รีวิว ไปทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ กับ Thaifly (ตอน : งานนี้มีอะไรทำไมใครๆอยากไปทุกปี)

รีวิว ไปทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ กับ Thaifly (ตอน : งานนี้มีอะไรทำไมใครๆอยากไปทุกปี)

Last Update 09-01-2016 |  Read 1456 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง