Hong Kong - Cheap-Cheap 3 Days (EK)

Hong Kong - Cheap-Cheap 3 Days (EK)

มั่นใจได้ 100% ทุกบริการของ Thaifly.com ด้วยประสบการณ์ รับจัดทัวร์ อย่างครบวงจรมากกว่า 16 ปี | จองทัวร์ต่างประเทศ,จองตั๋วเครื่องบิน,จองแพคเกจทัวร์ บริการท่องเที่ยวอื่นๆ การันตีด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรชั้นนำ ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว,การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

แชร์ ไปยังเฟชบุ๊ก

Hong Kong - Cheap-Cheap 3 Days (EK)

Code : PACKAGE0003
Highlight
Hong Kong - Cheap-Cheap 3 Days (EK) แพ็คเกจทัวร์ฮ่องกง ประหยัดแต่คุ้มค่า สัมผัสฮ่องกงในมุมมองต่างๆ ไหว้พระขอพรตาม สถานที่ศักดิสิทธิ์ เช่น วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน และขึ้นกระเช้านองปิง สักการะ พระเขี้ยวแก้ว และพระใหญ่แห่งวัดโป่หลิน คุ้
ราคาเริ่มต้น : 8,900บาท

Check-In Date:

กรุณาเลือก Check-In Date ระบบจะเลือก Check-Out Date ให้อัตโนมัติ!

Check-Out Date:

 • กรุณาเลือก | สายการบิน
 • Emirates (EK)
  | Price 4,500บาท
 • โรงแรมทัวร์อิสระ ฮ่องกง
 • โรงแรม อีตัน
  | Price 4,500บาท
 • โรงแรม เมโทรปาร์ค
  | Price 4,500บาท
 • โรงแรม แซมร็อค
  | Price 4,500บาท
 • โรงแรม คิมเบอร์เล่ย์
  | Price 5,000บาท
 • โรงแรม บีพี อินเตอร์เนชั่นเนล
  | Price 5,000บาท
 • โรงแรม พาร์ค
  | Price 5,000บาท
 • โรงแรม โนโวเทล ฮ่องกง
  | Price 5,000บาท
 • โรงแรม พรูเดนเชียล
  | Price 5,500บาท
 • โรงแรม มาร์โคโปโล
  | Price 5,500บาท
 • โรงแรม เดอะมิร่า
  | Price 6,000บาท

ระบุจำนวน:
Hong Kong - Cheap-Cheap 3 Days (EK)

Hong Kong - Cheap-Cheap 3 Days (EK)

 

 แพ็ค เกจทัวร์ฮ่องกง อิสระตามที่ใจต้องการ สนุกสนานไปกับการจับจ่ายในช็อปปิ้งมอลล์ สุดหรูไปจนถึงตลาดกลางแจ้ง ชมถนนแห่งดวงดาว ขึ้นกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่ แห่งวัดโป่หลิน ช็อปจุใจที่เอาท์เล็ท แพ็คเกจนี้ ให้ท่านสามารถเลือก โรงแรมได้เองตามความพอใจ จองเลยวันนี้!


แพ็คเกจทัวร์ฮ่องกง  ประหยัดแต่คุ้มค่า สัมผัสฮ่องกงในมุมมองต่างๆ ไหว้พระขอพรตามสถานที่ศักดิสิทธิ์ เช่น วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน และขึ้นกระเช้านองปิง สักการะพระเขี้ยวแก้ว และพระใหญ่แห่งวัดโป่หลิน  คุ้มค่า อย่าช้า จองเลย!!

แพคเกจนี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ ไม่รวมภาษี
2. โรงแรมตามที่คุณเลือกราคาเริ่มต้นที่ 3 วัน 2 คืน
3. รถรับ-ส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
4. ซิตี้ทัวร์ฮ่องกงเต็มวัน : วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน, Jewelly Shop, กระเช้านองปิง,
วัดโป่หลิน และ Avenue of Starแพคเกจนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีสนามบิน / ประกันภัยทางอากาศ / ค่าธรรมเนียมน้ำมัน
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
อัตราค่าธรรมเนียมกระเป๋าส่วนเกิน ผู้เดินทางต้องเช็คตรงที่สายการบินด้วยตนเอง
3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,
ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
8. Weekend Surcharge และ Fair Surcharge ของห้องพัก

 

วันที่ 1 : กรุงเทพ-ฮ่องกง

วันที่ 1: เช็คอินด์ที่เคาร์เตอร์สายการบินพร้อมกับ passport ของผู้เดินทาง โดยเช็คอินด์อย่างน้อย 3 ชั่วโมง
ก่อนเครื่องออก เมื่อไปถึงสนามบินที่ฮ่องกง ให้ไปที่ป้าย A-1 Tourist Meeting Point ซึ่งตั้งอยู่ที่ Area-A
เพื่อขึ้นรถโค้ช เดินทางตามเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัยผ่าน สะพานแขวนซิงหม่า ซึ่งเป็นสะพานแขวนทาง
รถยนต์ และรถไฟที่ยาวที่สุดในโลกความยาวมากกว่า 2.2  กิโลเมตร ซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง
ระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง
นำท่านส่งที่โรงแรม


วันที่ 2 : ฮ่องกงซิตี้ทัวร์เต็มวัน

08.00น. ไกด์นำรถมารับจากล็อบบี้ของโรงแรม และนำท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวฝั่งฮ่องกง ได้แก่
วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) หรือ วัดกังหันลม ถูกกล่าวขานให้เป็นปลายทางของการแก้ชง โดยเชื่อ
ว่า การหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยพลิกผันชีวิตจากร้ายกลายเป็นดี ชีวิตราบรื่นและธุรกิจเงินทองวิ่งฉิว เหมือน
กังหันลู่ลม ต่อด้วยการไปสักการะขอพรตั้งแต่เรื่องความรักจนถึงธุรกิจที่ วัดหวังต้าเซียน
(Wong Tai Sin Temple) ขอพรที่นี่ประสบความสำเร็จดังที่ใจหวัง  หลังจากนั้น แวะชมและช็อปจิวเวอรี่น้ำงาม
ที่ Jewelly Shop พักทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
13.00น. ขึ้น กระเช้านองปิง ซึ่งสามารถสัมผัสทัศนียภาพ 360 องศา (รับบัตรที่ไกด์) เมื่อไปถึงยอดเขา
โป่หลินแล้ว นมัสการพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้า และ สักการะพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ที่สุดในโลก
ประดิษฐานกลางแจ้ง ณ วัดโป่หลิน (Polin Monastery) อิ่มบุญพูลสุขแล้ว เดินทางสู่ถนนแห่งดวงดาว
Avenue of Star พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและดาวดังของฮ่องกง ปิดท้ายด้วยการชม
แสง สี เสียง Symphony of Light และ เดินทางกลับที่พักด้วยตนเอง


วันที่ 3 : ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

12.00น. เช็คเอาท์ห้องพัก ซึ่งท่านสามารถฝากกระเป๋าไว้ที่ล็อบบี้ของโรงแรม อิสระช็อปปิ้งจนถึงเวลา
ประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง ก่อนเครื่องออก เจ้าหน้าที่จะมารับท่านจากล็อบบี้ของโรงแรมและส่งท่านที่สนามบิน
เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

**หมายเหตุ**

เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 07 วันทำการก่อนการเดินทาง
2. กรณีจองต่ำกว่า 10 วันก่อน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่อีกครั้งที่ 0-2713-8992 ต่อ 1
3. กรณีที่จองด่วนในระยะเวลาต่ำกว่า 7 วัน จะมีค่าบริการเพิ่ม(คิดตามจริง)

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ไม่สามารถทำเรื่องขอคืนเงินค่าตั๋วและค่าห้องพัก

**หมายเหตุ**
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันที่เดินทางออก และ
ตัวสะกดของชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ต้องตรงตามหนังสือเดินทางทุกประการ
2. ไม่มี บริการรถรับ-ส่งสำหรับเที่ยวบินที่มาถึง ฮ่องกง ช่วงเวลา 23:30 ถึง 06:30
3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, ปฏิวัติ
และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง
หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุ
4. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องจาก
มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
6. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ได้สำรองตั๋วเครื่องบิน และห้องพักเป็นที่เรียบร้อย
อย่างไรก็ตาม ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่
จะปรับราคาตามสถานการณ์ดังกล่าว
8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนจนมีการยกเลิก หรือ ล่าช้า หรือ เปลี่ยนแปลงการบริการ
บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้
สำหรับค่าบริการนั้นๆ
9. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากนี้ หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม อันเนื่องจาก
ภัยธรรมชาติ, ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น
แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลตามแผนกของเราติดต่อที่ (02)713-8992 หรือติดต่อโดยตรงตามแผนกดัง นี้มั่นใจได้ 100% ทุกบริการของ Thaifly.com ด้วยประสบการณ์ รับจัดทัวร์ อย่างครบวงจรมากกว่า 19 ปี | จองทัวร์ต่างประเทศ,จองตั๋วเครื่องบิน,จองแพคเกจทัวร์ บริการท่องเที่ยวอื่นๆ การันตีด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรชั้นนำ ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว,การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

 

T.A.T. Licence No. 11/5301© 2017 | Thaifly.com. All rights reserved

DBD Verified

TAT Licence

DBD Registered

ATTA

ข้อมูลตามแผนกของเราติดต่อที่ (02)713-8992 หรือติดต่อโดยตรงตามแผนกดัง นี้