬาไทย วันที่ 1 มิถุนายน 2558
19.30 น. ฟุตบอลชาย ไทย พบ ติมอร์ เลสเต้ (ช่อง 9 ถ่ายทอดสดและ แอพฯ Bugaboo.TV ถ่ายทอดสด) 

ตารางแข่งซีเกมส์นักกีฬาไทย วันที่ 4 มิถุนายน 2558
15.00 น. ฟุตบอลชาย ไทย พบ มาเลเซีย (ช่อง 11 ถ่ายทอดสดและ แอพฯ Bugaboo.TV ถ่ายทอดสด)

ตารางถ่ายทอดสดซีเกมส์ วันที่ 5 มิถุนายน 2558
18.30 น. พิธีเปิดซีเกมส์ 2015 (ช่อง 3 ถ่ายทอดสดและ แอพฯ Bugaboo.TV ถ่ายทอดสด)

ตารางแข่งซีเกมส์นักกีฬาไทย วันที่ 6 มิถุนายน 2558
ช่อง 5 ถ่ายทอดสดเริ่มเวลา 13.00 น. และ แอพฯ Bugaboo.TV ถ่ายทอดสดทั้งวัน
19.30 น.ฟุตบอลชาย ไทย พบ บรูไน (ช่อง 5 ถ่ายทอดสด)

ตารางแข่งซีเกมส์นักกีฬาไทย วันที่ 7 มิถุนายน 2558 
ช่อง 7 ถ่ายทอดสดเริ่มเวลา 13.00 น. และ แอพฯ Bugaboo.TV ถ่ายทอดสดทั้งวัน

ตารางแข่งซีเกมส์นักกีฬาไทย วันที่ 8 มิถุนายน 2558
ช่อง 9 ถ่ายทอดสดเริ่มเวลา 13.00 น. และ แอพฯ Bugaboo.TV ถ่ายทอดสดทั้งวัน

ตารางแข่งซีเกมส์นักกีฬาไทย วันที่ 9 มิถุนายน 2558 
ช่อง 11 ถ่ายทอดสดเริ่มเวลา 13.00 น. และ แอพฯ Bugaboo.TV ถ่ายทอดสดทั้งวัน
10.00 น.  บาสเกตบอลหญิง ไทย พบ ฟิลิปปินส์
12.00 น.  บาสเกตบอลชาย ไทย พบ กัมพูชา

ตารางแข่งซีเกมส์นักกีฬาไทย วันที่ 10 มิถุนายน 2558 
ช่อง 3 ถ่ายทอดสดเริ่มเวลา 13.00 น. และ แอพฯ Bugaboo.TV ถ่ายทอดสดทั้งวัน 
19.30 น. ฟุตบอลชาย ไทย พบ เวียดนาม (ช่อง 3 ถ่ายทอดสด)
16.00 น. วอลเลย์บอลชาย ไทย พบ เมียนมาร์
17.00 น. บาสเกตบอลหญิง ไทย พบ มาเลเซีย

ตารางแข่งซีเกมส์นักกีฬาไทย วันที่ 11 มิถุนายน 2558 
ช่อง 5 ถ่ายทอดสดเริ่มเวลา 13.00 น. และ แอพฯ Bugaboo.TV ถ่ายทอดสดทั้งวัน
15.00 น. วอลเลย์บอลหญิง ไทย พบ เมียนมาร์
12.00 น. บาสเกตบอลชาย ไทย พบ เวียดนาม
19.00 น. บาสเกตบอลหญิง ไทย พบ สิงคโปร์

ตารางแข่งซีเกมส์นักกีฬาไทย วันที่ 12 มิถุนายน 2558
ช่อง 7 ถ่ายทอดสดเริ่มเวลา 13.00 น. และ แอพฯ Bugaboo.TV ถ่ายทอดสดทั้งวัน
13.00 น. วอลเลย์บอลหญิง ไทย พบ อินโดนีเซีย
15.30 น. โปโลนํ้าหญิง ไทย พบ อินโดนีเซีย
16.00 น. วอลเลย์บอลชาย ไทย พบ มาเลเซีย
19.00 น. บาสเกตบอลชาย ไทย พบ กัมพูชา
21.00 น. โปโลนํ้าชาย ไทย พบ สิงค์โปร์

