PTT ICT

PTT  ICT


 

สถานที่ :  เกาหลีใต้

PTT ICT เกาหลี สนุกสนาน สังสรรค์ประจำปีบริษัท ซึ่งกว่าจะหาวันลงตัวได้แสนยากที่จะไปสัมนาต่างประเทศ เพราะข้อมูลหน่วยงานมีความสำคัญต่อทุกภาคส่วนในบริษัท แม้ตัวไปไกลถึงเกาหลีแต่ก็ยังมิวายเปิด wifi ติดตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพกิจกรรม
Last Update 11-01-2016 |  Read 4843 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก