PTT ICT

PTT  ICT


 

สถานที่ :  เกาหลีใต้

PTT ICT เกาหลี สนุกสนาน สังสรรค์ประจำปีบริษัท ซึ่งกว่าจะหาวันลงตัวได้แสนยากที่จะไปสัมนาต่างประเทศ เพราะข้อมูลหน่วยงานมีความสำคัญต่อทุกภาคส่วนในบริษัท แม้ตัวไปไกลถึงเกาหลีแต่ก็ยังมิวายเปิด wifi ติดตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพกิจกรรม
Last Update 11-01-2016 |  Read 5841 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

  • แผนกรับจัดกรุ๊ปเหมา
  • Email : incentive@thaifly.com
ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
Thaifly Travel Co., Ltd
589/84 ชั้น 15 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ บางนา ถ.บางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ติดต่อเรา
T.A.T. Licence No. 11/10471  | Copyright © 1999 - 2021 Thaifly.com. All rights reserved.