ข้อมูลเที่ยวพม่า : อานันทวิหาร (Ananda Phaya) อัญมณีแห่งพุกาม

อานันทวิหาร (Ananda Phaya) อัญมณีแห่งพุกาม

 

อานันทวิหาร คือมหาวิหารขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเมืองพุกาม ประเทศพม่า เริ่มสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1633 แล้วเสร็จในปีต่อมา ในรัชกาลพระเจ้าจานสิตา มีความสำคัญในฐานะได้รับการยกย่องว่าเป็น "เพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม" เมื่อก่อนยอดพระเจดีย์ยังเป็นสีขาวเหมือนกับพระเจดีย์องค์อื่นๆ ของพุกาม แต่รัฐบาลพม่าได้มาทาสีทองทับเมื่อปี พ.ศ. 2533 เพื่อสมโภชการสร้างอานันทวิหารครบรอบ 900 ปี อานันทวิหารเป็นพระเจดีย์ที่สามารถเดินเข้าไปข้างในได้ แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุขยื่น 4 ทิศ ประตูทางเข้าเป็นประตูโค้ง (arch) ที่มักพบเห็นในสถาปัตยกรรมตะวันตกมากกว่าตะวันออก ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนไม้ปิดทอง สี่ทิศ สี่องค์ สูง 9.5 เมตร ประกอบด้วย

1. พระกกุสันโธพุทธเจ้า ประจำทิศเหนือ (องค์เดิม แท้จริงแล้วประจำทิศตะวันออก) 
2. พระโกนาคมนพุทธเจ้า ประจำทิศตะวันออก (สร้างใหม่)
3. พระกัสสปพุทธเจ้า ประจำทิศใต้ (องค์เดิม)
4. พระโคตมพุทธเจ้า ประจำทิศตะวันตก (สร้างใหม่)

พุทธศิลป์แบบนี้ยังสมารถพบเห็นได้ตามวัดสถาปัตยกรรมล้านนา เช่นวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน เป็นต้น ความศรัทธาของคนพม่าต่ออานันทวิหารนั้นมากมาย เห็นได้จากการที่วิหารแห่งนี้ไม่เคยร้างผู้คนเลยตั้งแต่สร้างขึ้นมา ทั้งชาวต่างชาติอย่างพวกเราที่มาเดินชมโบราณสถานและกราบไหว้พระ และชาวพม่าเองที่มาสวดมนต์ ไหว้พระ .. เวลาที่เราเดินอยู่ภายในวิหารจะมองเห็นแสงเทียนและได้กลิ่นธูปที่ผู้คนจุดบูชาพระทั้ง 4 ทิศตลอดเวลา อีกทั้งเงินที่เต็มตู้บริจาคก็เป็นเครื่องยืนยันเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี เมื่อกลับมาทางทิศเหนืออีกครั้ง สุดทางเดินมีหลังคาคลุม ทางซ้ายมือมีทางเดินสู่มณฑปหลังหนึ่ง ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมในสมัยพุกามประดับอยู่โดนรอบ ทำให้ทราบถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพุกามโบราณ ชั้นในสุดของมณฑปมีจิตรกรรมฝาผนังประดับโดยรอบเช่นกัน สันนิษฐานว่าเป็นห้องทำสมาธิของพระสงฆ์

Last Update 05-05-2020 |  Read 3330 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

  • แผนกรับจัดกรุ๊ปเหมา
  • Email : incentive@thaifly.com
ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
Thaifly Travel Co., Ltd
589/84 ชั้น 15 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ บางนา ถ.บางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ติดต่อเรา
T.A.T. Licence No. 11/10471  | Copyright © 1999 - 2021 Thaifly.com. All rights reserved.