Roche

Roche 


สถานที่ : สิงคโปร์ 

เป็นกรุ๊ปประชุมงานของคณะคุณหมอจากประเทศพม่า  และลาว  ที่บริษัท Roche(ประเทศไทย)  ให้ความไว้วางใจให้ทีมงานไทยฟลายได้ดูแล  ซึ่งดูเป็น AEC มากค่ะ  เพราะเราต้องใช้ทั้งภาษาอังกฤษ และ ภาษาลาวในการสื่อสารกับลูกค้า  แต่บ่มีปัญหาค่ะ  หัวหน้าทัวร์เราสามารถเว้าได้จ้อยๆ  จนคุณหมอลาวชมเปาะ  บอก  “เถื่อหน้าหมู่เฮาใช้บริการทัวร์เพิ่นอีกเน๊าะ  เพิ่นบริการดีประทับใจ”  ยินดีหลายๆเด้อค่ะ ^^

ภาพกิจกรรม
Last Update 11-01-2016 |  Read 4376 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

  • แผนกรับจัดกรุ๊ปเหมา
  • Email : incentive@thaifly.com
ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
Thaifly Travel Co., Ltd
589/84 ชั้น 15 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ บางนา ถ.บางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ติดต่อเรา
T.A.T. Licence No. 11/10471  | Copyright © 1999 - 2021 Thaifly.com. All rights reserved.