สวทช.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)


 

สถานที่ :  เกาหลีใต้

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  จัดโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ตัวแทนเยาวชนของประเทศไทยนำดูงาน Seoul International Invention Fair หรือ  SIIF 2013 ) พร้อมทั้งเปิดประสบการณ์ในต่างแดนให้น้องๆ งานนีได้รับทั้งรางวัล ความรู้ ความสนุกสนาน

ภาพกิจกรรม
Last Update 11-01-2016 |  Read 3061 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก