ข้อมูลเที่ยวลาว : ด่านผ่านแดนไทย-ลาว

ข้อมูลเที่ยวลาว : ด่านผ่านแดนไทย-ลาว


จุดผ่านแดนถาวรไทยลาว /ด่านสากล 15 จุด
1. เชียงราย -ด่าน อ.เชียงของ / บ่อแก้ว - เมืองห้วยทราย (ด่านสากล) 08.00 – 18.00 น. 
2. ด่าน บ.เชียงแสน อ.เชียงแสน / เมืองต้นผึ้ง (ด่านท้องถิ่น) 08.00 – 18.00 น.
3. น่าน -ด่าน บ.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ ไชยะบุลี / บ.น้ำเงิน เมืองเงิน (ด่านสากล) 08.00 – 17.00 น.
4. เลย -ด่าน บ.ปากห้วย ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ / เมืองแก่นท้าว (ด่านท้องถิ่น) 08.00 – 18.00 น.
5. ด่านสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำเหือง ต.ตาฮี อ.ท่าลี่ บ.คอนผึ้ง (เมืองหมอ) เมืองแก่นท้าว 07.00 – 18.00 น. 
    เป็นจุดผ่านแดนถาวรด่านสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำเหืองไทย-ลาว บ้านนากะเซ็ง ต.อาฮี อ.ท่าลี่
6. ด่าน บ.เชียงคาน ม.2 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน / เวียงจันทน์ เมืองสานะคาม (ด่านท้องถิ่น) 08.00 – 18.00 น.
7. ด่าน บ.คกไผ่ ต.ปากชม อ.ปากชม / บ.วัง เมืองสานะคาม (ด่านท้องถิ่น) 08.00 – 16.00 น.
8. หนองคาย - ด่านท่าเสด็จ อ.เมืองหนองคาย / นครหลวงเวียงจันทน์ ท่าเดื่อ (ด่านท้องถิ่น) 08.00 – 18.00 น.
9. ด่านสะพาน มิตรภาพไทย / ลาว บ.เหล่าจอมมณี ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย - บ.ดงพูลี เมืองหาดทรายฟอง(ด่านสากล) 06.00 – 22.00 น.
10. ด่าน อ.บึงกาฬ บอลิคำไซ / เมืองปากซัน(ด่านสากล) 08.00 -18.00 น.
11. นครพนม ต.ในเมือง เทศบาลเมืองนครพนม /คำม่วน เมืองท่าแขก 08.00 - 18.00 น.
12. มุกดาหาร ด่าน อ.เมืองมุกดาหาร / สะหวันนะเขต เมืองคันทะบุลี (ด่านสากล) 06.00 – 18.00 น.)
13. ด่าน (สะพานมิตรภาพ 2) บ.สงเปือย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร / บ.นาแก เมืองไกสอน พมวิหาร 06.00 – 22.00 น.
14. อุบลราชธานี 
     - ด่านถาวร บ.ปากแซง กิ่ง อ.นาตาล / สาละวัน 
     - ด่านท้องถิ่น บ.ปากตะพาน เมืองละคอนเพ็ง 08.00 – 18.00 น. 
15. -ด่านถาวรช่องเม็ก อ.สิรินธร / จำปาสัก 
     - ด่านสากลวังเต่า เมืองโพนทอง 06.00 – 20.00 น.
 ด่านเชียงของ-ห้วยทราย
ด่านเชียงของ-ห้วยทราย อยู่ที่อำเภอเชียงชอง จังหวัดเชียงใหม่ ตางกับเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว จะมีเรือหางยาวข้ามฝั่งจากท่าเรือบั๊คไปที่ฝั่งห้วยทราย http://www.hotsia.com เคยข้ามที่ด่านนี้ ค่าบริการข้ามด่านคนละ 40 บาท ด่านจะเปิดเวลา 08.00 น. และ ปิด 18.00 น.  คนไทยข้ามไปลาวมีหนังสือเดินทางอย่างเดียวอยู่ลาวได้ 30 วันเลยครับ แต่หากเป็นต่างประเทศที่ไม่มีสนธิสัญญาต่อกัน ต้องไปขอวีซ่าที่ด่านลาวหรือเรียกกันว่า Visa on arrival เสียค่าทำวีซ่า 30-40US$
นักท่องเที่ยวนิยมผ่านด่านนี้เพื่อล่องเรือต่อไปยังหลวงพระบาง แต่เมื่อปี 2552 ด่านห้วยโก๋นที่จังหวัดน่านได้เปิดเป็นด่านถาวร หากดูจากแผนที่ด้านบนจะเห็นว่าจากน่านที่ด่านห้วยโก๋น นั่งรถไปปากแบง และต่อเรือไปหลวงพระบางจะใกล้กว่ามาก ด่านนี้นอกจากจะใช้ไปหลวงพระบางเป็นหลักแล้ว ช่วงหลังมีการสร้างสะพานข้ามโขงที่เชียงของ เส้นทางนี้จึงเป็นเส้นทางหลักที่จะเดินทางไป หลวงน้ำทา บ่อเต็น เมืองหล้า และยูนนานของจีน ยูนานของจีนเป็นแคว้นใหญ่ทางตอนใต้ สิบสองปันนาก็เป็นหนึ่งในเมืองของยูนนานครับ
เรือจากห้วยทรายไปปากแบ่งใช้เวลา 6-8 ชั่วโมง ค่าเรือ 10$ นอนพักที่ปากแบงหนึ่งคืนและต่อเรือจากปากแบงไปหลวงพระบางใช้เวลา 6-8 ชั่วโมง ค่าเรือ 10$ นี่คือเรือช้าธรรมดา เรือเร็วไม่แนะนำให้นั่งเพราะอันตรายและเมื่อยก้นครับ
ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ททท.
ด่านอำเภอเชียงของ ฝั่งตรงข้ามคือด่านเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ห่างจากอำเภอเมืองเชียงราย 114 กิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือบั๊ค เป็นจุดข้ามไปท่องเที่ยวเมืองห้วยทราย และเดินทางตามลำน้ำโขงโดยทางเรือไปถึงหลวงพระบางและเวียงจันทน์ สปป.ลาว แล้วกลับเข้าประเทศไทยที่จังหวัดหนองคาย (เรือเร็วออกเดินทางช่วงเช้า นั่งได้ 5 คน ๆ ละ 800 บาท ใช้เวลา 5 ชั่วโมง เรือสินค้าออกเดินทางช่วงบ่ายคนละ 300 บาท ใช้เวลา 2 วัน 1 คืน) ด่านอำเภอเชียงของ โทร. 053 791330-2
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- ข้อมูลการข้ามแดนที่ด่านห้วยทราย เชียงของของผมเอง Mr.Hotsia
- ข้อมูลเที่ยวห้วยทรายและขนส่งห้วยทราย
- ตลาดเย็นและตลาดเช้าห้วยทราย
- วัดจอมเขามณีรัตน์
- -ร้านอาหารในห้วยทราย เฝอร้านมิกและร้านปิ้งเป็ดห้วยทราย
- สถานีขนส่งหลวงน้ำทาเพื่อต่อรถไปบ่อเต็น เมืองหล้า หลวงพระบาง จีน

ด่านห้วยโก๋นน่าน
ด่านห้วยโก๋น จังหวัดน่าน ด่านนี้ตั้งอยู่ตรงกับเมืองเงิน(Muang Ngoen) แขวงไซยบุรี(Saiyaburi/Xaiyaburi) ของประเทศลาว ด่านนี้เป็นด่านที่เหมาะสำหรับไปเที่ยวหลวงพระบาง เพราะว่าหากออกด่านห้วยโก๋น นั่งรถจากเมืองเงิน หงสา ไปปากแบง และต่อเรือจากปากแบงไปหลวงพระบาง จะประหยัดเวลาอีกมาก
จุดผ่านแดนถาวรไทย-ลาว (ห้วยโก๋น-น้ำเงิน) อยู่ที่บ้านห้วยโก๋น ตำบลห้วยโก๋น ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 138 กิโลเมตร ได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2537 อยู่ตรงข้ามเมืองเงิน เขตเชียงฮ่อน-หงสา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย- ประชาชนลาว เฉพาะวันเสาร์จะมีตลาดนัดการค้าชายแดนไทย – ลาว บริเวณจุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น ตั้งแต่ตอนเช้าจนถึง 10.00 น. ประชาชนชาวไทยและลาวจะจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ประเภทผ้าทอ ของป่า ลูกต๋าว มาจำหน่าย ด่านห้วยโก๋น-น้ำเงิน ยังเป็นเส้นทางไปหลวงพระบาง เวียงจันทร์ สิบสองปันนา

ด่านเชียงคาน จังหวัดเลย (ไม่ใช่ด่านผ่านแดนถาวร ไม่ต้องใช้ passport ใช้รูปถ่ายและบัตรประชาชน)
อยู่ตรงกันข้ามกันด้านล่างสุดของแขวงไชยบุรี  หลังจากแม่น้ำโขงไหลผ่านแขวงบ่อแก้ว แขวงอุดมไชย มายังแขวงหลวงพระบาง จากหลวงพระบางแม้น้ำโขงไหลต่อไปยังแขวงไชยบุรี แขวงที่อาจจะไม่โดดเด่นในเรื่องการท่องเที่ยวมากสักเท่าไร ถ้าเทียบกับเมืองหลวงพระบาง และนครเวียงจันทน์แล้ว แต่ในอนาคตอาจได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว หากถนนที่เชื่อมต่อจังหวัดน่านเข้าสู่แขวงไชยบุรีตัดผ่านไปยังหลวงพระบาง แต่อย่างไรก็ตาม ด่านนี้ก็เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่าแขวงไชยะบุรี้มีน้ำตกและธรรมชาติสวยงาม
จุดผ่านแดนถาวรบ้านเชียงคาน ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคานจุดผ่านแดนอำเภอเชียงคานตั้งอยู่ตรงข้ามกับเมืองสานะคาม แขวงเวียงจันทน์ปริมาณการค้าในแต่ละปีไม่มากนักเมื่อเทียบกับชายแดนด้านอื่น ๆสินค้าที่ค้าขายส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคของไทย และไม้แปรรูปจากฝั่งลาว
ลักษณะการค้า จะมีพ่อค้า 2-3 ราย ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทแปรรูปไม้นำเข้า โดยส่วนใหญ่ขนส่งโดยการล่องเรือมาจากเมืองปากลาย แขวงไชยบุรี มาขึ้นที่ท่าเชียงคาน ทางด้านการส่งออกส่วนใหญ่คนลาวจะเข้ามาซื้อสินค้าที่อำเภอเชียงคานคราวละไม่มากนัก หรือสั่งซื้อสินค้าโดยฝากข้อมูลการสั่งซื้อมากับเรือรับจ้างขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ซึ่งมีผู้ค้าส่งออกรับคำสั่งซื้อที่อำเภอเชียงคาน 2-3 ราย ซึ่งผู้ค้าทั้ง 2 ฝ่าย มีความคุ้นเคยกันพอสมควร
เส้นทางจากเชียงคานเข้าสู่ประเทศลาวตามลำน้ำโขงสามารถเดินทางไปถึงแขวงหลวงพระบางทางตอนเหนือของลาวได้ ซึ่งตลอดแนวทางลำน้ำโขงสามารถขนส่งสินค้าต่าง ๆ มายังท่าเรือเชียงคาน ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างค่อนข้างสะดวก สามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางแต่ละภาค เป็นการสร้างทางเลือกการท่องเที่ยวอีสานตอนบน ตลอดจนภายในประเทศลาวให้หลากหลายขึ้น ซึ่งจะเป็นจุดเปิดการท่องเที่ยวอินโดจีนอินโดจีนที่สำคัญในอนาคต

ด่านที่ท่าลี่ (ด่านถาวร)
ตรงนี้เป็นด่านถาวรครับ เข้าออกใช้ passport ได้เลย ระยะทางระหว่างเชียงคาน ท่าลี่ 25 กิโลเมตรครับ เส้นทางนี้ผมยังไม่เคยไป  ผมเองวางแผนที่จะไปเที่ยงเชียงคาน และต่อด้วยข้ามไปเที่ยวไชยบุรี พัก กิน อยู่กับชาวบ้านชาวเผ่าต่างๆ รอติดตามชมกันนะครับ
จุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่
จุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่ ตำบลปากชม อำเภอปากชมจุดผ่านแดนบ้านคกไผ่ อำเภอปากชม จังหวัดเลย อยู่ตรงข้ามกับเมืองสานะคาม แขวงเวียงจันทน์ เปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวร เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2536 ปริมาณการค้าในแต่ละปีค่อนข้างน้อย สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ด้านการนำเข้าเป็นของป่าและไม้แปรรูปจากฝั่งลาว
จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากห้วย
จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากห้วย ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากห้วย ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลหนองผือ ทางทิศเหนือของตัวอำเภอ มีระยะทางห่างจากตัวอำเภอประมาณ 10 กิโลเมตร ฝั่งตรงข้ามสปป.ลาว คือ บ้านดอนผึ้ง เมืองแก่นท้าว แขวงไชยบุรี จุดผ่านแดนนี้มีด่านศุลกากรของทั้งฝ่ายไทยและสปป.ลาว ตั้งอยู่ การส่งออกและนำเข้าสินค้าส่วนใหญ่ทำการขนส่งผ่านจุดการค้านี้ โดยในฤดูแล้งรถบรรทุกสามารถข้ามไปมาได้ สำหรับในฤดูฝนจะใช้เรือหางยาวบรรทุกสินค้าข้ามแม่น้ำเหืองแล้วทำการขนถ่ายสินค้าโดยรถบรรทุกอีกต่อหนึ่ง จุดการค้านี้เป็นจุดที่ได้เตรียมการจะสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเหือง เพื่อความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าผู้ประกอบการค้ามีผู้นำเข้าไม้รายใหญ่ประมาณ 8-10 ราย ผู้นำเข้าพืชไร่รายย่อยประมาณ 10 ราย สินค้านำเข้าส่วนใหญ่เป็นไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ นอกจากนี้จะมีการนำเข้าผลผลิตพืชไร่ ซึ่งจะออกตามฤดูกาล ได้แก่ ปอสา ฝ้าย งาขาว ถั่วแดง ถั่วลิสง และของป่า เช่น หวาย เห็ด และหน่อไม้ เป็นต้น สำหรับสินค้าที่ส่งออกไปลาว ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ผลิตภัณฑ์นม โยเกิตไอสครีม
ข้าวสาร เครื่องดื่ม สุรา น้ำส้มสายชู น้ำตาล น้ำปลา ผงชูรส น้ำมันพืช รองเท้าแตะ อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังมีสินค้าทุน ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรขนาดเล็ก

ด่านเวียงจันทน์หนองคาย
ด่านนี้แทบไม่ต้องพูดอะไรมากเลย เพราะเป็นด่านหลักของไทยกับลาว แม่น้ำโขงที่หนองคายมีสะพานมิตรภาพไทยลาว เมืองเวียงจันอยู่ห่างจากจุดที่สะพานข้ามไป 19 กิโลเมตร การขนส่งฝั่งลาวไทยได้มีรถร่วมวิ่งบริการหลายจังหวัดดังนี้
แผนที่สะพานมิตรภาพไทยลาว หนองคาย เวียงจันทน์
รถจากเวียงจันทน์ไป-มาหนองคาย, จากเวียงจันทน์ไป-มาอุดร, จากเวียงจันทน์ไป/กลับขอนแก่น การนั่งรถระหว่างประเทศนี้สะดวกและประเทศอื่นๆเพื่อนบ้านเรามีจากเมืองหลวงสู่เมืองหลวงเช่น จากเวียงจันทน์ไปกลับฮานอย หรือจากฮานอยไปกลับจีนเป็นต้น แต่สำหรับไทยแล้วยังไม่ค่อยมารถระหว่างประเทศแบบนี้ ส่วนหนึ่งผมว่าอาจเป็นเพราะรถในไทยวิ่งพวงมาลัยฝั่งขวา ขับชิดซ้าย ส่วนเพื่อนบ้านพวงมาลัยซ้ายขับชิดขวากันหมด ช่วงที่ผมนั่งรถจากเวียงจันทน์มาขอนแก่น ก็มีเสียวบ้างเพราะรถพวงมาลัยซ้ายขับชิดซ้ายนั้นแซงในไทยยากครับ
ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ททท.
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวด้วยตนเองได้ แต่หากต้องการความสะดวกสบายสามารถใช้บริการนำเที่ยวจากบริษัทที่ได้รับอนุญาตตามกฏหมาย ด่านจะเปิดทุกวันระหว่างเวลา 06.00-22.00 น.
เอกสารประกอบการเดินทาง
ชาวไทย ต้องทำบัตรผ่านแดนที่ศาลากลางจังหวัดหนองคาย (โทร. 042 411778) ซึ่งเปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุด ค่าธรรมเนียมคนละ 40 บาท หรือติดต่อผ่านบริษัททัวร์ที่รับดำเนินการให้ ค่าบริการ ๑๐๐ บาท เอกสารประกอบการทำบัตรผ่านแดนคือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป กรณีผู้ติดตามอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาสูติบัตรแทนสำเนาบัตรประชาชน และนำบัตรผ่านแดนไปประทับตราที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ค่าธรรมเนียมฝั่งไทย 10 บาท ค่าธรรมเนียมฝั่งลาว วันจันทร์-ศุกร์ 50 บาท เสาร์-อาทิตย์ 70 บาท อายุบัตรผ่านแดน 3 วัน หากอยู่เกินต้องขอต่อที่กระทรวงภายใน สปป.ลาว และใช้ได้เฉพาะการเดินทางไปเมืองชายแดนไทย-ลาวไม่เกิน 25 กิโลเมตร หากเดินทางไปเมืองอื่นต้องใช้หนังสือเดินทางพร้อมวีซ่า
ชาวต่างประเทศ ต้องใช้หนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมวีซ่า โดยยื่นขอวีซ่าได้ที่สถานทูตลาวประจำประเทศไทย 520/1-3 ซอยรามคำแหง 39 แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร. 082 5346667 หรือสถานกงสุลลาว 18/1-3 ถนนโพธิสถิตย์ บ้านโนนทัน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร. 043221861,043223688 ทั้งนี้ต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนเข้าประเทศอย่างน้อย 3 วันทำการ สามารถติดต่อบริษัทนำเที่ยวดำเนินการให้ได้ อนุญาตให้อยู่ในลาวได้ 30 วัน หรือติดต่อขอ visa on arrival ได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของสปป.ลาว อยู่ในลาวได้ 15 วัน
การนำรถยนต์ออก-เข้าประเทศ ต้องทำเอกสารนำรถออกและเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด สามารถติดต่อบริษัททัวร์ในหนองคายดำเนินการให้ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ด่านศุลกากรจังหวัดโทร. 042411518, 042421468 โทรสาร 042 4122654
ปัจจุบัน บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เปิดให้บริการเดินรถโดยสารประจำทางระหว่างประเทศไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เส้นทางจังหวัดหนองคาย-เวียงจันทน์แล้ว ค่าโดยสารเที่ยวละ 55 บาท/คน (สัมภาระไม่เกินคนละ 20 กิโลกรัม) สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 042412679
บริการนำเที่ยวประเทศลาว สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทนำเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัดหนองคาย อัตราค่าบริการนำเที่ยวขึ้นอยู่กับจำนวนวันเดินทางและจำนวนนักท่องเที่ยว

ด่านบึงกาฬ-อุดรธานี (คลิกชมทริปบึงกาฬ)
เดินทางไปจังหวัดบึงกาฬ     
ตลาดนัดไทยลาวจังหวัดบึงกาฬ     
สีสันจังหวัดบึงกาฬ     
ร้านอาหารจังหวัดบึงกาฬ     
ด่านผ่านแดนบึงกาฬ-ปากซัน
ด่านนี้ตั้งอยู่ตรงข้ามกับเมืองปากกะดิ่ง แขวงบริคำไชย ด่านนี้ไม่ค่อยนิยมกันมากนัก แต่ก็สามารถผ่านด่านถาวรนี้ได้ ด่านนี้ต้องข้ามเรือค่าโดยสารคนละ 60 บาท ต้องมีอย่างน้อย 5 คนถึงจะออกเรือ หากคนเดียวเหมาลำ ราคาอยู่ที่คนละ 300 บาท เรือขับข้ามแม่น้ำโขงหากท่านอยู่ที่ปากซัน แขวงบริคำไชย ลงไปทางใต้อีก 13 กิโลเมตร จะมีป้ายบอกไปท่าเรือด่านบึงกาฬ ตอนที่ผมกลับมาจากฮานอย นั่งรถผ่านจุดนี้ก่อนถึงปากซันก็ไม่ได้แวะข้ามที่ด่านนี้ แต่ผมไปเวียงจันทน์ ซึ่งไม่ไกลและข้ามสะดวกกว่าครับ

ด่านนครพนม-ท่าแขก
ด่านนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออก 15 กิโลเมตร อยู่ตรงข้ามกับท่าแขกแขวงคำม่วนของประเทศลาว
ด่านตรวจคนเข้าเมืองนครพนม ตั้งอยู่ที่ถนนสุนทรวิจิตร เปิดทำการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 8.30-18.00 น. โดยทางปฏิบัติในการเดินทางเข้า-ออก ณ จุดผ่านแดนถาวร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เนื่องจากไทยและลาวได้มีข้อตกลงกันในการยกเว้นวีซ่า 
สำหรับคนไทยที่ไม่มีหนังสือเดินทางสามารถยื่นคำขอทำบัตรอนุญาตผ่านแดนได้ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง บริเวณตลาดอินโดจีน โดยผู้ยื่นคำขอต้องยื่นด้วยตัวเองพร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
- บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 แผ่น
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตา จำนวน ๒ รูป
- ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นทำคำร้อง ฉบับละ 30 บาท (วันจันทร์-ศุกร์) และ 40 บาท (วันเสาร์-อาทิตย์) ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศ คนละ 50 บาท 
- ค่าเรือโดยสาร คนละ 40 บาท/เที่ยว

