ล่องเรือสำราญ

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ช้อปปิ้ง (HILIGHT RUSSIA) [JAN-MAY] 7วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
51,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ โรโตรัว มาตามาตา หมู่บ้านฮอบบิท ชมสาธิตการตัดขนแกะ ช้อปปิ้ง (นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ) [MAR-MAY] 5วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
64,800บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ล่าแสงเหนือ ช้อปปิ้ง (AURORA IN RUSSIA) [FEB-MAR] 7วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
65,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ล่าแสงเหนือ ช้อปปิ้ง (SWEET AURORA RUSSIA) [FEB-MAR] 7วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
65,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์นิวซีแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช ควีนส์ทาวน์ ไคคูร่า ล่องเรือกลไฟ ชมปลาวาฬ ช้อปปิ้ง (นิวซีแลนด์ เกาะใต้) [MAR-MAY] 6วัน 4คืน บิน SINGAPORE AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
77,500บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์นิวซีแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช เทคาโป ควีนส์ทาวน์ ล่องเรือชมฟยอร์ด นั่งสกายไลน์กอนโดล่า ช้อปปิ้ง (นิวซีแลนด์ เกาะใต้) [MAR-MAY] 7วัน 5คืน บิน SINGAPORE AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
90,500บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์นิวซีแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช ควีนส์ทาวน์ วานาก้า ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมการตัดขนแกะ ช้อปปิ้ง (นิวซีแลนด์แกรนด์เกาะใต้) [MAR-MAY] 9วัน 7คืน บิน SINGAPORE AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
97,500บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์นิวซีแลนด์ อ๊อคแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช ควีนส์ทาวน์ ล่องเรือสำราญมิลฟอร์ด ซาวด์ ช้อปปิ้ง (SOUTH ISLAND) [JAN-MAR] 7วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
99,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์นิวซีแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช ควีนส์ทาวน์ โอ๊คแลนด์ ชมปลาวาฬ นั่งกระเช้าสกายไลน์กอนโดล่า ช้อปปิ้ง (นิวซีแลนด์ เกาะใต้ เกาะเหนือ) [MAR-MAY] 8วัน 5คืน บิน SINGAPORE AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
107,300บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม