ข้อมูลเที่ยวรัสเซีย : สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO)

สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO)

     

สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่าเป็นระบบขนส่งรถไฟฟ้าใต้ดินที่ไม่เพียงแต่อำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารเท่านั้น แต่ยังถือได้ว่ารถไฟฟ้าใต้ดินมอสโคว์เป็นระบบ รถไฟฟ้าใต้ดินที่มีความสวยงามมากที่สุดในโลก
ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากช่วง แรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเป็นผู้นำสหภาพโซเวียต ด้วยนโยบายที่มุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก และการสร้างโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ จึงทำให้กรุงมอสโคว์ซึ่งมีฐานะเป็นเมือง หลวงและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาประเทศนั้นขยายตัวอย่างรวดเร็วทำให้อัตราการอพยพย้ายถิ่นฐานของประชากรจากทั่วประเทศเข้ามาสู่เมืองที่เป็นศูนย์กลางการผลิต อุตสาหกรรมหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมไปสู่สังคมกรรมาชีพอย่างเต็มขั้นสถานีที่สร้างขึ้นในระยะเริ่มแรกนั้นถือเป็นสถานีที่มีโครงสร้างต้นแบบของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมอสโคว์ทั้งหมด ลักษณะทางสถาปัตยกรรมนั้นจะเน้นที่ความสวยงามแต่เรียบง่าย เน้นการตกแต่งด้วยโทนสีที่ทำให้สถานีมีความโปร่งโล่งสบายตาทั้งนี้เพื่อทำให้ผู้โดยสารไม่รู้สึกว่ากำลังอยู่ในสถานที่ที่อยู่ใต้ดิน ซึ่งถือว่าเป็นความพยายามสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน ให้มี

     

ความแตกต่างไปจากระบบรถไฟฟ้าใต้ดินที่ปรากฏในประเทศทุนนิยมตะวันตกอื่นๆ พัฒนาการต่อมาของการตกแต่งภายในสถานีคือการนำรูปปั้นสำริดขนาดเท่าตัวบุคคลจริง มาประดับตกแต่งภายใน รวมทั้งการประดับลวดลายแบบโมเสก ได้ถูกนำมาเป็นองค์ประกอบหลักในการตกแต่งภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน พัฒนาการขั้นสูงสุดของสถาปัตยกรรมภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมอสโคว์ก็คือกลุ่มสถานีถูกสร้างขึ้นภายหลังจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สอง สถาปัตยกรรมที่ปรากฏภาย ในกลุ่มสถานีนี้คือการสะท้อนถึงเหตุการณ์การรวมชาติโซเวียตและเป็นการนำรูปแบบของสถาปัตยกรรมจากอารยธรรมโบราณที่แสดงถึงความเจริญทางศิลปะวิทยาการมาเป็นสื่อ สะท้อนถึงชัยชนะและความยิ่งใหญ่ขอสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่นำมาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของโมนูเมนทัล อาร์ต ( monumental art ) คือลักษณะของงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดี ของวีรบุรุษและการสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่เกรียงไกร ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนต่ำ ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสกดังเช่นภาพประดับผนังที่ สถานีคอมซาโมลสกายา ( Komsomolskaya ) บริเวณผนังสองฝั่งก่อนเข้าสู่ทางเดินเชื่อมเปลี่ยนสายการเดินรถของสถานีคอมซาโมลสกายานั้นมีแผงภาพขนาดใหญ่ตกแต่งในลักษณะลวดลายสีแบบมาจอลิกาคือ แผ่นกระเบื้องเคลือบหลากสีนำมาเรียงต่อกันเป็นภาพ ภายในภาพนั้นแสดงเหตุการณ์ในขณะที่คนงานกำลังช่วยกันก่อสร้างรถไฟฟ้า

     

ใต้ดินกันอย่างแข็งขันภายในอุโมงค์ และภาพ โมเสกประดับเพดานภายในสถานีมายาคอฟสกายา ( Mayakovskaya ) จำนวน 35 ภาพ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จเริ่มแรกของการนำภาพลวดลายโมเสกมาใช้ในการประดับตกแต่ง สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ ซึ่งเป็นรูปแบบของศิลปะในยุคคลาสสิค นอกจากนี้สิ่งที่สร้างความโดดเด่นให้กับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมอสโคว์มากที่สุดสิ่งหนึ่งคือ รูปปั้น ซึ่งถือว่าเป็นผลงานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อสอดคล้องกับแบบแผนศิลปะและ วัฒนธรรมโซเวียตทีเรียกว่า โซเชียลลิสต์ – เรียลลิสม ( Socialist – Realism )กล่าวคือเป็นการยกย่องวีรบุรุษษและตัวบุคคลที่มีความสำคัญต่อเหตุการณ์ในอดีตที่เป็น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและง่ายต่อการสื่อความหมายแห่งปฎิวัติสู่ประชาชน ดังเช่นรูปปั้นสำริดที่ปรากฏอยู่ในสถานีโพลชิดท์ เรปวาลูซียา ( Ploshchad Revolyutsi ) ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของสถานีนี้ รูปปั้นที่นำมาประดับตกแต่งภายในสถานีนี้ถูกสร้างขึ้น มาให้มีขนาดและรูปร่างใกล้เคียงกับบุคคลจริงซึ่งมีความสมจริงและมีจุดเด่นอยู่ที่การเล่าเรื่องราวที่ประติดประต่อกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการทางความรู้สึกและความคิด

Last Update 25-04-2020 |  Read 6158 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

  • แผนกรับจัดกรุ๊ปเหมา
  • Email : incentive@thaifly.com
ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
Thaifly Travel Co., Ltd
589/84 ชั้น 15 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ บางนา ถ.บางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ติดต่อเรา
T.A.T. Licence No. 11/10471  | Copyright © 1999 - 2021 Thaifly.com. All rights reserved.