ด่านมุกดาหาร-สะหวันนะเขต
สะพานมิตรภาพ 2 มุกดาหาร-สะหวันนะเขต เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงจากอำเภอเมืองมุกดาหาร ไปยังแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นักท่องเที่ยวจะต้องมีพาสปอร์ตหรือติดต่อทำบัตรผ่านแดนก่อนข้ามไปยังฝั่งลาว ซึ่งสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว หรือรถโดยสารประจำทางจากสถานีขนส่ง ออกทุกชั่งโมงตั้งแต่เวลา 8.15-17.00 น. ค่าโดยสารวันธรรมดา 45 บาท วันเสาร์-วันอาทิตย์ 50 บาท จากแขวงสะหวันนะเขต จะมีเส้นทางหมายเลข 9 เชื่อมต่อไปยังเวียดนามระยะทาง 245 กิโลเมตร
ระเบียบปฏิบัติการข้ามเขตแดนไปท่องเที่ยวใน สปป.ลาว
จังหวัดมุกดาหารมีจุดผ่านแดนถาวรจำนวน 1 จุด คือด่านอำเภอเมืองมุกดาหาร-เมืองคันทะบุลี แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว การเดินทางข้ามเขตแดนมีระเบียบปฏิบัติดังนี้
ชาวต่างชาติ ต้องใช้หนังสือเดินทาง และประทับตราวีซ่าที่ทางสถานทูตลาวเป็นผู้ออกให้ (ที่กรุงเทพฯ หรือขอนแก่น) หรือสามารถขอวีซ่า ON ARRIVAL ได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแขวงสะหวันนะเขต เสียค่าธรรมเนียมคนละ 30 ดอลลาร์สหรัฐ

ชาวไทย ถ้ามีหนังสือเดินทางสามารถเดินทางเข้าและประทับตราทางฝั่งลาวได้เลย ถ้าไม่มีหนังสือเดินทางต้องยื่นขอทำบัตรอนุญาตผ่านแดนได้ที่สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30-16.30 น. วันอาทิตย์ เวลา 8.30-15.30 น. พร้อมเอกสารสำคัญดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 แผ่น
2.รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ จำนวน 2 รูป
3. ถ้าเป็นเด็กไม่มีบัตรประชาชนให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านหรือสูติบัตรแทน
ค่าธรรมเนียมทำบัตรผ่านแดนคนละ 30 บาท ค่าเรือเที่ยวละ 50 บาท ค่าเหยียบแผ่นดินฝั่งลาววันจันทร์-วันศุกร์ คนละ 50 บาท วันเสาร์-วันอาทิตย์ คนละ 100 บาท การปฏิบัติตนในการเดินทางเข้าออกไปยังแขวงสะหวันนะเขต ให้ถือใบอนุญาตผ่านแดนควบคู่ไปกับบัตรประจำตัวประชาชน เพราะก่อนออกเดินทางต้องผ่านการตรวจจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรตามระเบียบ และต้องข้ามที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหารและไปขึ้นที่ท่าด่านตรวจคนเข้าเมืองแขวงสะหวันนะเขตเท่านั้น โดยต้องไปและกลับตามกำหนดเวลาและสถานที่ที่ทางการลาวอนุญาต ระเบียบพิธีด้านศุลกากรจะตรวจเฉพาะของที่นักท่องเที่ยวนำติดตัวไปเท่านั้น กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการจะซื้อของฝากจากฝั่งลาวต้องปฏิบัติตามระเบียบดังนี้ เหล้า หรือสุราต่างประเทศปริมาณไม่เกิน 1 ลิตร และต้องเปิดภาชนะที่บรรจุแล้ว หรือบุหรี่ ซิกาแรต ได้ไม่เกิน 200 มวน หรือหลายชนิดรวมกันไม่เกิน 500 กรัม ถ้าซื้อมาเกินจำนวนที่ระบุไว้จะถูกยึดของไว้ และให้ไปเสียภาษีสรรพสามิตก่อนนำแสตมป์ที่ทางสรรพสามิตออกให้มาติดของส่วนที่เกิน แล้วจึงนำของออกได้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร โทร. 052-632878

ด่านผ่านแดนลาวเวียดนาม
ด่านเดียวเบียนฟู
ข้อมูลผ่านแดนทริปท่องเที่ยวเส้นทางเดียนเบียนฟูที่ผมไปเที่ยวมาครับ
ด่านน้องใหม่เปิดเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2551 ด่านนี้อยู่ห่างจากเมืองขัวไปทางตะวันออก 55 กิโลเมตร (ดูแผนที่การเดินทางจากเมืองขัวไปชายแดนเวียดนามคลิกที่นี่) ด่านนี้จะมีรถประจำทางจากเมืองขัวของลาว ไปถึงเดียนเบียนฟู จากนั้นสามารถต่อรถหรือนั่งเครื่องบินจากเดียนเบียนฟูไปฮานอยได้ รถจากเมืองขัวไม่ได้มีทุกวัน ต้องไปถึงเมืองขัวและสอบถามดูอีกครั้งหนึ่งครับ
ด่านนี้ถึงแม่จะดูโหดเรื่องการเดินทาง นั่งรถทรมาน แต่ผมเคยไปมาแล้วไม่มีอะไรน่ากลัว พูดอังกฤษไม่เอาถ่านอย่างผมก็พอผ่านไปได้ เรื่องค่ารถ เรื่องการโกงค่าเดินทางเอาเปรียบนักท่องเที่ยวผมยังไม่เห็นใครเจอ ไม่เหมือนด่านนาแมวที่เจอกันมามากแล้วไม่ว่าฝรั่งหรือไทย ผมเองก็เจอกับตัวครับ

ด่านนาแมว
ทริป Mr.hotsia ผ่านด่านน้ำสอยด่านนาแมว ข้อมูลที่ Mr.Hotsia เที่ยวแขวงหัวพันซำเหนือ
ด่านานแมว เมืองซำเหนือ แขวงหัวพันประเทศลาว ชื่อด่านคือด่านนาแมว ด่านนั้นตั้งระหว่างน้ำข่อย(Nam Xoi) แขวงหัวพัน กับเมืองนาแมว(nameo) จังหวังทังหัว(Thanh hoa) ของเวียดนาม ในภาษาเวียดนาม แมว คือ แม๋ว ครับ น่าจะเป็นแมวตัวเดียวกันนะ อิอิ
การเดินทางผ่านด่านนี้ที่สะดวกที่สุดคือการซื้อตั๋วรถโดยสารจากเมืองซำเหนือ ปลายทางคือเมืองทังหัว(Thanh hoa) อย่าซื้อตั๋วลงฮานอยนะครับ เพราะว่าคุณจะต้องไปเปลี่ยนรถที่ทังหัว ซึ่งบางครั้งอาจมีความเข้าใจผิดเรื่องการสื่อสาร ที่เกิดขึ้นบ่อยมากๆ ทำให้คุณต้องไปซื้อตั๋วรถจากถังหัวไปฮานอยอีกครั้ง เพราะหากคุณไม่ซื้อตั๋วใหม่ทั้งที่มีตั๋วฮานอยให้พนักงานรถดู เขาก็จะไล่ลงไปซื้อตั๋วใหม่ พึงระวังให้ดีครับ
สำหรับเส้นทางนี้ทางค่อนข้างสบายกว่าด่านเดียนเบียนฟู รถก็นั่งสบายกว่า เส้นทางนี้พอไปถึงฝั่งเวียดนามแล้วจะแวะกินข้าวก่อนเลย หลังจากนั้นก็วิ่งเรียบเชิงเขาและแม่น้ำไปเรื่อยๆ วิวสวยผมชอบ แต่รถจะขับเร็วมากกว่าที่คุณคิด ผมพึ่งผ่านเส้นทางนี้เดือน พ.ค. 2553 นี่เองครับ

ด่านน้ำพาว
คลิปด่านน้ำพราวตอนผมผ่านมาจากเวียดนาม รถนอนจากเวียงจันทน์ไป-กลับฮานอยผ่านด่านนี้
ด่านน้ำพาว แขวงบริคำไชยของลาว ตั้งอยู่ตรงข้ามกับเมือง Cau Treo ด่านนี้อยู่ห่างเพียง 32 กิโลเมตรจากหลักซาว ด่านจะเปิด 07.00 ปิด 18.00 น. คนไทยเสียเงินค่าผ่านด่านที่ฝั่งเวียดนามด้วย คนละ 1 US$ ด่านฝั่งลาวและฝั่งเวียดนามอยู่ไม่ไกล สามารถเดินไปมาได้เลย
ทางที่สะดวกในการผ่านด่านนี้คือนั่งรถโดยสารรถนอน หรือรถนั่งจากฮานอยมาเวียงจันทน์ หรือจากเวียงจันทน์มาฮานอย ค่าโดยสารรถนอนอยู่ที่คนละ 1,000 บาท เวลาเดินทางจริงๆไม่นาน ออกจากฮานอย 19.00 น. ถึงเวียงจันทน์ บ่ายๆ รถจากฮานอยจะมาถึงด่านช่วงตีสี่ครึ่ง จากนั้นเราสามารถเดินเล่น เข้าห้องน้ำ ไปสั่งกาแฟที่ในด่านได้ ด่านเปิด 07.00 แล้วก็ตรวจคนออกจากเมือง ใช้เวลาไม่นานก็ข้ามฝั่งลาวได้

