จัดกรุ๊ปทัวร์อินเดีย : เรื่องน่ารู้และการเตรียมตัวก่อนไปอินเดีย (เส้นทางสังเวชนียสถาน)

การเตรียมตัวก่อนไปอินเดีย ... เส้นทางสังเวชนียสถาน


การเดินทางไปเที่ยวอินเดียในทุกวันนี้ สะดวกสบายขึ้น มีสายการบินให้เลือกหลายสาย หลายเส้นทาง การที่ได้ไปกราบไหว้บูชาสังเวชนียสถานที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ ที่ตรัสแสงปฐมเทศนา และปรินิพพาน ให้ครบพุทธสถาน 4 แห่ง สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ...

1.มัคคุเทกศ์และมีผู้บรรยายที่มีความรู้ การมีพระวิทยากร บรรยายพุทธสถานต่างๆและนำสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ เพื่อได้ก่อเกิดบุญกุศลที่อุตส่าห์ตั้งใจกันมา (ตรงนี้สำคัญมากค่ะ)
2.การมีความศรัทธา เชื่อมั่น ในพระพุทธศาสนา เพราะสถานที่ต่างๆที่ไป อาจหลงเหลือแค่ซากโบราณวัตถุ โบราณสถานเท่านั้น
3.การมีความอดทน เพราะพุทธสถานแต่ละแห่ง อยู่ไกลกันมาก บางครั้งก็นั่งรถกันครึ่งค่อนวัน ดังนั้นก่อนที่จะไปในที่ต่างๆ ท่านต้องศึกษาเส้นทางของแต่ละเมืองด้วยก็จะเป็นการดีค่ะ
4.การมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพราะบนเส้นทางสังเวชนียสถาน บางครั้งบางคราวทุกอย่างก็ไม่ได้ลงตัวเสมอไป แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือตอนที่กลับจากการได้ไปเที่ยวแล้ว ท่านอยากจะกลับไปเที่ยวอีก...

• ดินแดนภารตะแห่งนี้ มีทั้งสุขให้เราเลือก มีทั้งทุกข์ให้เราผจญ ใครจะได้รับสุขหรือทุกข์นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการปรับสภาพของเราเอง พยายามสรรสร้างความรู้สึกนึกคิดที่ดีดีต่อสิ่งที่ผ่านมากระทบ สร้างความเข้าใจต่อสิ่งนั้น ๆ
• หลีกเลี่ยงความกินใจต่อสิ่งที่ไม่เหมือนของเรา และความยากลำบาก เข้าให้ถึงมุมเสน่หาอินเดียให้ได้ เพราะความเป็นเสน่ห์แบบพิลึกของเมืองแขกนี่เอง ที่ผู้ไปพบเห็นกล่าวขานกันไม่รู้จบ ความสุขชนิดที่คิดกันไม่ถึงก็น่าจะเป็นมหาเสน่ห์ที่ถวิลหาไม่รู้หาย 
• ผู้จะจาริกบุญอินเดียให้ดูดี ต้องพกศรัทธา พาปัญญา จูงมือความเพียร สะสมบารมีมาให้เพียงพอต่อการใช้สอยในแต่ละวัน หากมีศรัทธาจำกัด ปัญญาจำเขี่ย มีความเพียรอย่างจำใจ จะทำให้ผู้เดินทางอ่อนระโหยโรยแรง พลาดจากความสนุกกับสิ่งแปลกใหม่อย่างน่าเสียดาย ขอให้ทำใจให้ได้อย่างเดียว ความสุขหลายอย่างจะตามมา...

สิ่งที่ควรเตรียมไป
1.   เอกสารที่ต้องนำติดตัวไปในการเดินทางคือ หนังสือเดินทาง (Passport) ไม่ควรเก็บหนังสือเดินทางไว้ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่  ควรเก็บไว้กับตัวเพราะหนังเดินทางเปรียบเสมือนบัตรประจำตัวต้องใช้ทุกครั้งที่มีการเดินทางข้ามจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งและควรระวังในการเก็บรักษาเพื่อป้องกันการสูญหาย
2.  ยาประจำตัว สำหรับท่านที่มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาไปให้เกินกับจำนวนวันที่เดินทาง จะลืมยาสามัญประจำตัวไม่ได้เป็นอันขาด โดยเฉพาะยาแก้ท้องเสีย เพราะอาหารอินเดีย    มีรสจัดและเครื่องเทศแรง อาจไม่ถูกท้องคนไทย อีกอย่างที่อยากแนะนำคือยาแก้แพ้ (อากาศ) เพราะที่นี่ฝุ่นเยอะมาก อาจทำให้เรามีอาการแพ้อากาศ แพ้ฝุ่นได้ หรืออาจติดผ้าปิดปากมาด้วยก็ได้
3.   ควรสำรองแบตเตอรี่ที่ใช้กับกล้องไปเผื่อด้วย สำหรับท่านที่นำกล้อง Digital และกล้อง VDO ติดตัวไป  อย่าลืมนำที่ชาร์ตแบตเตอร์รี่ไปด้วย
4.   ควรเตรียมเสื้อผ้าเดินทางให้เหมาะกับสภาวะอากาศ (เสื้อกันหนาว เสื้อผ้าชุดขาว รองเท้าสวมใส่สบาย)
5.  กระเป๋าเดินทางควรเป็นกระเป๋าใบกลาง 1 ใบ เป็นกระเป๋าเดินทางที่มีล้อเลื่อนจะสะดวกที่สุด ควรระวังกระเป๋าและสิ่งของของท่านว่าอยู่ครบถ้วนถูกต้องทุกครั้งที่มีการขนย้าย น้ำหนักไม่ควรให้เกิน 20 กิโลกรัมต่อใบ
6.  กระเป๋าที่ถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่ควรเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง x ยาว x สูง ขนาดไม่เกิน 45 ซม. x 56 ซม. x 25 ซม. 
7.  สามารถนำเงินสดสกุลต่างประเทศเข้าอินเดียได้ไม่เกิน 3,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า ไม่ต้องแสดงรายการต่อเจ้าหน้าที่ก่อนนำเข้า (ในกรณีที่ตม.เรียกตรวจกระเป๋า) ไม่แนะนำในการนำเงินรูปีอินเดียเข้าประเทศ เนื่องจากสามารถนำเงินบาทไปแลกเป็นเงินรูปีที่ประเทศอินเดียได้ แต่หากต้องการแลกเงินรูปีไปจากประเทศไทยควรแลกเพียงแค่พอใช้ในวันเดินทางสองสามวันแรก(สำหรับค่าทิปกระเป๋าหรือซื้อกระทงลอยแม่น้ำคงคา )
8.  เครื่องดื่ม น้ำเปล่า ต้องดื่มน้ำขวดที่มีการบรรจุขวดอย่างดีเท่านั้น ไม่ควรรับประทานน้ำแข็งเพราะเราไม่สามารถทราบได้เลยว่าเขาเอาน้ำอะไรมาทำน้ำแข็ง และเสี่ยงต่อการท้องร่วงหรือท้องเสียได้ง่าย ถ้าอยากดื่มน้ำเย็นๆ ควรซื้อน้ำที่แช่เย็นจากตู้แช่ดีกว่า
9.  การต่อรองราคาสินค้า การซื้อของต้องมากับการต่อราคา สิ่งที่ควรทำคือการต่อราคาลงอย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์จากป้ายเสมอ ถ้าให้ราคาไม่ถูกใจให้ทำแสร้งเดินออกจากร้านทันที จากนั้นเจ้าของร้านก็จะวิ่งออกมาตาม และเจรจากันอีกรอบจนได้ราคาที่พอใจ
10. อย่าสวมรองเท้าเข้าในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ บางแห่งอาจมีการถอดรองเท้า ควรจะเตรียมถุงเท้าไปด้วย บางแห่งไม่ให้นำสิ่งของที่เป็นหนังเข้าไปด้วย เนื่องจากอินเดียเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับศาสนามาก 
11. เครื่องประดับประเภททองรูปพรรณ จะนำเข้าได้ไม่เกิน 5 กิโลกรัม และต้องแสดงรายการต่อเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีทัศน์ จะต้องแสดงรายการต่อเจ้าหน้าที่
12. ควรเตรียม ไฟฉาย และผ้าถุงไปด้วย ( ทั้งนี้ทางบริษัททัวร์ได้เตรียม ผ้าปิดจมูกและ ผ้าพลาสติกรองนั่งไปให้แล้ว )
13. ทิชชู่เปียก โดยเฉพาะถ้าเดินทางหน้าร้อน เพราะอากาศหน้าร้อนอินเดีย ร้อนที่สุดในสามโลกค่ะ 
14. กระดาษทิชชู่ ไม่ว่าไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ใช้อยู่แล้ว
15. เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ที่บีบแล้วเช็ดๆ ถูๆ มันก็จะแห้งไปเองไม่ต้องใช้น้ำ
16. ยาหม่องไทย ยิ่งถ้าเป็นตราลิงถือลูกท้อก็จะเป็นที่ปลื้มอกปลื้มใจของคนอินเดียมาก เพราะคนอินเดียนับถือหนุมานเป็นเทพ สามารถใช้เป็นของแจกกับเด็กๆหรือพนักงานยกกระเป๋าเป็นที่ระลึก 
17. สามารถเตรียมสิ่งของเพื่อนำไปทำบุญตามวัดต่างๆ ดังต่อไปนี้    วัดไทยพุทธคยา / วัดไทยสุขาราม 960 / วัดไทยลุมพินีวัน / วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ (ท่านสามารถนำธูป เทียน ทองคำเปลว ของสังฆทาน และอื่นๆ ส่วนเงินทำบุญจะใช้อินเดียรูปีหรือเงินไทยตามแต่จิตศรัทธา)

สิ่งที่คุณไม่ควรทำ
1. อย่าแลกเงินตามร้านแลกเงินหรือแลกเงินจากชาวบ้านที่มาเดินให้รับแลกเพราะอาจจะเจอแบงค์ปลอมสอดแทรกไปจนถึงได้เงินไม่ครบจำนวน
2. อย่าซื้อตั๋วผ่านคนแปลกหน้าหรือบริษัททัวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาติ
3. อย่าให้เงินหรือสิ่งของแก่ขอทาน เพราะพวกเขาจะตามติดคุณ หากต้องการให้ทานควรแจ้งหัวหน้าทัวร์ของท่านก่อนเสมอ

เกร็ดเล็กๆน้อยๆที่ควรรู้
การช้อปปิ้ง สำหรับการช้อปปิ้ง ห้ามหยิบของที่ท่านต้องการเป็นชิ้นแรกและห้ามสบตาคนขาย เพราะเขาจะรู้ได้เลยว่าท่านชอบสินค้าชิ้นไหน
การต่อรองราคาสินค้า แนะนำให้ต่อรองสินค้านะคะ การเจรจาต่อรองก็เป็นเสน่ห์อินเดีย คนอินเดียเขาไม่โกรธและเจรจากันแบบวัดใจว่าใครจะใจอ่อนก่อน ซึ่งจะได้ราคาเป็นที่พอใจ

Last Update 28-05-2014 |  Read 19215 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
Thaifly Travel Co., Ltd
589/84 ชั้น 15 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ บางนา ถ.บางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel. (02-004-3999), Fax. (02-745-7322)
T.A.T. Licence No. 11/05301  | Copyright © 1999 - 2020 Thaifly.com. All rights reserved.