iBio

บริษัท ไอไบโอ จำกัด  (iBio)


 

 

สถานที่ : เกาหลีใต้

บริษัท ไอไบโอ จำกัด หนึ่งในผู้นำในธุรกิจรับผลิตผลิตภัณฑ์ (OEM) ภายใต้แบรนด์สินค้าที่เป็นของลูกค้าเอง เลือกไว้วางใจให้เรา จัดทริปท่องเที่ยวเกาหลีให้กับพนักงานและสมาชิกของบริษัทกว่า 300 คน มีการจัดเลี้ยงรับรองพร้อมกับประกาศรางวัลแด่คนช่างฝัน งานนี้สนุกสนาน หอบรางวัลกลับไทยกันยกใหญ่เลย ผู้บริหารใจดีแบบนี้ จัดไปอีกทุกปีเลย

ภาพกิจกรรม
Last Update 11-01-2016 |  Read 4444 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

  • แผนกรับจัดกรุ๊ปเหมา
  • Email : incentive@thaifly.com
ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
Thaifly Travel Co., Ltd
589/84 ชั้น 15 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ บางนา ถ.บางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ติดต่อเรา
T.A.T. Licence No. 11/10471  | Copyright © 1999 - 2021 Thaifly.com. All rights reserved.