ด่านนาโพ
ด่านนาโพ แขวงคำม่วน ประเทศลาว ตั้งอยู่ตรงข้ามกับเมือง Cha Lo ของเวียดนาม ด่านเปิดเวลา 07.00 น. - 17.00 น. ที่ต้องปิดเร็วเพราะว่าด่านนี้การเดินทางยังค่อนข้างลำบากในเรื่องการต่อรถ
จากด่านนาโพ เข้าไปเวียดนามไปที่เมือง Khaek ระยะทาง 143 กิโลเมตร ใช้เวลา 7 ชั่วโมง ค่ารถประมาณคนละ 120 บาท รถมีออกเดินทางทุกวัน
จากเมือง Khaek ของเวียดนาม เดินทางไปเมือง Dong Hoi ใช้เวลา 14 ชั่วโมง  รถออก 07.00 น. วันพุธและวันพฤหัส ส่วนรถจาก Dong Hoi มาเมือง Khaek มีเฉพาะวันจันทร์และวันศุกร์ครับ
ด่านนี้ยังใหม่สำหรับผมมาก หากผมได้มีโอกาสไปจะมาเขียนข้อมูลเพิ่มไว้ให้ครับ

ด่านลาวบาว
ด่านลาวบ่าวหรือด่านลาวบาว ด่านยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ข้ามจากมุกดาหาร วิ่งตรงออกด่านนี้ระยะทางเพียง 245 กิโลเมตรเท่านั้น นักท่องเที่ยวไทยไปเวียดนามส่วนใหญ่จะใช้เส้นทางนี้เป็นหลัก
ด่านลาวบาวแขวงสะหวันนะเขต ตั้งอยู่ที่เมือง Dansavanh ของลาว ด่านตั้งอยู่ตรงข้ามกับเมืองลาวบาว ประเทศเวียดนาม (ลาวบาวอยู่ฝั่งเวียดนามนะครับ ไม่ใช่ฝั่งลาว)  ด่านเปิดเวลา 07.00 น. - 11.00 น. และหยุดพักเปิดอีกครั้งตอนบ่าย 13.00 - 18.00 น.
จากตัวเมืองสะหวันนะเขตนั่งรถบัสราคาคนละประมาณ 100 บาท มายังเมืองดังสวรรค์ ใช้เวลาเดินทาง 7 ชั่วโมง รถออกจากสะหวันนะเขต 06.30 น. และ 09.30 น. รถจะไปถึงด่านลาวบ่าวช่วงบ่ายๆ
ที่ฝั่งเวียดนามหลังจากตรวจคนออกจากฝั่งลาวเสร็จเดินไป 500 เมตรก็ไปตรวจคนเข้าเมืองที่ฝั่งเวียดนาม หลังจากนั้นนั่งมอเตอร์ไซต์คนละ 10,000 ดอง(20 บาท) ไปท่ารถประจำทางของลาวบาว (Lao Bao Bus station) จากที่นี่จะมีรถไปดองฮา(Dong Ha) ค่ารถ 20,000 ดอง(40 บาท) ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง
จากเมืองดองฮาสามารถต่อรถได้หลายสายแล้วแต่จะไปเที่ยวไหน หรืออีกทางเลือกที่น่าสนใจกว่าคือขึ้นรถประจำทางจากสะหวันนะเขตไปลงที่ดองฮาเลยครับ ค่าโดยสาร 400 บาท ระยะทาง 329 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 8 ชั่วโมง จากสะหวันนะเขตยังมีรถไปที่เมืองอื่นๆของเวียดนามเช่น เมือง Hue,Danane เมือไปถึงสะหวันนะเขตก็ดูข้อมูลเรื่องรถอีกครั้งเพื่อความ Sure ครับ

Last Update 14-05-2020 |  Read 21662 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

  • แผนกรับจัดกรุ๊ปเหมา
  • Email : incentive@thaifly.com
ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
Thaifly Travel Co., Ltd
589/84 ชั้น 15 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ บางนา ถ.บางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ติดต่อเรา
T.A.T. Licence No. 11/10471  | Copyright © 1999 - 2021 Thaifly.com. All rights reserved.