ตารางแข่งซีเกมส์นักกีฬาไทย วันที่ 13 มิถุนายน 2558 
ช่อง 9 ถ่ายทอดสดเริ่มเวลา 13.00 น. และ แอพฯ Bugaboo.TV ถ่ายทอดสดทั้งวัน
15.30 น. โปโลนํ้าหญิง ไทย พบ มาเลเซีย
19.30 น. โปโลนํ้าชาย ไทย พบ ฟิลิปปินส์
15.00 น. บาสเกตบอลชาย ไทย พบ กัมพูชา
11.00 น. บาสเกตบอลหญิง ไทย พบ เวียดนาม

ตารางแข่งซีเกมส์นักกีฬาไทย วันที่ 14 มิถุนายน 2558 
ช่อง 11 ถ่ายทอดสดเริ่มเวลา 13.00 น. และ แอพฯ Bugaboo.TV ถ่ายทอดสดทั้งวัน
11.00 น. วอลเลย์บอลชาย ไทย พบ ฟิลิปปินส์
15.00 น. บาสเกตบอลหญิง ไทย พบ อินโดนีเซีย
15.30 น. โปโลนํ้าหญิง ไทย พบ ฟิลิปปินส์
19.30 น. โปโลนํ้าชาย ไทย พบ อินโดนีเซีย

ตารางแข่งซีเกมส์นักกีฬาไทย วันที่ 15 มิถุนายน 2558 (ช่อง 3 ถ่ายทอดสดเริ่มเวลา 13.00 น.)
ช่อง 3 ถ่ายทอดสดเริ่มเวลา 13.00 น. และ แอพฯ Bugaboo.TV ถ่ายทอดสดทั้งวัน
17.00 น. โปโลนํ้าหญิง ไทย พบ สิงค์โปร์
19.30 น. โปโลนํ้าชาย ไทย พบ มาเลเซีย

ตารางถ่ายทอดสดซีเกมส์ วันที่ 16 มิถุนายน 2558
ช่อง 5 ถ่ายทอดสดเริ่มเวลา 13.00 น. และ แอพฯ Bugaboo.TV ถ่ายทอดสดทั้งวัน
xx.xx น. พิธีปิดซีเกมส์ 2015


ตารางการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ | 28th SEA GAMES 2015 @ Singapore

ตารางการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ | 28th SEA GAMES 2015 @ Singapore | Basketball Men Seagames28th | ซีเกมส์ 2558
ตารางการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ | 28th SEA GAMES 2015 @ Singapore | Basketball Women Seagames28th | ซีเกมส์ 2558

ตารางการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ | 28th SEA GAMES 2015 @ Singapore | Volleyball MEN Seagames28th | ซีเกมส์ 2558
ตารางการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ | 28th SEA GAMES 2015 @ Singapore | Volleyball Women Seagames28th | ซีเกมส์ 2558


Credit | ตารางถ่ายทอดสดซีเกมส์ 2015 (โปรแกรมนักกีฬาไทย)

Last Update 28-10-2020 |  Read 27110 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

Related News
 • ข้อมูลตามแผนกของเราติดต่อที่ (02)073-3999 หรือติดต่อโดยตรงตามแผนกดัง นี้
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และรับทำวีซ่า
 • Email : info@thaifly.com
 • แผนกทัวร์ต่างประเทศ
 • Email : tour@thaifly.com
 • แผนกรับจัดกรุ๊ปเหมา
 • Email : incentive@thaifly.com
 • แผนกทีมบิวดิ้ง สัมมนา
  • แผนกทีมบิวดิ้ง สัมมนา เน้นแก้ปัญหาองค์กร เพิ่มศักยภาพองค์กร สร้างทีมเวิร์ค เพิ่มยอดขาย
  • คุณ ธเนศ
  • 085-953-1520, 081-807-6965
  • tanes@thaifly.com
  • แผนกทัวร์ท่องเที่ยว ในประเทศ-ต่างประเทศ สำหรับองค์กร เน้น กิจกรรมท่องเที่ยว สันทนาการ จัดไนท์ปาร์ตี้
  • คุณ แขก
  • LINE ID: @thaifly8
  • 089-145-5811
  • khak@thaifly.com
ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
Thaifly Travel Co., Ltd
589/84 ชั้น 15 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ บางนา ถ.บางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ติดต่อเรา
T.A.T. Licence No. 11/10471  | Copyright © 1999 - 2021 Thaifly.com. All rights reserved.