ข้อมูลเที่ยวลาว : วัดแสนสุขาราม (WatSaensukkaram)

ข้อมูลเที่ยวลาว : วัดแสนสุขาราม (WatSaensukkaram)

วัดแสนสุขาราม ที่ตั้ง ถนนเชียงทอง ภายในตัวเมือง ใกล้กับวัดสงบลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ วัดแสนสุขาราม สร้างขึ้นในพ.ศ. 2261 ตามประวัติกล่าวว่าชื่อของวัดมาจากเงินจำนวน 100,000 กีบ ที่มีผู้บริจาคให้เป็นทุนเริ่มสร้างขึ้นภายหลังที่นครหลวงพระบางแยกออกจากนครเวียงจันทน์ได้ 11 ปี โดยวัดแสนสุขารามได้รับกาสรบูรณะ 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2475  ครั้งที่สองเมื่อพ.ศ.2500 ส่วนการประดับลวดลายปิดทองนั้นบูรณะเมื่อคริสศตวรรษที่ 20 โดยช่างชาวหลวงพระบาง

จุดเด่นของวัดแสนสุขารามคือ พระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ ที่มีอยู่เพียงองค์เดียวในหลวงพระบาง มีพระหัตถ์ที่งดงามผ่องแผ้ว และหอรอยพระพุทธบาทจำลองด้านข้างหอพระยืน ส่วนพระอุโบสถลงรักปิดทองอย่างสวยงาม จัดเป็นศิลปะแบบหลวงพระบางตอนกลาง สังเกตได้จากเสาทรงแปดเหลี่ยม และยอดเสารูปกลีบบัว ส่วนผนังภายในพระอุโบสถตกแต่งด้วยการเขียนภาพสีทองลงบนพื้นแดง โดยตรงกลางเป็นที่ประดิษฐานพระประธานหรือพระองค์หลวง เป็นวัดเก่าแก่ที่ถูกสร้าง ภายหลังหลวงพระบางแยกออกจากนครเวียงจันทร์เมื่อ 11 ปีที่แล้วเป็นอีกอาณาจักรหนึ่งก่อนหน้านั้นบริเวณที่สร้างวัดแสนสุขารามมีวัดเก่าอยู่ก่อนหน้านั้นสร้างขึ้นเมื่อคริสศตวรรษที่ 15 สร้างให้วัดแห่งนี้มีความสวยงามและน่าสนใจไม่น้อยเลย

พระพุทธรูปปางเปิดโลก อยู่ในหอพระยืนติดกับโรงเก็บเรือแข่ง พระพุทธรุปเป็นแบบเดียวกับพระอัฎฐารสที่วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย คนหลวงพระบางเรียกพระพุทธรูปนี้ว่า "พะเจ้า18ศอก" เนื่องจากมีความสูงวัดได้ 18 ศอก มีพระพักตร์ที่งดงามผ่องแผ้ว และหอรอยพระพุทธบาทจำลองด้านข้างหอพระยืนอุโบสถหรือสิมวัดแสนสุขราม สิมของวัดแสนตกแต่งลวดลายลงรักปิดทองสวยงาม ตัวสิมจัดเป็นศิลปะแบบหลวงพระบางตอนกลางศตวรรษที่ 20 สังเกตได้จากเสาแปดเหลี่ยม และยอดเสารูปกลีบบัว ส่วนผนังภายในสิมตกแต่งด้วยการเขียนภาพสีทองลงบนพื้นแดง โดยตรงกลางเป็นที่ประดิษฐานพระประธานหรือพระองค์หลวงสร้างให้วัดแห่งนี้มีความสวยงามและน่าสนใจไม่น้อย

Last Update 14-05-2020 |  Read 7297 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

  • แผนกรับจัดกรุ๊ปเหมา
  • Email : incentive@thaifly.com
ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
Thaifly Travel Co., Ltd
589/84 ชั้น 15 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ บางนา ถ.บางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ติดต่อเรา
T.A.T. Licence No. 11/10471  | Copyright © 1999 - 2021 Thaifly.com. All rights reserved.